6 resultaten voor opinie-de-waddenzee-verdient-integrale-monitoring-ook-in-toekomst
Het toerisme, zoals hier in West-Terschelling, heeft de eilanden veel welvaart bezorgd.

Opinie: ‘Blijver’ op Waddeneilanden is relatief welvarend

Berichten over ‘versylting’ en woningnood wijzen op verregaande gentrificatie op de Waddeneilanden. In dat geval zouden, net als in veel historische binnensteden of op het Duitse eiland Sylt, mensen met een krappere beurs worden verdrongen door de rijken. Is dat ook echt wat er speelt?

Opinie: Hebben we de sleutel tot dynamisch natuurbeheer van de Waddenzee?

De natuur in de Waddenzee is constant in beweging: stranden en duinen stuiven, eilandkoppen bewegen, eilanden ‘wandelen’ en geulen meanderen vrij door een landschap van zand- en slikplaten. Hoe houd je met die uitdaging de natuurlijke ontwikkeling in de gaten als beheerder?
De Waddenkust

Blije wordt in 2023 centrum van landschapstriënnale

De zesde editie van de nationale landschapstriënnale, in 2023, wordt langs de Waddenkust gehouden. Tijdens het evenement vinden onder andere lezingen, exposities en culturele voorstellingen plaats die te maken hebben met de Waddenkust.
De Waddeneilanden kwamen zeer goed uit de Waddenbalans, de havengemeenten aanmerkelijk minder goed.

Opinie: De Waddenzee verdient integrale monitoring, ook in toekomst

De onlangs verschenen Waddenbalans 2019 leverde veel informatie op over de ontwikkeling per Waddengemeente vanuit duurzaamheidsperspectief. Nu zijn verdere stappen nodig om tot een integrale monitor voor het Waddengebied te komen, voor nu en in de toekomst.
Dit waren alle resultaten.
menu