2 resultaten voor opinie-er-is-meer-levenswaardig-onderwijs-nodig
Op csg Comenius worden voorschriften opgehangen.

Van één lesdag tot vier halve dagen op school

Scholen in het voortgezet onderwijs leggen de laatste hand aan het anderhalvemeteronderwijs dat na het pinksterweekeinde van start gaat. Voor veel leerlingen betekent dit dat ze één dag per week fysiek onderwijs krijgen en de overige dagen volgen ze digitaal lessen vanuit huis.
Het veronderstelt vrije ruimte om de eigen mens- en wereldvisie te verbinden met de dagelijkse onderwijspraktijk.

Opinie: Er is meer levenswaardig onderwijs nodig

Door de toenemende overheidsinvloed gaan scholen steeds meer op elkaar lijken. Dat doet geen recht aan de diversiteit in de samenleving. Het onderwijs moet zich afvragen wie het voor een naaste kan zijn.
Dit waren alle resultaten.
menu