2 resultaten voor opinie-hebben-we-voldoende-kennis-van-het-waddengebied
Wadlopers in de zomer bij Peasens

Economische winst te halen uit sterk merk Waddenzee

Hoe kunnen de natuurwaarden van het Waddengebied worden ingezet om banen en economische groei te creëren, met behoud van die natuur? Die vraag stond gisteren centraal bij de lancering van het internationale project Prowad Link, in de Kanselarij in Leeuwarden.
Een zandzuiger op de Waddenzee nabij de pier van Holwerd. Foto: Marcel van Kammen

Opinie: Hebben we voldoende kennis van het Waddengebied?

In het Waddengebied spelen diverse belangen een rol. Maar hoe verhouden die zich tot de natuur? Hoe beter onze kennis en hoe steviger het beleid voor de Wadden, des te trotser we met z’n allen kunnen zijn op dit onvervangbare natuurgebied.
Dit waren alle resultaten.
menu