5 resultaten voor opinie-vertrouwen-we-op-het-vermogen-in-de-kerk-of-op-god
Geert Benedictus vindt dat we in de kerk gemeenteopbouw moeten laten plaatsvinden door geloofsopbouw. ‘Het evangelie van Christus is de Bron.’

Opinie: Vertrouwen we op het vermogen in de kerk of op God?

De Protestantse Kerk stelt vanaf dit jaar de eis dat kerkelijke gemeenten meer inzichtelijk maken wat de actuele waarde is van hun bezit. Geert Benedictus vindt de centralisatie en regelgeving vanuit ‘Utrecht’ niet juist.
Dit waren alle resultaten.