2 resultaten voor opslag-zoet-water-moet-akkerbouw-voor-lauwersmeergebied-behouden
Een deels afgedekte bietenhoop bij Hallum, eind december. De hopen zijn intussen opgeruimd, de campagne eindigt vandaag in het Noorden.

Verwerking van suikerbieten is vlekkeloos verlopen

De laatste suikerbieten van het afgelopen groeiseizoen worden vandaag verwerkt in Groningen. Na vier maanden is Suiker Unie, ondanks de droogte, niet ontevreden met gemiddeld 77 ton per hectare.
Een akkerbouwer legt drainage aan voor een betere waterafvoer.

Opslag zoet water moet akkerbouw voor Lauwersmeergebied behouden

Ondergrondse opslag van zoet water en gebruik van drainagesystemen kan de akkerbouw in het Lauwersmeergebied beschermen tegen klimaatverandering, bodemdaling en verzilting, zo blijkt uit onderzoek. Boeren willen snel een pilot.
Dit waren alle resultaten.
menu