5 resultaten voor rijk-moet-meer-oog-hebben-voor-de-regios
,,Den Haag zich meer verdiepen in wat er speelt in de verschillende regio’s”, aldus Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Campus Fryslân van de RUG en lid van de ROB.

Rijk moet meer oog hebben voor de regio’s

De rijksoverheid heeft onvoldoende inhoudelijke kennis van wat er speelt in de regio. Ook ontbreekt het op de departementen aan belangstelling voor de zorgen en noden van regio’s. Dit staat een effectieve samenwerking tussen het rijk en regio’s in de weg.
De Workumer Leeuwenfontijn.

Kunst in het wild: Fryslân verteld in kunst en verhalen

In de afgelopen twee jaar maakte Bert Looper een tijd- en ruimtereis door de wereld van de Friese kunst: Fryslân in 24 kunstwerken en in 24 verhalen. Het ging niet om de kunst ‘om de kunst’, maar om de kunst die het verhaal vertelt van Fryslân.
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op weg naar de persconferentie over de aanscherping van de coronamaatregelen in Nederland.

Buma: Situatie is ook in Fryslân precair

De Friese ziekenhuizen bereiken de randen van hun capaciteit en daarom ontkomen ook wij hier niet aan de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown, zegt voorzitter Sybrand Buma van de Veiligheidsregio Fryslân.
Dit waren alle resultaten.