Eerste 10 resultaten voor spaargeld-verdampt-op-maisveld-burgum
Het stuk grond (r) langs de Sintrale As bij Burgum waarmee werd gespeculeerd.

Grondspeculant gedwongen tot terugbetaling

De website is offline, de onderneming heeft een nieuwe directeur-eigenaar, alle landbouwgrond in Burgum die in bezit was is uit de boeken gehaald, en er is wederom een nieuw vestigingsadres: alles wijst erop dat ADM Vastgoed tot een lege bv is gemaakt en geen activiteit meer zal ontplooien.
Een van de akkers naast de Sintrale As bij Burgum waar de dubieuze grondspeculatie speelt.

Nieuw bedrijf gaat gewoon verder met grondspeculatie bij Burgum

Een nieuwe onderneming speculeert met landbouwgrond langs de Sintrale As bij Burgum. Na ADM Vastgoed en ADT Vastgoed, beide van ondernemer Tom Peter Cornet, is nu Roodeburgh Invest uit Amstelveen de boer op om de akkers te verkopen met de valse suggestie dat er lucratieve woningbouw komt.
Een protestbord van bewoners tegen gemeentelijke plannen om in De Warren bij Burgum woningen te bouwen.

Opinie: Ontzie de open ruimte in polder De Warren bij Burgum

Tytsjerksteradiel heeft plannen om in polder De Warren duurdere woonhuizen te bouwen. Daarmee dreigt veel kenmerkend landschap te verdwijnen en ontstaat weer een nieuwe tweedeling van Burgum. De doelgroep die vooral woonbehoefte heeft, wordt niet bediend.
Een geluidswal ligt tussen autoweg Sintrale As en de agrarische grond waarmee wordt gespeculeerd.

Tytsjerksteradiel waarschuwt voor grondspeculatie

Tytsjerksteradiel heeft op de eigen website een waarschuwing geplaatst over beleggen in grond. Het college van B en W heeft daartoe besloten na meerdere vragen van particulieren over agrarische grond bij Burgum-West die als potentiële bouwgrond wordt verkocht door ADM Vastgoed uit Uithoorn en ondernemer Tom Cornet.
Het stuk maïsland bij Burgum dat ADM Vastgoed en ondernemer Tom Cornet aanbieden als belegging. De suggestie van woningbouw klopt niet. Het ingelegde spaargeld mag als verloren worden beschouwd.

Wethouder wil grondspeculatie actief tegengaan

Wethouder Gelbrig Hoekstra (CDA) van Tytsjerksteradiel is er voorstander van duidelijk op de gemeentelijke website te vermelden dat op een perceel landbouwgrond naast de Sintrale As bij Burgum-West geen woningbouw mogelijk is. Dat moet grondspeculatie tegengaan.
‘Je kunt toch aangeven: wees er bedacht op, er is met dit stuk grond geen geld te verdienen.’

Hier bouwen? Of dat kan, mag belegger zelf uitvinden

Naast Burgum wordt gespeculeerd met landbouwgrond. Een klein beetje onderzoek wijst dat al uit. Toch vallen consumenten voor de belofte van een hoog rendement. Nu zijn ze hun spaargeld kwijt. Een vangnet is er niet. De gedupeerden bij Burgum blijken niet de enigen in Nederland, zo vond het bureau Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling uit.
‘Tegen de grondverkoop kan niets worden gedaan. Particulieren moeten zelf goed nadenken wat ze doen.’

Spaargeld verdampt op maïsveld Burgum

Particuliere beleggers zijn bij de aankoop van grond bij Burgum al 388.000 euro spaargeld kwijtgeraakt. Ze trapten in de suggestie van ADM Vastgoed uit Uithoorn (N-H) dat op een weiland langs de Sintrale As lucratieve woningbouw zal komen.
menu