Eerste 10 resultaten voor zorgen-over-lokale-en-regionale-media

Kunst is voor Merlijn Twaalfhoven de brandstof voor een ideale wereld

Niet op het traditionele podium maar juist midden in de wereld vindt kunst, volgens cultureel ondernemer Merlijn Twaalfhoven, haar grote ‘K’. Als verbindende kracht tussen mensen. En als verbeelding van idealen voor een betere wereld. De beweging die hij met The Turn Club inzette, telt al honderden leden, en inspireerde ook Friese cultuurmakers zoals artistiek directeur van LF2028 Sjoerd Bootsma en Anne Graswinckel van Keunstwurk.
De Süddeutsche Zeitung is een gezaghebbende krant, samen met de Frankfurter Allgemeine en Die Welt.

Opinie: Duitsland, land van dagbladen - nog wel

Duitsland kent een groot aantal kranten, zowel nationale als regionale. Nog wel. Voor alle gedrukte media zijn er evenwel grote zorgen over het voortbestaan. Welk vooruitzicht hebben ze?
Wie zijn ‘nieuws’ alleen via sociale media consumeert, loopt het risico oppervlakkiger, eenzijdiger en gekleurder geïnformeerd te worden dan bij ‘traditionele’ media.

Commentaar: De media zijn niet alleen een zorg voor de overheid

Regionale en lokale media hebben er de laatste jaren veel meer taken en verantwoordelijkheden bij gekregen. Maar tegelijkertijd hebben die plaatselijk en provinciaal werkende media steeds minder geld en personeel om dat werk te doen. Dat kan gevolgen hebben voor de nieuwsconsument.
het gebouw van de redacties van het Friesch dagblad en de Leeuwarder Courant. Adviesorganen pleiten voor meer geld voor journalistiek.

Zorgen over lokale en regionale media

Lokale en regionale media zijn van essentieel belang voor een gezonde democratie, maar journalisten kunnen steeds lastiger hun controlerende functie uitvoeren, vanwege een gebrek aan geld, teruglopend bereik en toenemende concurrentie.
Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, (m) schikt zijn das tijdens de groepsfoto met de politietop na afloop van de officiele start van de Nationale Politie, 3 januari 2013.

Nationale Politie als speelbal van de politiek

Het is niet verwonderlijk dat het politiepersoneel weinig vertrouwen meer heeft in korps- en politieke leiding en dat de afstand tot de burger groter wordt. Oorzaken zijn reorganisaties en bureaucratie.
menu