Tineke Dijkstra wint een prijs op haar laatste Frouljus PC: ‘In dream om sa ôf te sluten’

De Zweedse groep ABBA zong ooit de hit The winner takes it all, maar in het geval van de Frouljus PC in Weidum was het een stelling om te relativeren. Misschien dat dit gevoel alleen opgaat voor Ilse Tuinenga. ,,Se sizze dat ik goed opslein ha, mar as se sa folle fan dy fuortslagge….’’ Maar die bezongen winnaar heeft Tuinenga vooral de mogelijkheid afgenomen om maat Margriet Bakker een passend afscheid te geven. ,,Ik hie it Margriet sa gund.’’

Tineke Dijkstra  (m) kan na afloop toch weer lachen vanwege de tweede plaats op de Frouljus PC met haar maten Louise Krol (l) en, Harmke Siegersma (r).

Tineke Dijkstra (m) kan na afloop toch weer lachen vanwege de tweede plaats op de Frouljus PC met haar maten Louise Krol (l) en, Harmke Siegersma (r). Foto: Henk Jan Dijks

Koningin Manon Scheepstra moest na de halve finale de verwachtingen bijstellen. ,,Wij dachten tegen het partuur van Ilse die finale te kaatsen. Maar toen wij het partuur van Dijkstra zo zagen kaatsen dachten wij toch ook: misschien kunnen we beter tegen het partuur van Ilse kaatsen.’’ Natuurlijk was het vrees vooraf, want als je in drie partijen respectievelijk acht, zeven en acht ballen over de boven slaat, dan hoef je niemand te vrezen.

Niemand vrezen kan ook een keerzijde hebben, zo vond Nynke Sijbrandij. De spanning van de eerste keer winnen achter de rug. ,,Ik tocht justerjûn: der mei wol wat mear spanning wêze by my.’’ Gelukkig keerde die spanning in de gezonde vorm van wedstrijdspanning terug toen de eerste partij begon. Toch was het anders dan vorig jaar. ,,It gefoel wie wat ‘doof’, wit net mei 5-1 en 5-0 wie der dochs wat te min spanning.’’

Afscheid nemen

Als afscheid nemen een beetje doodgaan betekent, zoals de Fransen het zo mooi zeggen in de uitdrukking Partir c’est mourir un peu , doe het dan zoals Tineke Dijkstra en Harmke Siegersma het deden. ,,Ik hie net tocht dat ik sa ticht by myn dream komme soe, ik bin hiel bliid mei dizze twadde priis.’’ Was getekend Tineke Dijkstra.

Nooit eerder na elf deelnames aan de PC een prijs gewonnen. En dan op je laatste PC rakelings naast de sterrenhemel van de bloemenkrans zweven. Je hoeft geen Fransman te zijn om de emoties te lezen in de blauwe ogen van Dijkstra. Zij is nu 26 jaar, ,,Keatsen wie it hiele libben foar my. Sadra ik op keatsen mocht, keatste ik en dêrfoar nei it keatsfjild foar de keatsende broers.’’ Kaatsen als het hele leven en dat bijna twintig jaar lang. Emotioneel: ,,Myn earste en lêste priis op de PC. Om sa ôf te sluten is in dream.’’

Ook de afscheid nemende Harmke Siegersma kijkt tevreden terug. ,,Mear as tefreden, dit hoop je allinne mar. Mar it lukte hjoed by ús alle trije. Ik wie hjoed tichter by de dream fan in PC dan as ik ea west ha.’’ Van te vroeg pieken in de halve finale willen Krol, Dijkstra en Siegersma niks weten. Want zonder die uitzonderlijke vorm in de halve finale was er geen finale geweest.