Ook buiten Fryslân wordt gekaatst en de bond van de buitenafdelingen bestaat 100 jaar: ‘Yn elke keatser sit in doarpke mei in kampke lân’

Baflo, Terwinselen, Purmerend, Ridderkerk en Bussum. Je zou het misschien niet denken, maar ooit werd hier door Friezen om utens in georganiseerd verband gekaatst. De bond waarin de ‘buitenafdelingen’ zich verenigen, de FBA, viert dit jaar het eeuwfeest.

Een speler in actie tijdens de PC kaatswedstrijd.

Een speler in actie tijdens de PC kaatswedstrijd. Foto: ANP

Je moet er misschien een beetje gek voor zijn. Of gewoon smoorverliefd op het spel. Maar er zijn dus ‘uitgevlogen’ Friezen die tussen eind april en half september elk weekeinde vanuit alle windrichtingen van het land terugkeren naar het ‘heitelân’ om er te kaatsen. Willem Rienks (49) was er jarenlang eentje van.