Harmen Faber, Rudmer Faber en Melle Talsma schrijven met zege op jongens pupillenbond geschiedenis voor KV Achlum

Harmen Faber, Rudmer Faber en Melle Talsma hebben zaterdag in Arum namens KV Achlum de jongens pupillenbond op hun naam geschreven. In de finale moesten de tweelingbroers Ruurd en Frans Oosterbaan van de jubilerende kaatsvereniging De Lytse Stuit uit Scharnegoutum (75 jaar) zich op 5-4 en 6-4 gewonnen geven. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat Achlum de jongens pupillenbond won. De partij werd in 1992 in het leven geroepen.

Coach Grada van der Schoot is trots op (van links af) Rudmer Faber, Melle Talsma en Harmen Faber na de winst van Achlum op de jongens pupillenbond in buurdorp Arum.

Coach Grada van der Schoot is trots op (van links af) Rudmer Faber, Melle Talsma en Harmen Faber na de winst van Achlum op de jongens pupillenbond in buurdorp Arum. Foto: Linda Kuipers-Landskroon

De winst van Melle Talsma (12 jaar, achterin en voorbest op), Rudmer Faber (13 jaar, voorin en voorminst op) en van de elfjarige balkeerder Harmen Faber was een tikkeltje verrassend te noemen. Naast Scharnegoutum hadden de kenners met name KF Yn ’e Lijte uit Folsgare (met de sterke Lieuwe van der Kamp) de beste kansen op de eindzege toegedicht. De twee afdelingen troffen elkaar in de halve eindstrijd en het was uiteindelijk Scharnegoutum dat zich van het finaleticket verzekerde: 5-3 en 6-6.

Dat toegangsbewijs had Scharnegoutum naar de kransen moeten leiden, maar tegen het outsiderspartuur van Achlum (onder leiding van coach Grada van der Schoot) was het voor de heren Oosterbaan kwaad kersen eten. Sterker: Achlum deed in die eindstrijd wat het de hele dag al deed - zo goed als foutloos kaatsen - en trok daarmee de eindoverwinning naar zich toe.

En zo kwam er voor Achlum een prachtig einde aan een lange, warme en zware kaatsdag. Die was om 10.00 uur in de ochtend begonnen met een treffen tegen Sexbierum/Pietersbierum en ofschoon de einduitslag (5-1 en 6-6) anders deed vermoeden was het voor Achlum bepaald geen walk-over geweest.

Niet cadeau

Ook de rest van de dag kreeg Achlum het bepaald niet cadeau. Op weg naar de finale moesten de latere winnaars hun tegenstanders - repectievelijk Raerd, Dronryp en Witmarsum - telkens twee spel toestaan. De Achlumers bleken echter over stalen zenuwen te beschikken, want telkens als de partij in de beslissende fase belandde konden Talsma en de gebroeders Faber nog net iets meer geven. Zodoende kon na afloop door een ieder worden vastgesteld dat Achlum de winst absoluut verdiend had.


Prijswinnaars: 1. Achlum (Harmen Faber, Rudmer Faber en Melle Talsma), 2. Scharnegoutum (Frans Oosterbaan en Ruurd Oosterbaan), 3. Witmarsum (Youp Bruinsma, Sem van der Wei en Lourens Buwalda) en 3. Folsgare (Allon Elzinga, Laas van Dalfsen en Lieuwe van der Kamp).

Eerste omloop: 1. Achlum - 2. Sexbierum/Pietersbierum 5-1 en 6-6, 3. Raerd - 4. Anjum 5-1 en 6-6, 5. Mantgum - 6. Dronryp I 0-5 en 6-6, 7. Minnertsga - 8. Stiens 1-5 en 2-6, 9. Leeuwarden - 10. Scharnegoutum 0-5 en 2-6, 11. Mantgum I - 12 Exmorra 0-5 en 2-6, 13. Mantgum II - 14. Blije 2-5 en 2-6, 15. Franeker -16. Dronryp II 0-5 en 6-6, 17. Reduzum - 18. Arum I 3-5 en 2-6, 19. Arum II - 20. Cornwerd 5-5 en 6-4, 21. Witmarsum II - 22. Bitgum I 2-5 en 6-6, 23. Bitgum II - 24. Folsgare 2-5 en 6-6, 25. Makkum - 26. Balk 4-5 en 0-6, 27. Witmarsum I - 28. St.-Annaparoche 5-0 en 6-6. Tweede omloop: 1. Achlum - 3. Raerd 5-4 en 6-4, 6. Dronryp I - 8. Stiens 5-4 en 6-2, 10. Scharnegoutum - 12. Exmorra 5-2 en 6-2, 14. Blije - 16. Dronryp II 4-5 en 0-6 , 18. Arum I - 19. Arum II 5-4 en 6-4, 22. Bitgum I - 24. Folsgare 0-5 en 6-6, 26. Balk - 27. Witmarsum I 0-5 en 0-6. Derde omloop: 1. Achlum - 6. Dronryp I 5-4 en 6-2, 10. Scharnegoutum - 16. Dronryp II 5-4 en 6-2, 18. Arum I - 24 Folsgare 0-5 en 0-6, 27. Witmarsum I staand nummer. Halve finale: 27. Witmarsum I - 1. Achlum 4-5 en 6-6, 10. Scharnegoutum - 24. Folsgare 5-3 en 6-6. Finale: 1. Achlum - 10. Scharnegoutum 5-4 en 6-4.