Dit artikel is vandaag gratis

Auke Hempenius wil met Golfelfstedentocht geld ophalen voor het goede doel en verbinding tussen Friese banen creëren

Auke Hempenius op de golfbaan van Legemeer (BurgGolf Sint Nyk). Foto: Simon Bleeker

Evenementen organiseren is vanwege corona al bijna anderhalf jaar geen sinecure, maar Auke Hempenius (60) begint op 4 juni ‘gewoon’ aan de eerste Golfelfstedentocht. Zijn missie? Zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel en iets teruggeven aan de sport die hem alles bracht.

Het was een mooie dag in juli, bijna twee jaar geleden, toen Auke Hempenius vol bewondering naar de Zwemelfstedentocht van Maarten van der Weijden keek. Wat de voormalig olympisch kampioen deed – geld ophalen voor het goede doel door een extreme sportieve prestatie te leveren – moest in de golfsport ook mogelijk zijn, dacht de nu zestigjarige Fries om utens.

Een zoekopdracht op Google leerde Hempenius dat er in Fryslân precies elf golfbanen zijn, waarvan die op Terschelling nog in ontwikkeling. ,,Dêrnei ûntstie al frij gau it idee om in Golfalvestêdetocht op poaten te setten”, zegt hij. Van het een kwam het ander en binnen een paar maanden tijd lag er een serieus plan op tafel.

Omdat de Golfelfstedentocht – naast het promoten van de sport – vooral ten gunste van de maatschappij moest komen, klopte Hempenius aan bij de organisatie waarvoor hij een paar jaar geleden met twee vrienden al eens meer dan een ton bij elkaar golfde: KWF Kankerbestrijding. ,,Mar doe’t Heleen Kamphuis fan Golf Diva (kledingwinkel in Heerenveen, red.) oppere om it foar it Foppe Fonds te dwaan, ha ’k dêr foar keazen”, vertelt hij. ,,De minsken dêr wiene fuortendaliks entûsjast.”

Amsterdam-Noord

Enthousiast is Hempenius ook als hij praat over de sport waar hij op zijn 24e mee in aanraking komt. Bijna anderhalf decennium eerder verhuist de geboren Garypster met zijn ouders mee naar Amsterdam-Noord, waar hij opgroeit en fanatiek aan zowel voetbal als atletiek doet. Eenmaal volwassen volgt de stap naar de Amerikaanse staat Florida.

Aan de andere kant van de Grote Oceaan begint het grote avontuur. Hempenius ontmoet er zijn, veel te vroeg overleden, eerste vrouw en werkt als ober in de horeca. ,,En lang om let bin ik ûndernimmer wurden.” Hij runt met succes drie modezaken en distribueert bovendien een eigen collectie golfkleding.

Die laatste stap is niet toevallig. ,,Want de dame dy’t letter myn frou wurde soe, wurke op in hiele chique golfklup mei 36 holes. Dêrtroch koe ik spylje wannear’t ik mar woe en krige ik de smaak te pakken.” Zodanig dat Hempenius al snel hele dagen op de baan doorbrengt. ,,Yn achttjin moannen wie ik útgroeid ta in spiler mei behoarlik nivo (handicap vijf, red.).”

Mr. 59

Tegelijkertijd ontwikkelt hij een innige vriendschap met de Amerikaanse topgolfer Allen Geiberger die, vanwege zijn onwaarschijnlijke record van één ronde binnen 59 slagen op de PGA Tour, beter bekend is als Mr. 59. ,,It meast bysûndere deroan fyn ik dat hy de moandei foar in grutte wedstriid by de baan fan Sarasota kaam en sei: ‘Ik reitsje se hjoed net sa goed.”

Om het probleem te verhelpen stelt Hempenius voor naar Geibergers swing te kijken. ,,En nei trije oeren oefenje mei wat lytse oanpassings belânen de ballen ynienen wol op de plakken dêr’t hy se hawwe woe”, weet hij nog. ,,Dy moandeitemiddei hat myn libben feroare. As ik as begjinnende golfer in spiler fan dat kaliber helpe koe, moast ik ommers ek oaren helpe kinne.”

In een poging meer te weten te komen over de technische en tactische aspecten van golf, slurpt Hempenius alle beschikbare informatie gretig op. Hij verhuist naar Californië, assisteert de gerenommeerde (jeugd)coach Dan Martin en ontwerpt met hem en Michael Adams bijzondere oefeningen, wat uiteindelijk resulteert in de geboorte van Inner Genius Golf. Een holistische filosofie die zich in tegenstelling tot de traditionele trainingsmethoden niet zozeer op de techniek van de speler richt, maar de persoonlijke beleving centraal stelt.

,,Lichem, gedachten en gefoel binne like wichtich yn it ûntwikkelingsproses”, zegt Hempenius, die eind 2010 na 26 jaar Amerika terugkeert naar Nederland en inmiddels als golfprofessional op de golfbaan van Legemeer (BurgGolf Sint Nyk) werkt. Daar brengt hij de theorie van zijn in 2019 gepubliceerde boek Go(lf) with the flow door middel van lessen in de praktijk.

Flow creator

Dat men hem een golfpro noemt, vindt Hempenius overigens maar niks. ,,Ik bin mear in flow creator ”, stelt hij. ,,As minsken in earste kear by my komme, begjinne wy mei in yntroduksje-petear fan twa oeren om út te finen wêr’t immen wei komt en wêr’t dyjinge nei ta wol. Pas dêrnei pak ik it ark wat dêr by past en wurkje wy tegearre ta nei de flow , de steat fan dwaan wêryn’t alles fansels giet.”

Het ,,Italiaanske maatkostúm” dat Hempenius zijn klanten aanmeet, heeft hij zelf ook nodig tijdens de Golfelfstedentocht, die in het weekeinde van 4, 5 en 6 juni plaatsheeft. ,,Wy begjinne en einigje yn Ljouwert.” Daartussenin reist hij met zijn gezelschap per jacht naar Ameland en volgen bezoekjes aan alle championshipcourses en pitch & puttbanen op Fries grondgebied. Stuk voor stuk omgedoopt tot Elfstedenstad.

Daarnaast is er een stop bij het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen om samen met Foppe de Haan een balletje te slaan op de grasmat die niet veel later verwijderd zal worden. De oud-voetbaltrainer zal Hempenius bij de finalewedstrijd in Leeuwarden net als Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling vergezellen. Op andere banen bestaan de flights van maximaal vier personen uit Hempenius zelf, de lokale voorrondekampioen en een of twee genodigden.

155 holes

Tijdens het afwerken van de in totaal 155 holes kunnen mensen via de website van de organisatie een donatie doen. Verder wordt er geld opgehaald door middel van sponsoring en een veiling. ,,Plus de ferkeap fan myn boek en spesjale attributen mei dêrop ús logo, lykas golfballen, polo’s en truien.”

Doel is om uiteindelijk in de elven te blijven en 11.111,11 euro op te halen voor het Foppe Fonds. Zoals het zogeheten ‘gekkengetal’ als een soort rode draad door het leven van Hempenius loopt. ,,It wie myn rêchnummer by it fuotbaljen, mar it is ek it tal jierren dat ik yn Sarasota en Orlando wenne ha en no werom bin yn Nederlân”, verduidelijkt hij. Om daar tijdens het evenement zelf op voort te borduren wordt vrijdag om 05:11 begonnen aan de golfronde door Fryslân en bestaat het organisatiecomité uit – jawél – elf personen.

Enkele weken geleden kreeg de organisatie nog wel een flinke tegenvaller te verwerken toen bekend werd dat de golfbaan op Terschelling er vooraleerst niet komt, omdat er onvoldoende geld beschikbaar is om aan de gestelde eisen voor natuurcompensatie te voldoen. ,,Yn plak dêrfan spylje wy no in kear ekstra op it Amelân”, zegt Hempenius. ,,Dêr leit neist de gewoane baan gelokkich ek noch in lytsere fariant.”

Geen twijfel

Twijfel over doorgang van het evenement is er nooit geweest, zegt Hempenius. ,,Want as de maatregels noch hiel strang wiene, hie ik de tocht altiten noch allinnich dwaan kinnen.” Door het geplande elfgangendiner na afloop van de finalewedstrijd op de Groene Ster ging wel een streep. ,,Fanwege de beheinings hiene der ek mar fyftich minsken by wêze kinnen. Sûnder koroana hiene dat der tink ik wol in pear hûndert west.”

Uiteindelijk zou het mooi zijn als de Golfelfstedentocht voor meer verbinding tussen de Friese golfclubs zorgt, vindt Hempenius. Hij noemt de situatie in Noord-Brabant, waar veel wordt samengewerkt, als voorbeeld. ,,Soks kin hjir ek. Minsken wolle op it stuit graach nei Fryslân komme foar fakânsjes en oare dingen. In moaier momint om mei syn allen de skouders der ûnder te setten is net tinkber.”

Als dat lukt, kan deze Golfelfstedentocht zomaar eens de eerste van vele zijn, meent Hempenius. ,,Ik hoopje dat it in tradysje wurdt. Hoe lang? Minimaal alve jier.”

Nieuws

menu