Biljarttriathlon: de keus kruisen in drie spelsoorten. ‘Als we maar lekker kunnen spelen’

Voor het eerst deze eeuw werd er door het district Friesland van de KNBB in Sneek weer een biljarttriathlon gehouden. Daarin konden de spelers van het hogere segment in drie spelsoorten in een partij weer eens de keus kruisen.

Marcel van der Woude (l) in zijn finalepartij aan zet, terwijl op de andere tafels (vanaf links) Sietse Vijver en Sipke Visser aan de beurt zijn.

Marcel van der Woude (l) in zijn finalepartij aan zet, terwijl op de andere tafels (vanaf links) Sietse Vijver en Sipke Visser aan de beurt zijn. Foto: Simon Bleeker

In 1997 werd er voor het laatst een biljarttriathlon gehouden. Het fenomeen stierf 26 jaar geleden een stille dood, omdat de driebanders meenden ook een plekje te verdienen tussen de drie gekozen spelsoorten libre, kader en bandstoten. ,,Toen die zich ermee gingen bemoeien was het plezier bij de kaderspelers weg”, legt Gerad Ketelaar uit, wedstrijdleider bij het district inzake de persoonlijke kampioenschappen.