Kaatspartuur van Bolsward ‘doart de dream te libjen’ na overwinning in de finale van de Ald-Meiers Partij in Hitzum

De Friese vlag van KV Bolsward wapperde zaterdag op de Ald-Meiers Partij in Hitzum in top. Noa Elzinga versloeg met Rixt en Inge Blanke in de finale Foke Jil Bakker, Marije Bodde en Ilja Wijtsma uit Jirnsum.

Onder het toeziend oog van Noa Elzinga (l) slaat maat Rixt Blanke de bal uit het Bolswarder perk. tijdens de gewonnen Ald Meiers Partij in Hitzum

Onder het toeziend oog van Noa Elzinga (l) slaat maat Rixt Blanke de bal uit het Bolswarder perk. tijdens de gewonnen Ald Meiers Partij in Hitzum Foto: Dijks Fotografie/Anne Waterlander

De partij van KV De Eendracht uit Hitzum waar een ‘wimpel’ was te verdienen. Met KV Bolsward op het hoogste podium in de categorie meisjes (15-17 jaar). Veel succes dus voor de Hanzestad want op 17 juli werd in Bitgum het NK jongens in dezelfde categorie ook al gewonnen met Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen. Inderdaad, de broer van winnares Noa Elzinga die dus niet wilde achterblijven bij haar achttienjarige, oudere broer Yoram. Dat is mooi thuiskomen natuurlijk.

Het partuur van de net zestien jaar geworden Noa Elzinga bestond verder uit Inge Blanke (14) en Rixt Blanke (17). Inge was de balkeerder, Rixt stond in het achterperk met een zeer verdienstelijke tweede opslag en Noa in het voorperk met de eerste opslag. Qua taakverdeling dus een tweepitter.

Nummer 13

Dat gold echter ook voor de oranjehemden uit Jirnsum. Foke Jil Bakker (17) was de vaandeldrager van het partuur, de evenknie van Elzinga wat taakverdeling betreft. Marije Bodde (18) stond in het achterperk, terwijl de pas dertienjarige Ilja Wijtsma de balkeerder was. Bolsward deelde niet alleen het nummer 13 met de PC-winnaars van woensdag, ook het partijverloop in de eindstrijd riep herinneringen op aan die PC-finale.

Bolsward pakte vrij vlot een 2-1 voorsprong en liet vervolgens toe dat opponent Jirnsum op kousenvoeten inhaalde. Op 6-6 wist Elzinga de kaats niet te passeren en dat betekende weer evenwicht. In een prachtige trictrac in het volgende eerst zorgde Elzinga ervoor dat die kaats nog net voorbij werd geslagen, 3-2. Toen Bakker op 3-2 en 6-6 het perk miste kwam het scenario van de PC in zicht. Beide keren het breekpunt in de partij, met Elzinga op 4-2 en 6-2 als beul die de bal boven sloeg. Op 5-2 en 6-6 voltooide opnieuw Elzinga de partij met een zitbal. Vreugde alom die niet werd getemperd door de plotselinge stortbui.

Natte herhaling

Een natte herhaling van 2005, zo wist iemand zich te herinneren. Ook in dat jaar en in 2000 won Bolsward de Ald-Meiers Partij. Ook in 2005 kende Buienradar geen genade met de winnaars. Het is een kleine, digitale wereld tegenwoordig en dat ging ook op voor Hitzum waar Elzinga even rechtstreeks door een tante gefeliciteerd werd vanuit Israël.

Net geslaagd op het Marne College, maar Elzinga heeft nog geen idee wat de toekomst haar beroepsmatig zal brengen. Maar wel: ,,Ik fyn keatsen in super leuk spultsje en ik doch ek noch oan muorrekeatsen.’’ Een trotse ‘heit’ doet royaal afstand van elke erfelijke claim door te zeggen: ,,It talint hat Noa gewoan fan harsels.’’

Natuurlijk: ,,It is wol lekker thúskommen’’ met een succesvolle broer Yoram. En natuurlijk erkent Elzinga dat het wel even haperde in die halve finale tegen Goënga. Met Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan als tegenstanders van naam die eerder al in de finale van de Jong Famme Partij stonden. Qua niveau werd er aan beide kanten te veel opslagmissers gemaakt met Elzinga toch als topscorer. Maar aan de andere kant redde zij het meubilair op 4-3 en 6-4 met het passeren van de kaats en een zestal boven slagen in het perk. Op 5-4 en 6-4 besliste Elzinga de partij ook al met een zitbal.

Het partuur van Jirnsum was volgens Foke Jil Bakker vooral afgereisd met het idee van hoe overleef ik de eerste omloop tegen het favoriete Dronryp. ,,Sy wienen nochal wat senuweftich en wy ha it mei de opslach wûn.’’ Alles wat daarna kwam was bonus, ook al stribbelde Tzum nog danig tegen. En als je dan in de finale komt, wil je ook winnen. Bakker analyseert: ,,Wy hienen mear yn it perk stean moatten, wy koenen gjin keatsen slaan en stienen om dy reden te lang oan de opslach, ek al omdat Boalsert sterk útsloech.’’

‘Doar jim dream te libjen’, zo zei de traditionele mystery guest muzikant Sipke de Boer van De Suskes die de prijzen uitreikte. Een mooie, romantische samenvatting van de betekenis van de Ald-Meiers Partij die past bij de levensfase van de prijswinnaars.

Prijswinnaars: 1. Bolsward (Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga); 2. Jirnsum (Foke Jil Bakker, Marije Bodde en Ilja Wijtsma); 3. Tzum (Marrit Wielenga, Yannah Palma en Gerbrich Koster) en 3. Goënga (Afke Marij van der Goot, Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan).

Cijfers Ald-Meiers Partij

Eerste omloop: 1. Dronryp – 2. Jirnsum 3-5 en 4-6; 3. Huizum – 4. Winsum 5-3 en 6-4; 5. Reahûs-Turns – 6. Tzum 3-5 en 0-6; 7. Goënga – 8. Reduzum 5-0 en 6-0; 9. Folsgare – 10. Exmorra 4-5 en 2-6; 11. Stiens – 12. Sint Annaparochie 5-3 en 6-2; 13. Bolsward – 14. Makkum 5-2 en 6-2; 15. Lollum-Waaxens staand nummer. Tweede omloop: 15. Lollum-Waaxens – 2. Jirnsum 2-5 en 2-6; 3. Huizum – Tzum 1-5 en 4-6; 7. Goënga – 10. Exmorra 5-0 en 6-4; 11. Stiens – 13. Bolsward 0-5 en 6-6. Halve finale: 2. Jirnsum – 6. Tzum 5-3 en 6-2; 7. Goënga – 13. Bolsward 4-5 en 4-6. Finale: 2. Jirnsum – 13. Bolsward 2-5 en 6-6.