Bolsward wordt de winnaar van bijzondere bondspartij voor jongens; favoriet Dronryp schiet in de kramp

Het partuur van Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen was zaterdag na acht uur kaatsen in Bitgum de grote winnaar van de jongensbond 2021. Het trio van de afdeling Bolsward hield het hoofd koel in de kaatsarena van OKK Bitgum, waar de temperatuur in de middaguren tot grote hoogte steeg en reputaties smolten als sneeuw voor de zon.

De prijswinnaars voor de tent van OKK Bitgum met v.l.n.r. Morra Lioessens, Bolsward en Dronryp.

De prijswinnaars voor de tent van OKK Bitgum met v.l.n.r. Morra Lioessens, Bolsward en Dronryp. Foto: FD

Zo ook de reputatie van titelverdediger Sjirk de Wal uit Dronryp, de winnaar van twee jaar geleden, die zich na krampaanvallen en een dubbele wissel moest overgeven. Nog voor de eindstrijd daadwerkelijk moest beginnen, waren de bordjes al verhangen. Dronryp startte in de finale tegen Bolsward zonder ‘frontman’ Rick Minnesma, die nog even behandeld moest worden.

Toen hij zich bij 2-2 op het veld meldde bij zijn maten Jorrit Nanninga en Rutger Kumbangsila, werd Nanninga na een triktraksituatie geveld door een krampaanval. Vanaf dat moment begon het lange wachten. In eerste instantie werd Jorn-Lars van Beem – die uitkomt bij de junioren – naar voren geschoven als vervanger van Minnesma, met wie hij in 2019 nog zegevierde.

Scheidsrechter Chris Anema voerde intensief telefonisch overleg met het bondsbureau over de do’s en don’ts bij een dergelijk uitzonderlijk geval. Want naast Minnesma, moest ook Nanninga de handdoek gooien. En zo completeerden uiteindelijk Brent Timmerman en Bjorn Idsardi van Dronryp 2, dat in de eerste omloop tegen Witmarsum was gesneuveld, het Dronrypster trio.

Veel eer was er daarna niet meer te halen voor Kumbangsila, die tien maanden daarvoor met Rick Minnesma en Jorn-Lars van Beem de Freule won en daar graag het NK aan toe had gevoegd.

,,Jammer dat mijn maten uitvielen; dan weet je dat het niks wordt. Ik had de hele dag niet opgeslagen en toen moest ik in de finale alles doen; voorbest en achterin”, zei Kumbangsila, die in tegenstelling tot zijn maten geen last van kramp had.

Dat gold ook voor de Bolswarder opslager Dietmer Kuperus, die in Ede studeert en zich wat anders had voorgesteld van de eindstrijd. ,,Ik hie it leaver oars sjoen, mar de wize wêrop makket úteinlik net sa folle út. Wy hoopje der dit seizoen noch in pear oerwinningen by te skriuwen, lykas de Freule.”

Fier overeind

Waar de rivaal uit Dronryp bijna letterlijk omviel, daar bleef Bolsward na een eerdere tweede (Raerd) en derde prijs (Menaam) dit seizoen ondanks het drukkende weer fier overeind. ,,Je gean altyd foar in earste priis en do witst, wy kinne fan elkenien winne. Mar tsjin Eksmoarre wie it dreech keatsen”, vond Kuperus.

In de vierde omloop gunde Bolsward angstgegner Jellum-Bears – dit seizoen, dat een dikke maand onderweg is, goed voor twee tweede en een derde prijs – een spel, door op zes gelijk steeds het bordje te pakken. ,,It gong wol reedlik, mar we hiene hjoed net de foarm om te winnen”, vond Wiebe Siemen Leenstra van KV De Twa Doarpen.

Dronryp, twee weken eerder in Menaam nog winnaar, moest op weg naar de eindstrijd een omloop meer kaatsen vanwege een staand nummer in de halve finale van het Bolswarder trio. Maar in de vierde omloop vertoonde het Dronryper machtsblok al haarscheurtjes.

Tegen Berltsum moest Minnesma zich bij een 2-4 en 0-4 voorsprong al laten behandelen door fysiotherapeut Alle Sterk – de vader van de Berltsumer achterinse Rink Sterk – vanwege kramp. Het werd zelfs 4 om 5, maar op die stand herpakte Dronryp zich en stelde Minnesma op 4-6 hoogstpersoonlijk orde op zaken.

In de halve finale tegen het trio van Warber Bliuwe 1 uit Morra Lioessens kunnen zijn maten hem uit de wind houden, al wordt het na 1-5 nog wel 3 om 5, maar op 0-6 slaat achterinse Jacob Klaas Dijkstra de bal in het perk op de rug van Johan Sipma.


Prijswinnaars: 1. Bolsward (Dietmer Kuperus, Yoram Kuperus en Redmer Cnossen), 2. Dronryp (Brent Timmerman, Bjorn Idsardi en Rutger Kumbangsila - Jorrit Nanninga en Rick Minnesma uitgevallen in de finale), 3. Morra Lioessens (Marco Wouda, Jacob Klaas Dijkstra en Johan Sipma) en 4: Berltsum (Douwe Joostema, Rink Sterk en Thomas Dijkstra) en Jellum-Bears (Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema).


Cijfers Bondspartij jongens. Eerste omloop: 1. Sint Jacobiparochie – 2. Heerenveen 5-0 en 6-0, 3. Dronryp1 – 4. Lollum-Waaxens 5-0 en 6-2, 5. Bitgum - 6. Ingelum 3-5 en 4-6, 7. Sint Annaparochie – 8. Folsgare 5-1 en 6-2, 9. Tzum – 10. Jellum-Bears 3-5 en 4-6, 11. Wommels – 12. Exmorra 2 5-5 en 6-6 (Exmorra wint), 13. Niawier/Metslawier/Easternijker – 14. Raerd 2-5 en 4-6, 15. Leeuwarden – 16. Exmorra 1 2-5 en 4-6, 17. Winsum – 18. Arum 0-5 en 0-6, 19. Morra-Lioessens 2 – 20. Bolsward 1-5 en 0-6, 21. Reduzum – 22. Franeker 4-5 en 0-6, 23. Sexbierum-Pietersbierum – 24. Morra Lioessens1 1-5 en 6-6, 25. Reahus/Turns – 26. Franeker 2 5-3 en 6-6, 27. Spannum – 28. Makkum 3-5 en 6-6, 29. Arum 1 – 30. Baard 1-5 en 4-6, 31. Berltsum – Hommerts-Jutryp 5-0 en 6-0, 33. Witmarsum – 34. Dronryp 2 5-4 en 6-4. Tweede omloop: 1. Sint Jacobiparochie – 3. Dronryp 1 0-5 e 2-6, 6. Ingelum – 7. Sint Annaparochie 5-4 en 6-4, 10. Jellum-Bears – 12. Exmorra 2 5-0 en 6-4, 14. Raerd – 16. Exmorra 1 5-0 en 6-6, 18. Arum – 20. Bolsward 0-5 en 2-6, 22. Franeker – 24. Morra-Lioessens 1 5-5 en 6-6 (Morra-Lioessens wint), 25. Reahus/Turns – 28. Makkum 1-5 en 2-6, 30. Baard – 31. Berltsum 2-5 en 6-6, 33. Witmarsum staand nummer. Derde omloop: 33. Witmarsum – 3. Dronryp 1 2-5 en 4-6, 6. Ingelum – 10. Jellum-Bears 2-5 en 0-6, 16. Exmorra – 20. Bolsward 3-5 en 4-6, 24. Morra-Lioessens – 28. Makkum 5-1 en 6-0, 31. Berltsum staand nummer. Vierde omloop: 31. Berltsum – 3. Dronryp 4-5 en 4-6, 10. Jellum-Bears – 20. Bolsward 2-5 e 0-6, 28, Morra Lioessens staand nummer. Halve finale: 28. Morra Lioessens – 3. Dronryp 3-5 en 4-6, 20. Bolsward staand nummer. Finale: 20. Bolsward – 3. Dronryp 5-0 en 6-4.