Na 28 jaar is de bondspartij terug in Tzum. Dat er in die tussenliggende tijd het een en ander veranderd is, moge duidelijk zijn

Oude tijden herleven zaterdag in Tzum, dat voor het eerst sinds 1993 weer het toneel is van de Bondspartij voor heren senioren. Op sportpark It Lyntsjepark strijden 42 parturen om de hoogste eer.

Op 1 juli 1972 wint Leeuwarden in Tzum de CFK bondspartij. Nanne Osinga (links) en Rein Ferwerda (met pet) krijgen de felicitaties van verliezend finalist Bennie Beimers van Menaam (tweede van links) en van scheidsrechter Piet van Dijk (geheel rechts).

Op 1 juli 1972 wint Leeuwarden in Tzum de CFK bondspartij. Nanne Osinga (links) en Rein Ferwerda (met pet) krijgen de felicitaties van verliezend finalist Bennie Beimers van Menaam (tweede van links) en van scheidsrechter Piet van Dijk (geheel rechts). Uit het boek: 'Alles aan de hang. 50 jaar Christelijke Bond voor de Friese kaatssport'

Dat er in die tussenliggende tijd het een en ander veranderd is, moge duidelijk zijn. De laatste keer dat Keatsferiening Wêz Wis Tsjom de kaatsers voor de bondspartij verwelkomde, deed het dat namelijk nog onder de vlag van de in 1934 opgerichte Christelijke Friese Kaatsbond (CFK). Met dat die Christelijke Bond voor de Friese kaatssport in 1994 met de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) fuseerde, kwam er een einde aan een traditie die in 1971 was begonnen.

Nieuws

menu