Fierljepper Nard Brandsma heeft het goede gevoel terug en wint in Burgum

Het scheelde zaterdagavond in Burgum exact een centimeter, anders had Nard Brandsma in de zesde wedstrijd van de fierljepcompetitie voor het eerst dit seizoen de 21-meter grens geslecht. De Workumer bleef derhalve steken op 20,99 meter en dat was goed voor de winst in de Eelke-Scherjon Memorial en zijn tweede dagtitel.

Nard Brandsma op weg naar de winnende afstand van 20,99 meter bij de Eelke Scherjon Memorial in Burgum.

Nard Brandsma op weg naar de winnende afstand van 20,99 meter bij de Eelke Scherjon Memorial in Burgum. Foto: Henk Jan Dijks

‘Slow-starter’ Brandsma vindt langzaam maar zeker het goede gevoel terug en drukte zaterdag zijn snor met het leidersshirt in de tas. Ook de wisselprijs, de bronzen snor, nam de Workumer mee naar huis. Brandsma nam de prijs over van stad- en clubgenoot Ysbrand Galama, die in 2019 nog zegevierde met een afstand van 20,16 meter.

Die bleef ditmaal steken op 19,17 meter; goed voor een vierde plaats. Want achter Brandsma werd fel gestreden om de tweede stek, die uiteindelijk toekwam aan Oane Galama (19,87), voor Sytse Bokma (19.49). Maar ruimschoots achter Brandsma, die wel kon leven met zijn winnende afstand in Burgum.

De Workumer was in ieder geval niet teleurgesteld dat hij geen 21-metersprong kon bijschrijven. ,,Dat ynteressearret my net sa folle. Ik baal mear fan dy lêste sprong yn ‘e finale, want dêr hie wol 21.80 meter ynsitten. Mar ik stapte krekt oer de skâns hinne, sei myn coach nei ôfrin. Ik tocht, it fielde wol grappich”, zei Brandsma, die niet wilde zeggen hoe ver hij de polsstok in het water had staan. ,,Dat hat te krijen mei de konkurrinsje. Ik hie de polsstôk fierder setten as by it Frysk rekôr yn Winsum. Ik baal der fan, want it hie in fiere sprong wurde kinnen.”

Savesprong

Maar het gevoel van 2019, toen Nard Brandsma met een savesprong een hoge twintigmetersprong kon fabriceren, is terug. Het gevoel dat hij vorig seizoen na de corona-beslommeringen en de late seizoensstart niet kon oproepen.

Nu is het er al in de zesde wedstrijd van de fierljep kompetysje in de eerste klasse, al was het zaterdag eerst nog wat zoeken. ,,By de earste sprongen wie de oanrin net konstant. Noch wat fan ferline wike. Je wolle graach fierder en dan moatte je mear krêft sette en hurder drave. Dan passe je wat oan en dat giet op kosten fan oare dingen. Dan giet it wer wat minder goed.”

In zijn derde poging kwam hij met een zogenoemde savesprong tot de winnende afstand van 20,99 meter. ,,As ik de lêste sprong analysearje, dan komt dat gefoel wer werom. De oanrin wie krêftich, de stôk stie stil en dan bist foar it deade punt al al boppeyn. Dan moatst allinnich noch oer.”

Brandsma is blij dat het gevoel na een derde deel van de competitie terug is, omdat hij al ruim tien jaar traditiegetrouw bij de start van een seizoen wat moeite heeft met de aanloop. ,,Alle jierren is it wer de oanrin dat in dinkje is. Ik haw altyd in pear wedstriden nedich om deryn te kommen. Dat hie ik by de lêste sprong wer ûnder kontrôle en der kin ik fierder op tarre.”

Persoonlijk record

Bij de vrouwen sloeg klassementsleidster Tessa Kramer de aanval van Marrit van der Wal vanuit de tweede klasse op de leiderstrui overtuigend af. Dat deed de Amersfoortse al in haar tweede poging (14,83) en ze breidde in haar derde wedstrijdsprong met 16,69 meter haar voordelige marge uit naar bijna twee meter.

Daarmee was ze een van de acht ljeppers die het persoonlijk record aanscherpten. Bij de meisjes zegevierde Hanneke Westert (Sneek) met een pr van 15,60 meter.

Bij de junioren zat het venijn in de staart. Wisse Broekstra (Tzummarum) pakte met een afstand van 18,58 meter de dagwinst. Bij de jongens dreigde Arend Veenstra (Surhuizum) na vijf overwinningen de winst met een afstand van 17,63 meter aan Germ Terpstra (Tzum) te moeten laten. Hij kwam in de wedstrijd een schoollineaaltje te kort, maar eiste in zijn tweede finalesprong met 17,77 meter toch opnieuw de winst voor zich op.

BURGUM. Fryske fierljep Kompetysje 2021. Mannen senioren, topklasse: 1. Nard Brandsma (Workum) 20,99, 2. Oane Galama (Hilaard) 19,89, 3. Sytse Bokma (Hindeloopen) 19,49, 4. Ysbrand Galama (Workum)19,17; 5. Rutger Piersma (Koudum) 19,14. Junioren: 1. Wisse Broekstra (Tzummarum) 18,58, 2. Rutger Haanstra (It Heidenskip) 17,26, 3. Minne Smit (Winsum) 16,72. Jongens: 1. Germ Terpstra (Tzum) 17,63, 2. Arend Veenstra (Surhuizum) 17,33, 3. Douwe Abma (Hommerts) 16,12. Dagtitel: Veenstra 17,77. Vrouwen, topklasse: Tessa Kramer (Amersfoort) 16,69; 2. Sigrid Bokma (Hindeloopen) 15.02, 3. Boukje de Boer (It Heidenskip) 14,23. Meisjes: 1. Hanneke Westert (Sneek) 15,60, 2. Jetske Terpstra (Tzum) 14,81, 3. Hilde van der Weij (Sint Jacobiparochie) 13,24.