Nard Brandsma staat er wanneer het moet. De fierljepper uit Workum wint na NFM ook zijn derde Friese titel in Winsum

Echt spannend werd het zaterdag nooit bij de FK fierljeppen voor senioren, maar dat lag meer aan de klasse van Nard Brandsma dan aan zijn concurrenten. De Workumer zette in Winsum meteen een topafstand (21,29) neer, waarop de rest zich stukbeet.

Nard Brandsma vliegt naar de Friese fierljeptitel in Winsum.

Nard Brandsma vliegt naar de Friese fierljeptitel in Winsum. Foto: Henk Jan Dijks

Praten met Nard Brandsma levert fierljepvolgers doorgaans weinig spannende uitspraken op. De Fries recordhouder is bevlogen, scherp, maar laat ogenschijnlijk nooit het achterste van zijn tong zien. Behalve begin juli dan.

Toen haalde hij, na afloop van de vierde ljepperij van het seizoen, fel uit naar de fierljepferiening Winsum e.o. en de technische commissie van het FLB (Frysk Ljeppers Boun). Die zouden, zo vond Brandsma, onvoldoende hebben gedaan met de kritiek die de topklassers een jaar eerder al over een kuil in de aanloopschans van de FK-accomodatie hadden geuit. Gevolg: de wedstrijd voor senioren-topklassers eindigde wederom in een waterballet.

Puike afstand

Het was een actie die blijkbaar nodig was, concludeerde Brandsma zaterdag, bijna twee maanden later. ,,Want no foldie de skâns wol oan de easken en hawwe wy in moaie wedstriid sjoen.” Het leverde hem, naast een puike sprong van 21,29 meter en de Sulveren Pols voor de verste afstand van de dag, ook zijn derde Friese titel bij de senioren op. ,,En dêr bin ik fansels hiel bliid mei.”

Vooral omdat Brandsma tot voor kort nog worstelde met zijn aanloop. Die was lange tijd niet constant genoeg, waardoor hij zich nooit serieus in de strijd om de eindzege in de competitie kon mengen. Maar wanneer alles een keer wel op zijn plek viel, ging het gelijk ver, zoals in juli bij de Eelke Scherjon Memorial (20,99 meter) en de Nationale Fierljep Manifestatie (20,77).

22 meter

Laatstgenoemde wedstrijd won Brandsma dit seizoen voor de eerste keer, waardoor hij alle grote fierljepwedstrijden (NK, FK en NFM) nu minimaal één keer op zijn naam geschreven heeft. Het uiteindelijke doel? Een sprong voorbij de magische grens van 22 meter. Liefst tijdens de NK in Burgum over twee weken, als het een beetje kan.

De 21,29 waarmee Brandsma de wedstrijd zaterdag al in de eerste omloop ‘dood’ sprong, biedt in ieder geval perspectief. Net als het optreden van Ysbrand Galama. De Fries kampioen van 2018 deed het publiek tot tweemaal toe naar adem snakken en eindigde na een moeizaam seizoen ‘gewoon’ op de tweede plaats (20,32).

,,Ik hie twa kear in gigantyske kick”, zei Galama uiteindelijk. ,,Dêr wie it my hjoed om te dwaan. De 21,29 fan Nard wie in hiel ein fierder, mar wannear’t ik de stok by myn lêste sprong rjocht hâld, dan sit ik ek op 21 heal.”

Deceptie

Voor Rutger Piersma liep de middag uit op een deceptie. De titelverdediger uit Koudum mocht zich een jaar lang Fries kampioen noemen nadat hij in 2020 iedereen verraste bij de FK, maar miste ditmaal de finale.

Enorm teleurgesteld kon hij daar evenwel niet over zijn. Als geen ander beseft Piersma dat zijn stunt van twaalf maanden geleden wel eens het grootste succes uit zijn carrière kan zijn geweest. ,,En doe’t Nard fuortendaliks in dikke 21 meter delsette, hie ik wol yn ‘e gaten dat meidwaan om de titel ûnmooglik wurde soe.”

Uitslagen FK fierljeppen

Senioren, topklasse: 1. Nard Brandsma (Workum) 21,29 meter, 2. Ybrand Galama (Workum) 20,32, 3. Age Hulder (Tytsjerk) 19,71, 4. Oane Galama (Hilaard) 19,70, 5. Sytse Bokma (Hindeloopen) 19,56. Junioren: 1. Rutger Haanstra (It Heidenskip) 19,43, 2. Wisse Broekstra (Tzummarum) 18,80, 3. Minne Smit (Winsum) 18,77. Jongens: 1. Germ Terpstra (Tzum) 17,69, 2. Arend Veenstra (Surhuizum) 17,09, 3. Douwe Abma (Hommerts) 16,79. Vrouwen: 1. Marrit van der Wal (It Heidenskip) 16,24, 2. Femke Rispens (Niehove) 16,13, 3. Tessa Kramer (It Heidenskip) 15,31. Meisjes: 1. Inger Haanstra (It Heidenskip) 13,95, 2. Jeltske Terpstra (Tzum) 13,81, 3. Manon Koehoorn (Sneek) 13,61.

Finaleplaats Age Hulder

Een finaleplaats kon wel, maar die eer ging uiteindelijk naar Age Hulder (19,71), die als enige overgangsklasser doordrong tot de eindstrijd. Ook Sytse Bokma (19,56), Oane Galama (19,70), Ysbrand Galama en Brandsma schaarden zich bij de eerste vijf.

Piersma richt zich na zijn zevende plek (17,73) nu op de NK. ,,Ferline jier fûn ik it hiel jammer dat ik net springe mocht, no bin ik der wol by. En mei in topdei sit in moaie útslach der ek wol yn. Ik lit de kop net hingje.”