Crescendo voor jarige Gert-Anne van der Bos als koning in Holwert waar het ooit begon

Je hoefde zaterdag in Holwert niet te speuren naar iemand met paranormale gaven om te weten dat Gert-Anne van der Bos samen met Dylan Drent en Hendrik Kootstra op de eerste rij voor de tent zou staan. Een door het lot bepaalde partij voor heren hoofdklassers. Een bewuste keuze van VvV Concordia die een betere finale had verdiend.

Haye Jan Nicolay in Holwert in actie in het tussenspel. De Britsumer moet zijn aandacht verdelen tussen twee sporten: kaatsen en darten.

Haye Jan Nicolay in Holwert in actie in het tussenspel. De Britsumer moet zijn aandacht verdelen tussen twee sporten: kaatsen en darten. Foto: Dijks Media

Op 5-1 en 6-2 tekenden Haye Jan Nicolay, Renze Pieter Hiemstra en Menno van Zwieten voor de overgave toen Kootstra de kaats passeerde. ,,As je mei 5-0 achter steane en je ha sels trije punten makke, dan giet it nergens mear oer fansels’’, zo zei opslager Nicolay. Zijn partuur deed in die eindstrijd denken aan het wekelijkse beeld van vee dat wordt afgevoerd in veewagens. Een beeld ook van het dagelijkse werk van Nicolay en dat al sinds zijn zestiende: de veehandel. Al minstens drie generaties lang zit de familie Nicolay in de veehandel. ,,Tegearre mei myn heit en omke.’’ Het bijkomend voordeel was dat het nauwelijks pijn deed bij de verliezers.

Nieuws

menu