Manon Scheepstra (28) verloor dit seizoen nog geen omloop en is hard op weg naar top 5 in het puntenklassement aller tijden

Ze is al jaren toonaangevend in het dameskaatsen, maar een seizoensstart zoals dit jaar kende ze nog nooit. Manon Scheepstra (28) verloor in vijf krachtmetingen namelijk nog geen omloop.

Manon Scheepstra (rechts) viert de overwinning in Minnertsga samen met Marrit Zeinstra (links) en Nynke Sijbrandij.

Manon Scheepstra (rechts) viert de overwinning in Minnertsga samen met Marrit Zeinstra (links) en Nynke Sijbrandij. Foto: Richard Miedema

In Minnertsga deden Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia gisteren trouwens wel een serieuze poging de ongeslagen status van Scheepstra teniet te doen, maar samen met haar vaste maten Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra sloeg de vriendin van oud-topkaatser Daniël Iseger de aanval af. Met name de slagkracht van het perk Scheepstra en Zeinstra (beiden in totaal vijf keer boven) was in de eindstrijd beslissend.

De derde zege in de vrije formatie, gevoegd bij haar overwinningen op de uitnodigingswedstrijden in Bolsward en Makkum, maakt dat Scheepstra dit seizoen alweer 15 punten aan haar totaal heeft toegevoegd. Met 447 punten staat ze nu zevende in het puntenklassement aller tijden en het is niet ondenkbaar dat ze op die ranglijst dit seizoen nog één of twee plekken zal stijgen. Fenna Zeinstra (zesde met 459 punten) en Lia de Jong (vijfde met 464) staan immers op schootsafstand.

Het zijn cijfers, zo zei Scheepstra gisteren, waar ze geen weet van heeft. „Soms kijk ik er aan het einde van het seizoen wel eens naar. Het interesseert me wel, maar tegelijkertijd ben ik er niet mee bezig. Misschien komt het omdat ik weet dat ik Afke Hylkema, de nummer één in dat klassement, toch nooit kan inhalen.”

De legendarische Hylkema kaatste in haar loopbaan 811 punten bijeen. In theorie zou Scheepstra in het huidige tempo - maar de praktijk is uiteraard een stuk weerbarstiger - in tien jaar tijd in de buurt van dat fenomenale puntentotaal kunnen reiken. „Maar dat gaat niet gebeuren. Zolang ik er plezier in heb en in dit partuur kaats, stop ik nog niet. Maar ik kaats zeker na mijn 35e niet meer.”

Alles verandert in goud

Dat dit seizoen alles wat ze aanraakt in goud verandert is, zo meent Scheepstra, in eerste instantie te danken aan trainer-coach Peter Tolsma. „Hij zat er in de voorbereiding met de zweep bovenop. We trainen keihard, maar toch ook gedoceerd. Ik weet niet hoe andere parturen trainen, maar ik heb wel het gevoel dat we door die zware trainingen er vooral in het begin van het seizoen beter opstaan dan de andere parturen. Zo goed als dit seizoen ben ik nog nooit gestart, maar het is wel vaker heel goed geweest.”

Een ander belangrijk punt is dat ze deze winter - vanwege corona - niet als handbalster van Cometas in actie kwam. Daardoor kwam er tijd vrij om, samen met Nynke Sijbrandij, te fitnessen (CrossFit) en te hardlopen. „Ik voel me daardoor fitter dan ooit. Op mijn moeders verjaardag hebben we samen met een vriendin van ons zelfs dertig kilometer gelopen. Net als mijn moeder hou ik wel van uitdagingen. Het mooie was dat mijn ouders, die al jaren gescheiden zijn, die dag samen met ons op fietsten. Dat was een bijzondere beleving. De tijd? Geen idee. Niet heel bijzonder, dat weet ik wel. Ik ben geen Sifan Hassan.”

Die beleving die ze die dag voelde, zoekt Scheepstra ook op het kaatsveld. „Er moet beleving zijn en er moet een goed gevoel bij zitten. Dan ga ik wel.”

Prijswinnaars: 1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen), 2. Ilse Tuinenga (Franeker), Margriet Bakker (Easterlittens) en Sjanet Wijnia (Wommels), 3. Annet de Haan (St. Annaparochie), Lotte Delgrosso (Minnertsga) en Annelien Broersma (Leeuwarden).

Eerste omloop: 1. Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma - 2. Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries 5-1 en 6-6, 3. Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum - 4. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra 2-5 en 2-6, 5. Serena Hovenga (vervanger van Jildou Sweering), Andrea Kroes en Marije Hellinga - 6. Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma (na de eerste omloop vervangen door Amarins de Groot) 3-5 en 6-6, 7. Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra - 8. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia 4-5 en 6-6. Tweede omloop: 1. Annet de Haan c.s. - 4. Nynke Sijbrandij c.s.2-5 en 0-6, 6. Tineke Dijkstra c.s. - 8. Ilse Tuinenga c.s. 3-5 en 2-6. Om de derde prijs: 1. Annet de Haan c.s. - 6. Tineke Dijkstra c.s. 5-5 en 6-2. Finale: 4. Nynke Sijbrandij c.s. - 8. Ilse Tuinenga c.s. 5-3 en 6-6.