De Takomstpartij, de (jeugd)kaatspartij met het motto 'de sterken voor de zwakken', verhuist van Oosterbierum naar Sexbierum

Met pijn in het hart, maar in de zekerheid dat er alles aan was gedaan om het te voorkomen hief kaatsvereniging De Keatsbal zichzelf op 1 januari van dit jaar op. Daarmee kwam niet alleen een einde aan 85 jaar georganiseerd kaatsen in Oosterbierum, maar (logischerwijs) ook aan het bondgenootschap tussen de kaatsclub en de Takomstpartij. Maar toch is nog goed nieuws. KV De Twa Doarpen/D.I.O.S. uit Sexbierum-Pietersbierum heeft de organisatie overgenomen.

De prijswinnaars van de Takomstpartij editie 2015. De winnende meisjes zijn van links naar rechts Serena Hovenga, Martzen Deinum (met wisselbeker) en Leila-Janneke Moufakkir. Daarnaast de winnende jongens met Sil Leystra, Jouke Vlasbloem (met wisselbeker) en Roel Pieter de Jong

De prijswinnaars van de Takomstpartij editie 2015. De winnende meisjes zijn van links naar rechts Serena Hovenga, Martzen Deinum (met wisselbeker) en Leila-Janneke Moufakkir. Daarnaast de winnende jongens met Sil Leystra, Jouke Vlasbloem (met wisselbeker) en Roel Pieter de Jong Foto: Lijkle Spijksma

De jaarlijkse partij voor jongenskaatsers van 14 tot en met 16 jaar werd, onder auspiciën van de voormalige Christelijke Friese Kaatsbond (CFK), voor het eerst op 13 augustus 1983 gehouden en gewonnen door Jochum Mollema, Rommert Politiek en Walter Miedema. Oosterbierumer Jan Politiek was een van de vijf ‘geestelijke vaders’ van de kaatspartij en omdat geen van de andere grondleggers in een dorp of stad woonden met zo’n ‘smûk’ kaatsveld als dat van Oosterbierum werd besloten de partij elk jaar dan maar in Politieks woonplaats te houden.

De Takomstpartij is de tegenhanger van de Freulepartij, die sinds 1903 in Wommels wordt gehouden. Veertig jaar geleden, toen er in Fryslân nog twee kaatsbonden waren (de KNKB en de CFK), stond de Freule nog alleen open voor leden van de KNKB. Om de jongenskaatsers van de CFK iets soortgelijks te bieden werd door een vijftal CFK-sympathisanten de Takomstpartij in het leven geroepen. Net als bij de Freule ligt er sindsdien voor het prijswinnende jongenspartuur een bijzondere prijs klaar: een gouden horloge.

Daarmee zijn de overeenkomsten trouwens ook wel genoemd, want waar de Freulepartij een afdelingspartij is, is de Takomstparij een uitnodigingswedstrijd. En waar deelname aan de Freule geregeld is met het invullen van het inschrijvingsformulier, daar moeten de deelnemers aan de Takomstpartij er ook daadwerkelijk iets voor doen. Te weten: tachtig koeken verkopen.

Met de opbrengt van die koekenverkoop maakte de organisatie de afgelopen (bijna) veertig jaar heel wat zorginstellingen in Fryslân blij. In 1983 was de opbrengst 1500 gulden (700 euro), in de laatste editie van 2019 het drievoudige. Het motto ‘de Sterken voor de Zwakken’ werd in al die jaren nooit uit het oog verloren.

‘Mei de triennen yn de eagen’

De goede doelen worden zorgvuldig gekozen, zo zegt erelid en ‘manusje van alles’ Johannes Wolbers (65) van ‘wijlen’ kaatsclub De Keatsbal. „Wy sochten nei ynstellings dêr’t de bewenners sa’n bytsje like âld wiene as de keatsers. En dan wol mei in romme marzje, sis mar fan fiif oant tritich jier.” De donatie maakt meer dan eens heel wat los. ,,Soms stiene de minsken mei triennen yn de eagen. Dat krije je as je op in pear hûndert euro rekkenje en it wurdt folle mear.”

De Takomstpartij ging daarbij zo goed en zo kwaad als dat kan altijd met de tijd mee. Als de CFK en de KNKB in 1994 fuseren wordt het deelnemersveld opgevoerd van twaalf naar zestien parturen. En in 2010 gaan de deuren ook open voor meisjes. Sindsdien wordt er met acht jongens- en zes meisjesparturen gekaatst.

Hoewel er dus geen toekomst meer was voor KV De Keatsbal (Wolbers: ‘Wy koene gjin bestjoerders en frijwilligers mear fine en dan hâldt it fansels op’) is die er gelukkig nog wel voor de Takomstpartij. KV De Twa Doarpen/D.I.O.S. uit Sexbierum-Pietersbierum heeft de organisatie overgenomen. Daar wordt komende morgen de 35e editie gehouden. De eerste bal wordt om 14.00 geslagen.