De bonuspunten van kaatsster Imke van der Leest

Imke van der Leest krijgt zondag op de Frouljus PC in Weidum één enkele kans om een herfstklassieker te winnen in de herfst van haar kaatsleven. Als favoriet, met Ilse Tuinenga en Margriet Bakker als maten.

Kaatsster Imke van der Leest voor haar woonboerderij net buiten Easterein.

Kaatsster Imke van der Leest voor haar woonboerderij net buiten Easterein. Foto: Simon Bleeker

Het verhaal is bekend, de in januari 34 jaar geworden Imke van der Leest neemt een jaar geleden afscheid van de kaatssport. Een herintreden in een veranderd kaatslandschap. Immers, de ‘zusters’ in de vrije formatie van de laatste vijf jaar breken met elkaar en dan hebben we het over Manon Scheepstra en Ilse Tuinenga. Tuinenga blijft achter met Wijnia en vinden in voorinse Margriet Bakker een goede vervanger.

Het spoorboekje van een regulier seizoen ligt klaar en dan komt de coronacrisis die het kaatsseizoen halveert. En dus in september geen Sjanet Wijnia meer. Zo komt Imke van der Leest weer in beeld. Sinds de formatiewedstrijd in Berltsum is zij de vervanger van Wijnia. Met een fraaie krans aan de gevel van de woonboerderij even buiten Easterein waar zij samen met de ‘Priiskeatser’ van 1997 Dirk-Yde Sjaarda woont. Bovendien alle keren een prijs, twee keer een premie en een keer een derde prijs.

Bonusmateriaal

Van der Leest noemt het ,,moai bonusmateriaal”, maar is verder niet echt gecharmeerd van het verschijnsel van weer beginnen als je bent gestopt. En dan ook nog de stap maken in het vermeende mijnenveld dat lange tijd de verhoudingen tussen de beide topparturen beheerste.

It hat wol west, de stellerij hat noait it leukste west fan it keatsen

Nu niet meer, zo zegt Van der Leest met nadruk om al te sensatiezuchtige verhalen in de media even de kop in te drukken. ,,It hat wol west, de stellerij hat noait it leukste west fan it keatsen.” Wat dat betreft heeft het woord ‘stellerij’ wel verwantschap met de tweede Friese betekenis, diefstal. Een week voor de partij in Berltsum werd Van der Leest benaderd en haar besluit was doortastend zoals zij dat ook in andere opzichten is. ,,Dan fuortendaliks mar.”

Vier keer heeft zij nu meegedaan en het rendement was voorlopig die ene krans. In Weidum wordt het de vijfde keer, PC nummer zestien voor haar, en tijd om warm te draaien is er niet. Er moet direct worden afgerekend met het gevaarlijke outsiderpartuur van Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol. Om vervolgens outsider nummer twee te treffen in Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma. Een zwaar lot vergeleken met ‘erfvijand’ Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra.

Tevredenheid

Aan voorspellingen doet Van der Leest niet, evenmin als aan het werken aan een rentree. ,,Ik ha ek net it gefoel fan in comeback, ik ha der ek in hekel oan dat minsken sizze dat se stopje en dan wer begjinne. Nee, ik ha it gefoel dat ik meidoch foar it bonusmateriaal.” Want Van der Leest is van de generatie Leonie van der Graaf, Maaike Wind en Fenna Zeinstra. Allemaal gestopt. Van der Leest won al in 2007 haar eerste PC met Maaike Joostema en genoemde Zeinstra.

It is it gefoel fan tefredenheid oer in hiel keatslibben dat ik hân ha

Zij herhaalde die prestatie in 2012 met dorpsgenote en vriendin Marije Hiemstra en Aukje van Kuiken om vervolgens de trilogie in 2017 te voltooien met Louise Krol en Sjanet Wijnia. ,,It wie in moaie simmer yn 2018 dat ik neat dien ha”, zo blikt Van der Leest terug. Dat geldt ook voor het kaatsleven dat achter haar ligt. Natuurlijk is die eerste winst in 2007 onvergelijkbaar maar ,,It is it gefoel fan tefredenheid oer in hiel keatslibben dat ik hân ha.”

Van der Leest werd in het verleden wel eens queenmaker genoemd en dat had en heeft te maken met haar vermogen een partij te lezen. Niet te lang wachten met omzettingen. Bij de eerste partij in Berltsum begon Van der Leest in het achterperk en aan de tweede opslag. Een keuze, want zowel Bakker als Van der Leest zijn voorperkspelers. ,,Doe sei ik ‘mar even om’ tsjin Margriet. Ik sei it, sy tocht it.” En dus kaatst de formatie nu in de samenstelling met Van der Leest op haar vertrouwde plek.

Flexibele opstelling

Het is een flexibele opstelling die kan veranderen als de partij erom vraagt. Dat is de kracht van Van der Leest om met kleine omzettingen de eindstreep succesvol te halen. ,,Ilse is in wapen, it is de keunst om dat wat der oerbliuwt sa sterk mooglik te meitsjen.”

Ik ergerje my as ien mei in lytse keats de bal kwea slacht oer de boppe hinne

Want ook Van der Leest koestert het moment dat de bal uit de nap rolt richting Weidumer gevels. Maar wel onder voorwaarden. ,,Ik ergerje my as ien mei in lytse keats de bal kwea slacht oer de boppe hinne. Lêsten sloech ik in lytse keats troch de hoeke foarby. Miskien is dat gefoel wol like moai.” Het gevoel dus van de controle, van weloverwogen beheerstheid, van kaatsen met de kop die ook kan leiden tot de krans.

Want je moet altijd in de spiegel naar je eigen daden blijven kijken. Weten wat bij je past. Ledenpartijen zijn niet besteed aan de winnersmentaliteit van Van der Leest. ,,It moat wol ergens om gean fansels.” En juist dat is de essentie zondag op de eenmalige herfstklassieker in Weidum.

Willem Westra en 125 jaar kaatsen in Arum

De op 18 april 1864 in Arum geboren onderwijzer Willem Westra was niet zomaar iemand binnen de kaatssport. Als (inmiddels) inwoner van Franeker richtte hij in 1893 in de voormalige universiteitsstad kaatsvereniging Jan Bogtstra op. Vier jaar later stond hij ook aan de basis van de vorming van de Nederlandse Kaatsbond (toen nog niet Koninklijk).

Nieuws

menu