Het kaatsen en de merke in Weidum zijn als Sjors en Sjimmie: 'Salang as der merke fierd wurdt, sa lang wurdt der ek keatst'

Zoals Jellum bij Bears hoort en pompeblêden bij sc Heerenveen, zo hoort de kaatssport bij de merke. Op bezoek in Weidum.

Merkekeatsen in Weidum.

Merkekeatsen in Weidum. Foto: Niels de Vries

Even voorstellen. Ruben Monsma. Twaalf lentes oud, net ‘gepromoveerd’ naar klas twee van het Aeres (voorheen het Nordwin College). Geef hem een kaatsbal en je hoort hem niet meer.

Nieuws

menu