De macht wint het van de goede wil op Frouljus PC in Weidum

De finale van de 44e Frouljus PC ging gisteren in Weidum tussen de parturen van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra en Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker. De macht won het van de goede wil.

Marrit Zeinstra toont een brede glimlach. Op de achtergrond neemt Ilse Tuinenga, de voorgaande drie edities koningin op de Frouljus PC, haar verlies.

Marrit Zeinstra toont een brede glimlach. Op de achtergrond neemt Ilse Tuinenga, de voorgaande drie edities koningin op de Frouljus PC, haar verlies. Foto: Henk Jan Dijks

Want de goede wil was er zonder twijfel bij de formatie van Tuinenga. Het vuur was er ook in de hoofden van het drietal, maar dat vuur ging niet richting nap. Nooit eens een intimiderende bovenslag op een belangrijke stand. En dat maakte van Tuinenga een kasteeljonkvrouwe zonder leger. Zij trachtte moedig het bolwerk van Scheepstra en Zeinstra te slopen, maar moest vaak vaststellen dat de kaatsen te klein waren of de slagkracht te groot.

Met een machtsvertoon zonder weerga op de boven en in het achterperk van Zeinstra. De kleinste van de drie toonde haar kaatskleuren in alle pracht. Met die onvoorstelbare mooie techniek wist zij menig klein stuitje op de boven tot een dodelijk wapen om te toveren. De eerste klap was al raak op 6-2 en daarmee werd het eerste bordje binnengehaald.

Reddende engel

En in het perk de reddende engel zowel in het voorperk als achterin. Natuurlijk vloog er geregeld een bal kwaad maar wat wil je ook met Tuinenga aan de opslag. Want de kasteeljonkvrouw verloor de partij in het perk. Je probeert wat, zo dacht Van der Leest die geregeld van plek wisselde met Bakker. Het had een zekere tragiek, Bakker was bezig met haar tiende PC en nooit was zij op papier dichter bij die kransen dan gisteren. En uitgerekend dan ‘wol it net’.

De glans van bijvoorbeeld de partij in Wommels ontbrak. Wellicht te veel last van een doorgeslagen hand

Aan de andere kant van het strijdperk deed Nynke Sijbrandij het naar behoren met het comfortabele gevoel te kunnen leunen op een perk dat eindelijk af en toe slagkracht toonde. Scheepstra pakte wel belangrijke punten, bijvoorbeeld op 2-1 en 6-6 toen zij de bal riant bovensloeg. Maar de glans van bijvoorbeeld die partij in Wommels ontbrak. Wellicht te veel last van een doorgeslagen hand.

Hoewel Tuinenga op papier slechts één zitbal had, maakte zij met afgedwongen kwaadslagen wel geregeld punten. ‘Op snelheid geklopt’, zo merkte voormalig PC-winnaar Fenna Zeinstra op toen zelfs Marrit Zeinstra te laat was bij een opslagbal. De partij liep richting 4-2 en toen Bakker op 6-2 in het perk miste was het een gelopen koers. Scheepstra retourneerde op 5-2 en 6-2 de uitgeslagen bal tot in het perk. Feest voor met name Zeinstra en Sijbrandij, eindelijk verlost van die nog lege plek in prijzenkast.

Spartelende favorieten

Met de vroeg invallende duisternis zou je Zeinstra ook de koningin van de nacht kunnen noemen en die titel verdiende zij vooral in de halve finale. De roodhemden tegen het op papier kansloze partuur van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. ‘Tijd voor kibbeling’, zo hoor je de kaatskenners denken maar die tijd kwam er niet omdat de favorieten spartelden in onmacht als een vis op het droge.

Uiteindelijk gaf dat andere geweld de doorslag, Zeinstra timmerde zeven ballen boven

Oud-topkaatser Johannes Brandsma zei: ,,Sy ha in plan’’ en dat sloeg op de strijdwijze van het partuur Annet de Haan. Bijna geen enkele bal buiten en alles gericht op een kaats slaan met Delgrosso die af en toe wat ‘boppe’ geweld gebruikte. Uiteindelijk gaf dat andere geweld de doorslag, Zeinstra timmerde zeven ballen boven en vanaf de boven was haar reduceren van de kaatsen nog nuttiger.

Lees ook: Willem Westra en 125 jaar kaatsen in Arum

Het is dat Broersma in het achterperk twee keer bij een kleine kaats verzuimde de dolk in het zenuwcentrum te duwen, anders had deze herfstdag in Weidum een geheel andere kleur gehad. Als een evenwichtskunstenaar haakte trio Sijbrandij aan tot 4-4. De Haan gaf bij een ietwat kansloze kleine kaats een zitbal en toen was het zo waar 5-4.

Groots werk

Groots werk van Zeinstra op de boven zorgde vervolgens op 6-2 voor evenwicht. In het laatste eerst was het een kwestie van tasten in het duister naar sportgeluk. Twee zitballen van Scheepstra waren wel erg nuttig. Op 6-4 passeerde Zeinstra de kaats en mochten de roodhemden een paar dankbare blikken werpen richting de kerk achter de boven.

Dijkstra was welbeschouwd de verliezer van de partij met haar zeven cadeautjes aan de opslag

Die ‘wees gegroetjes’ richting kerktoren waren ook op zijn plek voor het partuur Tuinenga. Tegen het trio Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en uitblinker Louise Krol werd het een duel om het laatste eerst. Dijkstra was welbeschouwd de verliezer van de partij met haar zeven cadeautjes aan de opslag. Op 5-5 en 6-0 passeerde Van der Leest de kaats. Een omloop later tegen het partuur van Wybrig Bakker was het opnieuw kantje boord. Op 5-5 en 6-2 miste Bakker het perk.

Zoals gezegd een Frouljus PC met vale herfstkleuren. Maar ook een PC die na afloop de moed had de enige echte koningin van de dag te kronen met de eretitel. Of dat nu herfstkoningin is of koningin van de nacht is, dat maakt niks uit.

Prijswinnaars 44e Frouljus PC: 1. Nynke Sijbrandij (Leeuwarden), Manon Scheepstra (Leeuwarden) en Marrit Zeinstra (Groningen) (koningin), 2. Ilse Tuinenga (Franeker), Margriet Bakker (Easterlittens) en Imke van der Leest (Easterein), 3. Annet de Haan, (Sint Annaparochie), Lotte Delgrosso (Minnertsga) en Annelien Broersma (Leeuwarden).

De bonuspunten van kaatsster Imke van der Leest

It hat wol west, de stellerij hat noait it leukste west fan it keatsen Nu niet meer, zo zegt Van der Leest met nadruk om al te sensatiezuchtige verhalen in de media even de kop in te drukken. ,,It hat wol west, de stellerij hat noait it leukste west fan it keatsen."

Nieuws

menu