De vlag kan eindelijk uit voor ‘PC-koningin’ Manon Scheepstra, die na winst op de bondspartij als vijfde kaatsster de 4 Wimpels pakt

Manon Scheepstra heeft er uiteindelijk acht jaar op moeten wachten, maar zaterdag was het zover. Vier dagen na de gewonnen Frouljus PC schreef ze samen met Nynke Sijbrandij en Judith Wieling in Vrouwenparochie namens de afdeling Goutum de bondspartij voor vrouwen op haar naam. Daardoor kon de vlag uit voor de ‘koningin’ van de PC, die daarmee als vijfde kaatsster – na Fenna Zeinstra, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken en Sjanet Wijnia – in het bezit kwam van de felbegeerde 4 Wimpels.

Een emotionele Manon Scheepstra (met pet) krijgt na de laatste winnende klap de felicitaties van haar maten Nynke Sijbrandij en Judith Wieling (r).

Een emotionele Manon Scheepstra (met pet) krijgt na de laatste winnende klap de felicitaties van haar maten Nynke Sijbrandij en Judith Wieling (r). Foto: Dijks Fotografie/Anne Waterlander

Na het winnen van de Ald-Meiers Partij (2008), de Jong Famme partij en de Frouljus PC (beide in 2013) kon de 28-jarige Scheepstra na een handvol verloren finales met Franeker en Huizum eind augustus 2021 na een lange voorgeschiedenis eindelijk de bondspartij op haar naam schrijven. In de aanloop naar de finale tegen Mantgum (Lyssa van der Ende, Amarins de Groot en Jennie Terpstra) kreeg ze het nog wel even te kwaad, maar aan de zijde van haar maat Sijbrandij werd het pad van het succes succesvol vervolgd.

,,Eindelijk”, verzuchtte Scheepstra, die van haar moeder een zelfgemaakte erehanger en een glaasje champagne kreeg. ,,Ik ben blij dat ik ‘m heb. In de finale spookte het wel door mijn hoofd. Dat is niet erg, als het je maar niet gaan belemmeren. Maar Nynke steunde me daarin goed en met z’n drieën hebben we het goed gedaan. Nu zijn we eindelijk van die praatjes af. Het hing gewoon aan je en ik ben blij dat ik ook eens een finale heb gewonnen. En voor mijn dertigste de 4 Wimpels heb.” Met Judith Wieling als een zogenoemde dark horse , die al vijf jaar niet meer had gekaatst. ,,Zij is een vriendin van Nynke, ze is sportief en heeft wel balgevoel”, verduidelijkte Scheepstra de keuze.

Jacob Klaver

Tegen het trio van KF Jacob Klaver uit Mantgum, dat in de 44-jarige historie van de bondspartij voor vrouwen ook nog nooit had gewonnen, werden de bordjes tot spellen gelijk eerlijk verdeeld. Op 2-3 en 6-6 retourneerde Scheepstra, die als achterinse het perk deelde met Sijbrandij, tot in het perk en daarmee was het Mantgumer verzet gebroken. ,,It plan wie de bal foaryn te hâlden. Manon net yn it spul komme te litten. Se hat dochs tefolle dien, wêrtroch’t se hieltyd better waard”, vond Jennie Terpstra. ,,Doe hiene wy de put der wol wat út.”

Mantgum kreeg daarna nog twee puntjes en met Scheepstra als voorbest opslager, goed voor vijf zitballen in de finale, werd het varkentje vakkundig gewassen. Dat wat eerder onder de vlag van de afdelingen Franeker en Huizum niet lukte. In 2019 zag Scheepstra zelfs af van deelname, omdat ze als inwoonster van Zuiderburen niet voor Huizum – met Nynke Sijbrandij – mocht uitkomen. De vrouwen dreigden met een boycot, waarna Scheepstra zich terugtrok. En gezien het aantal van slechts negentien parturen is de kou nog niet helemaal uit de lucht.

Onderling Genoegen

Kaatsvereniging Onderling Genoegen (Huizum) legde zaterdag in Vrouwenparochie opnieuw beslag op een derde stek. Annelien Broersma, net verhuisd naar dat deel van Leeuwarden, kaatste samen met Anna-Dieuwke Dijkstra, omdat Anne Berber Zeinstra moest werken in de zorg. Het duo was in de halve finale niet opgewassen tegen Goutumer trio (5-1 en 6-4). ,,We hawwe lekker keatst en dit wie mear as it maksimale resultaat”, vond Broersma, die na derde plaatsen met Easterlittens en Leeuwarden (2x), nu met Huizum brons pakte. ,,Ik hoopje stikem nochris twadde te wurden op in NK. Dan bin ik twadde wurden op de Ald-Meiers, Jong Famme en de PC en dan haw ik in sulveren Wimpel.”

Prijswinnaars: 1. Goutum (Judith Wieling, Nynke Sijbrandij en Manon Scheepstra); 2. Mantgum (Lyssa van der Ende, Amarins de Groot en Jennie Terpstra) en 3. Huizum (Annelien Broersma en Anna-Dieuwke Dijkstra).

Cijfers Vrouwenparochie bondspartij vrouwen: eerste omloop: 1. Bolsward – 2. Dronryp 5-3 en 6-6, 3. Hijum-Finkum – 4. Berltsum 2-5 en 6-6, 5. Groningen 2 – 6. Huizum 2-5 en 6-6, 7. Makkum – 8. Ried 5-1 en 6-6, 9. Mantgum – 10. Groningen 1 5-4 en 6-4, 11. Leeuwarden – 12. Minnertsga 5-0 en 6-4, 13. Goënga – 14. Jirnsum 5-5 en 6-6 (Jirnsum wint), 15. Marsum – 16. Wommels 3-5 en 4-6, 17. Grou – 18. Goutum 2-5 en 0-6, 19. Easterein staand nummer: Tweede omloop: 19. Easterein – 1. Bolsward 2-5 en 2-6, 4. Berltsum – 6. Huizum 0-5 en 0-6, 7. Makkum – 9. Mantgum 1-5 en 6-6, 11. Leeuwarden – 14. Jirnsum 4-5 en 4-6, 16. Wommels – 18. Goutum 1-5 en 6-6. Derde omloop : 1. Bolsward – 6. Huizum 4-5 en 4-6, 9. Mantgum – 14. Jirnsum 5-1 en 6-2, 18. Goutum staand nummer. Halve finale: 18. Goutum – 6. Huizum 5-1 en 6-4, 9. Mantgum staand nummer. Finale: 9. Mantgum – 18 Goutum 2-5 en 2-6.