Dit artikel is vandaag gratis

Puntenklassement 2021: Dylan Drent brengt Harlingen terug aan de top en Manon Scheepstra staat op eenzame hoogte

De winnaars van het puntenklassement 2021: Dylan Drent en Manon Scheepstra. Foto: Martin de Jong

Dylan Drent en Manon Scheepstra zijn de winnaars geworden van het puntenklassement in het kaatsen. Met name de hegemonie van Scheepstra was opvallend: in de negentien wedstrijden pakte ze 49 punten.

Scheepstra stond bovendien achttien maal op het podium, waarvan veertien maal met de krans om h aar nek. Alleen op de uitnodigingswedstrijd in Balk bleef ze buiten de prijzen.

Drent is de eerste Harlinger na Johan Halbesma in 1967 die het klassement wint. In vroegere tijden was de stad op kaatsgebied toonaangevend, met de kaatser van de eeuw Hotze Schuil natuurlijk als grote boegbeeld. Het is voor het eerst dat Drent het klassement wint. In totaal kaatsten 44 man zich in de prijzen.


Eindstand puntenklassement heren 2021: 1. Dylan Drent 35, 2. Marten Bergsma 31, 3. Erwin Zijlstra 29, 4. Hendrik Kootstra 27, 5/6. Gert-Anne van der Bos en Kees van der Schoot 21, 7. Hans Wassenaar 20, 8/9. Tjisse Steenstra en Menno van Zwieten 18, 10. Taeke Triemstra 17, 11. Renze Pieter Hiemstra 16, 12. Enno Kingma 14, 12. Willem Heeringa 9, 13. Pieter Jan Leijenaar 7, 14/16. Gabe-Jan van Popta, Peter van Zuiden en Remmelt Bouma 6, 17. Chris Wassenaar 5, 18. Haye Jan Nicolay 4, 19/26. Jacob Wassenaar, Daniël Iseger, Jelte Visser, Evert Pieter Tolsma, Bauke Triemstra, Allard Hoekstra, Hyltje Bosma en André van Dellen 3, 27/32. Jouke Bosje, Jochum Bouma, Simon Zijlstra, Jelle Attema, Youri de Groot en René de Haan 2, 33/44. Thomas van Zuiden, Laas Pieter van Straten, Pieter Jan Plat, Jelmer Miedema, Tsjerk Elsinga, Hendrik-Jan van der Velde, Jelte-Pieter Dijkstra, Paul Dijkstra, Gerben de Boer, Klaas Pier Folkertsma en Johannes van der Veen 1.


In het puntenklassement aller tijden vallen een paar dingen op. Bijvoorbeeld dat Chris Wassenaar met zijn succesvolle optreden als invaller van Jelle Attema vijf punten scoorde en daarmee op 48-jarige leeftijd alsnog de grens van 700 punten slechtte. Gert-Anne van der Bos stak zijn vroegere maat en trainer Daniël Iseger voorbij en is nu dertiende in het klassement.

Met 885 punten gaat Piet Jetze Faber nog altijd riant aan de leiding. Taeke Triemstra naderde de lijstaanvoerder tot op 64 punten, maar het is maar zeer de vraag of hij dat gat de komende jaren nog kan dichten. In de top 50 staat naast Triemstra en Van der Bos nog één kaatser die nu nog actief is: Renze Pieter Hiemstra. De in Deinum woonachtige voorinse is met 408 punten 38e. Een prestatie van formaat!


Puntenklassement heren aller tijden (sinds 1853): 1. Pie t Jetze Faber 885, 2. Hotze Schuil 876, 3. Taeke Triemstra 821, 4. Wiep van Wieren 785, 5. Sake Saakstra 770, 6. Chris Wassenaar 704, 7. Tunno Schurer 695, 8. Taede Zijlstra 672, 9. Klaas van Wieren 669, 10. Johannes Brandsma 658, 11. Dirk Talsma 639, 12. Klaas Kuiken 628, 13. Gert-Anne van der Bos 608, 14. Daniël Iseger 606, 15. Sake G. Porte 590, 16. Jan Reitsma sr. 580, 17. Sjouke Helfrich 534, 18. Sjouke de Boer 530, 19. Rienk de Groot 516, 20. Johan Okkinga 506, 21/22. Frans Helfrich en Flip Soolsma 478, 23. André Kuipers 475, 24. Ids Jousma 473, 25. Gerrit Okkinga 469, 26. Gerrit de Jong 469, 27. Johan D. Jansen 468, 28. Jarich van der Veen 466, 29. Gerben Okkinga 465, 30. Meindert Tj. Kooistra 452, 31. Simon Minnesma 451, 32. Wiebren Tj. Kooistra 440, 33. Johan van Seijst 433, 34. Johan Halbesma 429, 35. Hans Knol 420, 36. Tamme Velstra 418, 37. Klaas Anne Terpstra 413, 38. Renze Pieter Hiemstra 408, 39. Auke van der Graaf 401, 40. Marten Feenstra 399, 41. Dooitzen de Bildt 394, 42. Reinder Triemstra 393, 43. Coos Veltma n 387, 44. Hotze Rusticus 381, 45. Johannes Westra 379, 46. Pieter Helfrich 379, 47. Thomas van der Meer 376, 48. Klaas Berkepas 372, 49. Pieter van Tuinen 369, 50. Rinny Kuiper 368. Puntenaantal van kaatsers die volgend seizoen ook nog actief zijn: Tjisse Steenstra 327, Hans Wassenaar 268, Hendrik Kootstra 257, Dylan Drent 178, Marten Bergsma 170, Bauke Triemstra 160, Menno van Zwieten 138.


Met een straatlengte voorsprong op vrije formatiegenoten Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra won Manon Scheepstra het puntenklassement dit jaar. De hegemonie van het partuur was dit seizoen groot. Voor Margriet Bakker, Tineke Dijkstra, Harmke Siegersma, Martzen Deinum, Klasine Huistra en Jildou Sweering was het ook een bijzonder jaar. Zij kaatsten zondag op de Oldehovepartij hun laatste wedstrijd in ‘it grutte spul’.


Eindstand puntenklassement dames 2021: 1. Scheepstra 49, 2/3. Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra 38, 4. Ilse Tuinenga 26, 5. Margriet Bakker 22, 6. Sjanet Wijnia 20, 7/8. Annelien Broersma en Louise Krol 13, 9/10. Tineke Dijkstra en Harmke Siegersma 12, 11/13. Lotte Delgrosso, Amarins de Groot en Annet de Haan 10, 14. Martzen Deinum 8, 15/17. Anna-Brecht Bruinsma, Wybrig Bakker en Anne Monfils 7, 18/19. Jennie Terpstra en Iris Oosterbaan 5, 20/24. Klasine Huistra, Inge Jansma , Jeska Terpstra, Judith Wiering en Sietske Okkema 3, 25/29. Serena Hovenga, Mintje Meintema, Jildou Sweering, Lyssa van der Ende en Anouk Smink 2, 30/33. Fiera de Vries, Anna-Dieuwke Dijkstra, Corrie Kroondijk en Roelie Kroondijk 1.


In het puntenklassement aller tijden schoof Scheepstra op van plek negen naar plek vijf. Als er geen gekke dingen gebeuren is de kans groot dat ze volgend seizoen de top drie binnen zal stappen. De nummer één van dat klassement zal ze niet kunnen achterhalen. Met 811 punten staat de koningin van de kaatssport Afke Hylkema op eenzame hoogte .


P untenklassement dames aller tijden (sinds 1857): 1. Afke Hylkema 811, 2. Géjanna Dijkstra 707, 3. Leonie van der Graaf 502, 4. Wiesje van der Berg 496, 5. Manon Scheepstra 481, 6. Lia de Jong 464, 7. Fenna Zeinstra 459, 8. Roelie Punter 434, 9. Anita Wieling 402, 10. Imke van der Leest 386, 1 1. Sjoukje Visser 382, 12. Ilse Tuinenga 354, 13. Debora Oosterman 350, 14. Jokelyn Tienstra 341, 15. Janny Yntema 338, 16. Tineke Algra 328, 17. Hermanna Miedema 318, 18. Mariska Stienstra 317, 19. Riska Hazenberg 309, 20. Nynke Sijbrandij 307, 21. Sarie Lycklama à Nijeholt 299, 22. Marie Heida 296, 23. Bianca van der Veen 281, 24. Houkje Rodenhuis 273, 25. Siemke Andela 272. Puntenaantal kaatsters (boven 100 punten): Marrit Zeinstra 222, Sjanet Wijnia 186, Harmke Siegersma 174, Margriet Bakker 114, Anne Monfils 113, Louise Krol 100.

Nieuws

menu