Alternatief 46e Heamielconcours van de Hanzeruiters in Bolsward in drie dagen goed voor 500 starts

De 46e editie van het Heamielconcours van de Hanzeruiters in Bolsward werd dit weekend net als vorig jaar als meetmoment georganiseerd. Dus andermaal een concours zonder prijzen, huldigingen en ererondes op de rechter hand. Met meer dan 500 starts verdeeld over drie dagen, is voorzitter Jan Siebren Duiven van de Heamielcommissie van de Bolswarder paardenclub een zeer tevreden man.

Na de versoepelingen van de coronaregels kwamen afgelopen weekeinde de Friese ruiters en amazones weer voor het eerst in actie.

Na de versoepelingen van de coronaregels kwamen afgelopen weekeinde de Friese ruiters en amazones weer voor het eerst in actie. Foto: ANP

Na de laatste versoepelingen had het concours deels als een reguliere wedstrijd met een competitie en prijswinnaars kunnen worden georganiseerd. Voor de commissie is dat niet een optie geweest ,,Te min tiid, mar sa is it ek net by de KNHS oanfrege en boppedat hienen we de fergunningen by de gemeente dan hielendal noait rûn krigen. Dat spande der no al om.’’

In het pre-coronatijdperk telt het Heamielconcours gewoonlijk rond de 1300 starts. Toch spreekt Duiven van een geslaagd concours binnen de mogelijkheden. Het Heamielconcours staat er volgens hem goed op bij de deelnemers.

,,It bestjoer hat hjir in pear jier lyn in goeie eb- en vloedbak oanlein en foarich jier mei sân de dressuurbanen egalisearre. Dy leinen der no as in biljertlekken by. Dat moat ek wol, oars komme se net mear. De hynstesport profesjonalisearret, der wurde hegere easken steld.’’

Dat het niveau omhoog gaat, is volgens Duiven vooral goed te zien bij de pony’s. Niet alleen de kwaliteit van de dieren is sterk verbeterd, ook de manier van rijden door de jeugdige ruiters en amazones is de laatste jaren met sprongen omhoog gegaan. Daar staat tegenover dat steeds minder kinderen met hun pony deelnemen aan wedstrijden en ze ook het liefst zo snel mogelijk overstappen op een paard. ,,Tweintich jier lyn rieden je sa lang mooglik by de pony’s troch omdat it sa gesellich wie. No liket it wol dat se net wachtsje kinnen om op in hynder te stappen.’’

Rustige dagen voor toezichthouders

Op het Heamielconcours waren dit jaar voor het eerst ook toezichthouders aanwezig die de dressuurruiters controleren tijdens het losrijden. Zij moeten ingrijpen bij eventuele excessen. Volgens Duiven hebben de nieuwe officials in Bolsward een paar rustige dagen gehad.