Eerste bloemenkrans in uitnodigingswedstrijd in sfeervol Bitgum voor Remmelt Bouma

Het vrolijke gezicht van Remmelt Bouma past bij de charme van een heren hoofdklaspartij uitnodiging. Relatief onbekende gezichten die met de bloemenkrans om de nek huiswaarts mogen keren zonder het genadebrood van de grote namen te hoeven eten. Opslager Remmelt Bouma was een stabiele opslager die met zijn maten Dylan Drent en Erwin Zijlstra in de finale won van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra.

Dylan Drent pakte voor de derde keer op rij een krans in een uitnodigingswedstrijd in de hoofdklasse en werd in Bitgum gekozen tot koning.

Dylan Drent pakte voor de derde keer op rij een krans in een uitnodigingswedstrijd in de hoofdklasse en werd in Bitgum gekozen tot koning. Foto: Henk Jan Dijks

De tactiek vierde weer hoogtij bij het trio Bouma. Alle ballen gingen richting achterperk, zoals vooraf afgesproken. Met het keurmerkstempel van degelijk. ,,Ik leau dat ik trije of heechút fjouwer ballen bûten hie oer de hiele dei’’, zo accentueerde Bouma zijn eigen bijdrage.

De smeekbede van Van der Schoot, ‘Slach ris op my’ ,was niet besteed aan het opslagduo Bouma-Zijlstra. Voeg daaraan toe dat Drent opnieuw een reclamezuil met pet op in kaatsland is. Met voorsprong de beste voorperkspeler, met een surplus aan snelheid en spelplezier.

Het is niet geheel toevallig dat Bouma feilloos die laatste eerste prijs wint in de hoofdklasse. ,,Twa jier lyn yn Seisbierrum, dat wit ik noch want sa folle binne dat der net.’’ Net als Willem Heeringa in Makkum. En ook toen was Drent de maat.

Natuurlijk zat het verschil ook in het perk Drent-Zijlstra dat veel krachtiger was dan hun opponenten. Drent timmerde zes boven en Zijlstra drie. Komt bij dat een niet geheel fitte Kingma net even te vaak het perk miste. Bijvoorbeeld op 3-2 en 6-2 toen hij te ver richtte. Intimidatie van Drent op de zes toen hij vanaf de boven de bal over de tent sloeg deed de deur dicht. Kingma capituleerde op 5-2 en 6-4 door het perk te missen.

Dat formulier van overgave tekende ook Gert-Anne van der Bos in de halve finale. Met René de Haan en Pieter Jan Leijenaar wist de eerder ijzersterk opslaande Van der Bos de latere winnaars tot spellen gelijk bij te benen. De misser op 2-2 en 6-2 luidde de bel voor de naderende ondergang, met op 5-2 en 6-4 de laatste misser.

Als je dan toch sporadisch een bloemenkrans wint, zoals Bouma deed, doe het dan in Bitgum. OKK had er een sfeervol geheel van gemaakt dat veertien dagen voorbereiding vergde van de vele vrijwilligers. Met op zaterdag de dubbel dames en heren en met voormalig topkaatser Johan van der Meulen als vrijwilliger. ,,As it in wike langer duorre hie, dan hie ik thús gjin frou mear sitten hân.’’ Wel gestopt met kaatsen, niet met de humor.


Prijswinnaars: 1. Remmelt Bouma (Weidum), Dylan Drent (Harlingen, koning) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 2. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Hendrik Kootstra (Minnertsga); 3. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), René de Haan (Franeker) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra).


Cijfers Bitgum d.e.l. Eerste omloop : 1. Paul Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra en Thomas van Zuiden – 2. Tjisse Steenstra, Hendrik Jan van der Velde en Patrick Scheepstra 5-5 en 6-6 (partuur Steenstra wint); 3. André van Dellen, Gabe-Jan van Popta en Willem Heeringa – 4. Gert-Anne van der Bos, René de Haan en Pieter Jan Leijenaar 0-5 en 6-6; 5. Auke Boomsma, Jelte Visser en Sjoerd de Jong – 6. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra 3-5 en 0-6; 7. Marten Bergsma, Bauke Dijkstra en Menno van Zwieten – 8. Haye Jan Nicolay, Hyltje Bosma en Evert Pieter Tolsma 5-3 en 6-2; 9. Remmelt Bouma, Dylan Drent en Erwin Zijlstra – 10. Jelle Attema, Taeke Triemstra en Hans Wassenaar 5-3 en 6-4. Tweede omloop: 2. Tjisse Steenstra c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 3-5 en 0-6; 6. Enno Kingma c.s. - 7. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-6 (partuur Kingma wint) 9. Remmelt Bouma c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Remmelt Bouma c.s. - 4. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-2 en 6-4. 6. Enno Kingma c.s. staand nummer. Finale: 6. Enno Kingma c.s. - 9. Remmelt Bouma c.s. 2-5 en 4-6.