Exmorra wint de oude 'Jong Nederland' en lost eindelijk de belofte in

Het Nederlands Kampioenschap Junioren voor afdelingen dat zaterdag op it Sjûkelân in Franeker werd gehouden heeft de status van een van de vier klaverblaadjes die er voor kaatsers zijn te winnen. In andere tijden was dit de Jong Nederland en nog altijd is dat een mooiere naam. Het is met de Freule en de Jong-Feinte partij een van de grote partijen die je als ambitieuze, jonge kaatser op je lijstje moet hebben staan.

Christiaan Stremler wint met Exmorra met 5-2 en 6-2 in de finale van Witmarsum. Op de achtergrond Pieter Jan Leijenaar.

Christiaan Stremler wint met Exmorra met 5-2 en 6-2 in de finale van Witmarsum. Op de achtergrond Pieter Jan Leijenaar. Foto: Henk Jan Dijks

Met Exmorra met Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar zaterdag op de voorste rij. Eindelijk, zo zou je kunnen zeggen want de liefde tussen de grote man van het partuur Pieter Jan Leijenaar en eerder genoemde partijen wilde maar niet opbloeien. Telkens favoriet, op de Freule was het bijna een ‘tragedie’ te noemen toen Leijenaar verloor na een arbitrale misser op de voorlijn. Op de Jong-Feintepartij werd na een riante voorsprong met ‘alles aan de hang’ verloren en stond Berltsum op de voorste rij.

En nu dus in Franeker een succesvolle greep naar de macht op een Jong Nederland met de nodige verrassingen. Bijvoorbeeld de uitschakeling van Berltsum met Corné Tuinenga, Thomas Dijkstra en Patrick van Dellen. Tegen Franeker sloeg Tuinenga op 5-4 en 6-6 buiten en iemand mopperde terecht: ,,Dan ha je trije opslaggers yn it partoer en dan litte se it sa rinne oan de opslach.”

Verrassing van de dag

De verrassing van de dag was natuurlijk Witmarsum. Een tweemansformatie van Redmer Zaagemans en Jari Visser, met Colin Baarda als balkeerder. In de halve finale werd Dronryp 1 met Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma verslagen door een opslagsolo van Visser. Op 4-4 en 6-6 plaatste hij zijn derde treffer om vervolgens daar nog twee aan toe te voegen in het nieuwe eerst. Op 6-6 sloeg een eveneens uitstekende Zaagemans de bal boven.

Een andere verrassing was Goënga met de tweepitter Johan Cnossen en Timen van Gelderen. Een duo dat heldhaftig elke omloop vocht tegen een verwachte uitschakeling. En elke keer overleefden de twee groenhemden. Op de derde lijst haperde de tweetakt motor tegen het al even verrassende KF de Trochsetters uit Ee. Een naam die het duo ook niet zou misstaan. Riemer Hoekstra en een verrassend sterke Meindert de Jong wonnen met een veelzeggende 5-0 en 6-0 uitslag.

Completer partuur

In de halve finale moest Ee echter tegen Exmorra erkennen dat een completer partuur het langer volhoudt in de slotfase van een lange kaatsdag. Want Exmorra had Stremler aan de opslag, Leijenaar achterin en de tweede opslag en Gerben de Boer op de boven. Op 5-2 en 6-2 retourneerde De Boer met succes tot in het perk.

Witmarsum bevestigde in de finale nog eens die stelling van compleetheid. Binnen het eerste spel twee keer kramp bij Visser en Zaagemans. Ook de Witmarsumer perkwisseling kon niet voorkomen dat de patronentas leeg was. Op 5-1 en 6-2 miste Visser het perk. En zo kon Exmorra eindelijk de belofte van een Jong Nederland winnen inlossen.


Prijswinnaars NK Junioren: 1. Exmorra (Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar), 2. Witmarsum (Redmer Zaagemans, Colin Baarda en Jari Visser), 3. Ee (Jelle de Boer, Meindert de Jong en Riemer Hoekstra) en 3. Dronryp 1 (Jasper Jager, Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma).


Cijfers NK Junioren. Eerste omloop: 1. Morra-Lioessens – 2. Folsgare 5-2 en 6-6; 3. Bitgum – 4. Witmarsum 4-5 en 6-6; 5. Spannum – 6. Berltsum 1-5 en 0-6; 7. Arum – 8. Franeker 2-5 en 0-6; 9. Winsum – 10. Exmorra 1-5 en 0-6; 11. Menaam – 12. Sint-Jacobiparochie 5-2 en 6-4; 13. Anjum – 14. Dronryp 2 5-5 en 6-6 (partuur Dronryp 2 wint); 15. Ee – 16. Bolsward 5-4 en 6-6; 17. Makkum – 18. Jellum-Bears 5-3 en 6-6; 19. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk – 20. Goënga 2-5 en 2-6; 21. Baard – 22. Hommerts-Jutrijp 5=2 en 6-6; 23. Jelsum-Koarnjum-Britsum - 24. Dronryp 1 4-5 en 6-6; 25. Mantgum – 26. Wommels 5-1 en 6-4. Tweede omloop: 1. Morra-Lioessens - 4. Witmarsum 5-5 en 0-6; 6. Berltsum - 8. Franeker 4-5 en 6-6; 10. Exmorra - 11. Menaam 5-1 en 6-2; 14. Dronryp 2 - 15. Ee 1-5 en 4-6; 17. Makkum - 20. Goënga 5-5 en 0-6; 21. Baard - 24. Dronryp 1 1-5 en 4-6; 25. Mantgum staand nummer. Derde omloop: 25. Mantgum - 4. Witmarsum 3-5 en 6-6; 8. Franeker - 10. Exmorra 4-5 en 4-6; 15. Ee - 20. Goënga 5-0 en 6-0; 24. Dronryp 1 staand nummer. Halve finales: 24. Dronryp 1 - 4. Witmarsum 4-5 en 6-6; 10. Exmorra – 15. Ee 5-2 en 6-2. Finale: 10. Exmorra - 4. Witmarsum 5-1 en 6-2.