Een constanter seizoen moet Fries kampioen Rutger Piersma dit jaar wel naar een plek op de Nederlandse kampioenschappen leiden

Vanavond gaat op de schans van It Heidenskip het fierljepseizoen van start (mits het weer goed genoeg is). Wegens de coronamaatregelen iets later dan gepland, maar wel op een moment dat toeschouwers welkom zijn bij sportwedstrijden. Voor Rutger Piersma (23) is het een seizoen om de volgende stap te maken, na zijn verrassende zege vorig jaar op de Friese kampioenschappen.

Rutger Piersma won vorig jaar de Friese titel in Winsum.

Rutger Piersma won vorig jaar de Friese titel in Winsum. Foto: Dijks Fotografie

Alsof er iets niet klopte. Dat gevoel maakte zich op zaterdag 19 september meester van Rutger Piersma toen hij vanaf de wal keek naar de verrichtingen van zijn Friese collega-ljeppers. Twee weken eerder kroonde de inwoner van Koudum, opgegroeid in It Heidenskip, zich tot ieders verrassing tot Fries kampioen door in Winsum de verste sprong van de dag te noteren. Maar nu, tijdens de Nederlandse kampioenschappen, was hij toeschouwer.

Niet dat hij vond dat hij op de schans moest staan. ,,Dêrfoar hie myn seizoen net goed genôch west”, klinkt het zelfbewust uit de mond van Piersma. ,,Mar dochs. Fjirtjin dagen earder waard ik Frysk kampioen en stuts ik yn in goeie foarm. No wie ik taskôger.”

Fatsoenlijke voorbereiding

De winst van de Friese titel was niet alleen een verrassing voor de buitenwacht, maar ook voor Piersma zelf. In de veronderstelling dat het seizoen door corona wel eens helemaal geannuleerd zou kunnen worden, trainde de 23-jarige fierljepper amper in de aanloop naar de zomer. Toen bleek dat er vorig jaar toch gesprongen kon worden, was er niet genoeg tijd over om een fatsoenlijke voorbereiding te draaien.

Dat bleek gevolgen te hebben. Zonder al te veel beste sprongen degradeerde Piersma uit de topklasse. ,,Ik moast groeie yn it seizoen en dat hie wat tiid nedich”, blikt hij terug. ,,Mar yn Winsum by it FK kloppe alles.”

Hij bleef er grote namen als Bart Helmholt, Ysbrand Galama, Oane Galama en Thewis Hobma voor. Sterker nog; deze mannen haalden de finale niet eens. Daarin rekende Piersma, die zich met een sprong van 19.39 kwalificeerde voor de finale, af met Nard Brandsma, Bauke de Jong, Age Hulder en Sytse Bokma. Zijn sprong van 20.01 meter was iedereen te machtig.

,,Ik ha der lang fan geniete”, vertelt hij met een lach. ,,Ik krige in soad reaksjes, ek fan minsken dy’t ik net persoanlik koe. Dan tinke jo alle kearen werom oan dy machtich moaie dei. Sokke dagen meie om my wol faker.”

Onzekerheid

In het Friesch Dagblad van 21 september beloofde hij hard door te trainen in de winter en het voorjaar van 2021, om dit seizoen wel fris aan de start te verschijnen. Maar corona speelde ook nu een grote rol. Weer was er lang die onzekerheid. Maar dat niet alleen. ,,Ik koe net mei myn maten traine, ek omdat it doarpshûs ticht moast. Ik ha wol wat yndividuele trainingen pland, mar dat is by in pear kear bleaun. Ik kin better traine mei oaren derby.”

Om toch niet helemaal het gevoel kwijt te raken, zette Piersma een klimpaal in zijn eigen achtertuin. ,,Moarns foar it wurk of jûns nei it iten klom ik dan in pear kear omheech. Sa hâlde jo dochs wat it gefoel en it moaie is dat jo net fan hûs hoege om te trainen.”

Meer sprongen

In de voorbereiding op dit seizoen maakte Piersma al veel meer sprongen dan hij vorig jaar deed. ,,Dat moast ek wol, oars rin ik wer it hiele seizoen efter de feiten oan. Al is it op it stuit wol in seizoen mei fraachtekens. Gewoanwei hawwe wy as ljeppers wol wat kontakt by fergaderings en by mienskiplike trainings. No is dat net it gefal en it is nijsgjirrich om te sjen hoe’t eltsenien der foar stiet.”

Op de deelnemerslijst van vanavond staat de naam van Piersma weer in de topklasse vermeld. Er ontbreken ook de nodige toppers. Zo zien we op de lijst geen Bart Helmholt terug en ook geen Thewis Hobma. Ook de naam van Freark Kramer, een geduchte concurrent van Piersma in de jeugd, ontbreekt. ,,Freark rint staazje yn Dútslân en springt net dit seizoen. Ik ha syn plak ynnaam. It is spitich dat dizze jonges der net by binne, mar it ferheget wol wer de kânsen foar oaren. Jonges sa as my.”

Een echt doel heeft hij zichzelf niet opgelegd. ,,It doel is net om in nij persoanlik rekôr te springen, hoewol’t dat fansels moai wêze soe. Meidwaan oan it Nederlânks kampioenskip gean ik altyd foar. It leafst spring ik in klassemint fol mei njoggentjin meters. Ik wol in konstante springer wêze en as dat slagget, komt it NK fan ‘t jier wol yn byld.”

De eerste wedstrijd van het fierljepseizoen is vanavond in It Heidenskip en begint om 19.00 uur. Zaterdagavond staat in Buitenpost de tweede wedstrijd van het seizoen op de kalender.