Fierljeppen: Fryslân krijgt een pak slaag van Holland in de tweekamp, maar ligt daar beslist niet wakker van

De tweekamp in het fierljeppen tussen Fryslân en Holland is altijd een mooie krachtmeting tussen twee fierljepculturen. In het Zuid-Hollandse Vlist wapperde het rood-wit-blauw fier boven de vlag met de pompeblêden, waar een gemotiveerde Hollandse ploeg de Friese delegatie een onvervalst pak slaag gaf.

Sytse Bokma was de beste Fries zaterdag in Vlist, maar raakt hier in een alles-of-niets-poging te water.

Sytse Bokma was de beste Fries zaterdag in Vlist, maar raakt hier in een alles-of-niets-poging te water. Foto: Dijks Fotografie

Het verschil was duidelijk, nadat de beste sprongen van 24 Hollandse en 24 Friese fierljeppers bij elkaar waren opgeteld. Liefst elf meter en 55 centimeter moesten de Friezen toegeven op de oranjehemden, die na de laatste sprong als team massaal een nat pak haalden. In geen van de zes leeftijdscategorieën ging de zege (gelet op het aantal gesprongen meters) naar Fryslân.

,,Dizze wedstriid libbet mear by de Hollanners as by ús”, erkende Sytse Bokma na afloop. De Hindelooper was de beste Fries van de dag met een afstand van 20,54, slechts 22 centimeter verwijderd van zijn persoonlijk record. Hij moest alleen Thomas van Midden (20,66 meter) voor zich laten. ,,Ik gean hjir mei in aardich goed gefoel wei.”

Niemand aan Friese zijde die echt wakker lag van de nederlaag. Ook Bokma niet. ,,Fierljeppen is in yndividuele sport, mar no draait it om de tiimprestaasjes. As dizze wedstriid yn Fryslân sprongen wie, hie ik no de winner west. No net.”

Niet verwend

In een zonovergoten Vlist werden de naar schatting driehonderd toeschouwers niet verwend met verre sprongen. Alleen Bokma en Van Midden wisten de grens van twintig meter te passeren. Een gehavende Friese equipe, die zonder topspringers Marrit van der Wal (It Heidenskip) en Nard Brandsma (Workum) naar Zuid-Holland waren afgereisd, was bij voorbaat ook niet de favoriet voor de zege. ,,Mar je hoopje dochs dat genôch minsken in goeie dei hawwe”, aldus bondscoach Wim Terpstra.

Van meet af aan liep Fryslân zaterdag achter de feiten aan. Toen de toppers op de schans verschenen, was de achterstand al opgelopen tot vijftien meter. Alleen Douwe Abma uit Hommerts zorgde voor een klein Fries succes, door bij de jongens de verste afstand neer te zetten. Met 16,93 sprong hij zijn verste afstand van het seizoen. ,,Mar as 24 ljeppers 50 sintimeter ûnder harren nivo springe, ferlieze jo mei tolve meter ferskil”, was de conclusie van Terpstra.

Hij was een van de weinige Friezen die oprecht baalde van de nederlaag tegen Holland. Ook hij zag dat het echte ‘derbygevoel’, om het zo maar te noemen, ontbrak. De trots om namens Fryslân de Hollanders klop te geven, het was te weinig aanwezig. ,,En wy moatte sjen dat wy dat dochs wer werom krije”, zei Terpstra. ,,By de jongste jeugd sjochst it mear. Der wie ek gjin ôfmelding. Mar by de âlderen leit de fokus mear op oare wedstriden.”

Aanspreken

Zo staat er nog een Fries kampioenschap en een Nederlands kampioenschap voor de deur de komende maand. Wedstrijden die meer aanspreken dan – met alle respect – de tweekamp. ,,Om earlik te wêzen, seit dizze wedstriid my hielendal neat”, zei Bokma. ,,It is moai om hjir te springen en jo dogge fansels jo best, mar ik bin mear mei mysels dwaande as mei it tiim. Boppedat witte jo ek wol dat in efterstân fan tolve meter net mear goed te meitsjen is as wy oan ’e beurt komme.”

Hoe dan dat nationalistische gevoel terug te krijgen bij de Friese ljeppers? Het is een vraagstuk waar Terpstra, voor de derde keer bondscoach van Fryslân op de tweekamp, zich over gaat buigen. De Friese fierljepgroep is een hechte ploeg, maar in de tweekamp was dit niet te zien. ,,Al misse jo op sa’n dei ek it groepsgefoel troch koroana”, zei Terpstra. ,,Normaal sprutsen geane wy as ploech yn ’e bus hjir hinne. Dat kin en wolle wy no net. Dat docht wol wat oan de sfeer, want in dei op paad mei ús allen is oars hartstikke gesellich. No moast elkenien hjir sels hinne. Hooplik is dat in oare kear net mear nedich.”