Oane Galama, Marrit van der Wal en Douwe Abma springen in Burgum koninklijk bij Keningsljeppen

Nadat de fierljeppers het vorig seizoen vanwege de corona en de late seizoensstart moesten doen zonder het Keningsljeppen, is de koninklijke fierljepfamilie zaterdag weer uitgebreid met een nieuw lid; prins Douwe Abma. Met een verpletterend nieuw persoonlijk record van 18.63 meter pakte de zestienjarige ljepper uit Hommerts zijn eerste grote prijs. Samen met koning Oane Galama en koningin Marrit van de Wal besteeg hij in Burgum de fierljeptroon.

Koning Oane Galama (21.04 m), koningin Marrit van der Wal (15.80 m) en prins Douwe Abma (18.63 m). (vanaf links) krijgen in het zandbed in Burgum een koninklijke huldiging.

Koning Oane Galama (21.04 m), koningin Marrit van der Wal (15.80 m) en prins Douwe Abma (18.63 m). (vanaf links) krijgen in het zandbed in Burgum een koninklijke huldiging. Foto: Dijks Fotografie/Anne Waterlander

De oomzegger van Rimmer Abma (‘In folle neef fan myn heit en hy is troud mei de suster fan myn mem’) kon na afloop zijn geluk niet op. ,,Hy hat my it fierljepfirus besoarge. Hy hie in klimpeal yn de tún en ast foar it earst de top rekke, dan krigest twa euro. It wie al gau dúdlik dat ik fierljeppe soe”, zei Douwe Abma, die in zijn eerste finalesprong met 18.63 meter de concurrentie naar huis sprong. Een verbetering van zijn pr (17,51) met ruim een meter.

Nieuws

menu