Hans Wassenaar als loods langs laatste hindernis in vrijeformatiewedstrijd in Huizum

De finale zondag in Huizum tussen het trio Gert-Anne van der Bos, Daniël Iseger en Erwin Zijlstra tegenover Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar kende grimmige momenten. Met het trio Steenstra als voorspelde winnaar.

Hans Wassenaar  kruipt in de finale van de vrijeformatiewedstrijd in Huizum 'onder' de bal om uit te slaan en wint met zijn maten Tjisse Steenstra en Renze Pieter Hiemstra.

Hans Wassenaar kruipt in de finale van de vrijeformatiewedstrijd in Huizum 'onder' de bal om uit te slaan en wint met zijn maten Tjisse Steenstra en Renze Pieter Hiemstra. Foto: Henk Jan Dijks

Dat gebeurde op de vrije formatiepartij voor heren hoofdklassers met ietwat druilerig weer. En nee, dit is geen verslag van vijf jaar geleden. Iseger mocht zich als de ‘Valverde’ van het kaatsen op de stand spellen gelijk in de halve finale omkleden. Een in de vakantie opgelopen achillespeesblessure van Taeke Triemstra belemmerde hem in zijn afzet. En risico wilde Triemstra niet nemen, laat staan zijn beide maten benadelen. Een halve finale die ging tussen de parturen van Van der Bos en Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.

En dus stond de toch gelouterde Iseger wisselend in voorperk en achterperk en dat had te maken met wie opsloeg. Bij Bergsma was Zijlstra vaak de poortwachter. ,,Dat fan Bergsma is net it moaiste spul fansels, mar op it lêst fielde ik my as in fisk yn it wetter’’, zo zei de routinier na afloop.

Het trio Bergsma liep met twee treffers op de zes van Bergsma daarna uit naar 4-2. Toch verloren Bergsma en Kootstra het aan de opslag. Iseger kon vanuit het achterperk op 4-4 en 6-6 de kleine kaats niet nemen, maar toen Drent een eerst later kwaad uitsloeg was het 5-5. Met op 4-4 een wel erg goed getimede bovenslag van Iseger. En dat voorbeeld volgde Zijlstra gehoorzaam.

Oranje trio

In de finale huppelde het doorgaans toch geconcentreerde oranje trio vrolijk over de grasmat en koos zo voor de optie ontspanning door inspanning. De blauwhemden aan de andere kant huldigden vooral het principe van te veel gespannenheid, zonder de gewenste ontspanning. Met een Steenstra die aan de opslag ietwat uit de toon viel.

Het trio Steenstra liep met dank aan sterk perkspel uit naar 4-1 terwijl het perk Zijlstra-Iseger op de opslag van Steenstra toch bovenmodaal veel boven sloeg. Niettemin leek het alsof de mannen in het oranje de nederlaag min of meer hadden ingecalculeerd met de reden paraat: niet compleet. Iseger: ,,Wy ha it yn it begjin ferlern, der siet gjin spanning op, sjoch ik kin it kwa spul net mear drage, mar ik kom net foar in twadde priis.’’

Het werd zelfs 5-2, maar door een kwaadslag van Hiemstra op de zes en een bovenslag van Zijlstra sloop het trio naar een 5-4 stand. Wassenaar nam de opslag terecht even over van Steenstra en zei op die 5-4 en 6-4 stand: ,,Der dwers troch hinne mei dy bal of ik slach op.’’ Steenstra antwoordde met een zitbal.

Evenwicht

Wassenaar had wel een verklaring voor die grimmigheid. ,,Wy ha net geweldich keatst om yn dy finale te kommen en dat makket dy grimmitich.’’ En: ,,Ik fyn dat wy te min sjen litten ha dit jier, te min wûn.’’ Het zal het verlies van de PC zijn dat dat gevoel oproept, want cijfermatig is er met vier kransen evenwicht tussen beide finalisten.


Prijswinnaars Huizum: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze-Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole) (koning); 2. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Daniël Iseger (Leeuwarden) (voor Taeke Triemstra) en Erwin Zijlstra (Easterlittens); 3. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).


Cijfers Huizum. Eerste omloop: 1. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden – 2. Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra 4-5 en 4-6; 3. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten – 4. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra 2-5 en 0-6; 5. Jeroen Haarsma (voor Jelle Attema), Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar – 6. Tjisse Steenstra, Renze-Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 4-5 en 6-6; 7. Lieuwe van der Werff, Jacob Wassenaar (voor Sip Jaap Bos) en Riemer Hoekstra – 8. Haye-Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma 4-5 en 2-6; 9. Paul Dijkstra, René de Haan en Gerben de Boer – 10. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 0-5 en 2-6. Tweede omloop: 2. Auke Boomsma c.s. - 4. Marten Bergsma c.s. 3-5 en 0-6; 6. Tjisse Steenstra c.s. - 8. Haye-Jan Nicolay c.s. 5-2 en 6-0; 10. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Halve finale: 10. Gert-Anne van der Bos c.s. - 4. Marten Bergsma c.s. 5-5 en 6-4. 6. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 6. Tjisse Steenstra c.s. - 10. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-4 en 6-4