Dit artikel is vandaag gratis

Henk Hospes (65) stopt na vijf jaar bij het Friese schaatsgewest. De coach die met Lotte van Beek en Sanne in 't Hof op twee Winterspelen actief was, vindt het mooi geweest

Henk Hospes. Foto: Niels de Vries

Henk Hospes (65) kreeg als hoofdcoach van het Friese schaatsgewest sinds zijn aantreden in 2017 tot twee keer toe het ‘onmogelijke’ voor elkaar, door een pupil op de Winterspelen af te leveren. Nu vindt de Heerenvener het, na vijf jaar, mooi geweest.

Wie Henk Hospes een beetje kent, weet dat hij nooit uitvoerig over zijn prestaties als coach zal praten. Schaatsers die snelle tijden noteren, hebben dat in de eerste plaats aan zichzelf te danken, betoogde hij de voorbije jaren keer op keer.

Toch groeide Hospes sinds hij in 2017 het hoofdtrainerschap samen met Arjen Wolters overnam uit tot een man voor wie veel respect is binnen de schaatswereld. Nadat Yvonne Nauta haar carrière eerder via het gewest al opnieuw had gelanceerd, lukte dat ook met Lotte van Beek en Sanne in ‘t Hof. Beide rijdsters haalden onder Hospes’ vleugels de Winterspelen.

Zo weinig mogelijk concessies

,,Wat ús geheim is? Pfoe, lestich te sizzen”, zei Hopes in 2018 vlak voor vertrek naar Pyeongchang tegen het Friesch Dagblad . ,,Ik tink dat it te krijen hat mei it feit dat wy mear dogge dan in gewest eins biede kin. Wy binne gjin merkenteam, mar benaderje it wol op deselde manier. Sadat ús riders sa min mooglik konsesjes hoege te dwaan yn harren sportbelibbing. It iennige ferskil binne de trainingskampen. As wy dy dogge, dan moatte de riders dat meastentiids sels betelje.”

Nadat hij In ‘t Hof begin dit jaar bijstond tijdens de olympische 5000 meter begon voor Hospes het nadenken over zijn toekomst. Enerzijds wilde hij nog wel door. ,,Mar it is no earst tiid foar myn gesin, mear fakânsjes en fytse mei maten yn de bergen. Dêr past gjin funksje as haadtrainer by.”

De juiste beslissing

Daarom is de beslissing om te stoppen voor Hospes de enige juiste, zegt hij. De vader van sprinter Jesper Hospes, die na het mislopen van de Winterspelen zijn carrière onlangs ook beëindigde, werkte – met hier en daar een onderbreking – al sinds de jaren zeventig bij het gewest.

Hoewel er op dit moment nog gesproken wordt over hoe Hospes ook de komende jaren, op een laagdrempelige manier, een bijdrage kan blijven leveren aan ,,it moaie proses dat wy njoggen jier lyn begûn binne”, is het afscheid van de dagelijkse werkzaamheden definitief. ,,Want it fierder útbouwen fan it talintûntwikkelingsprogramma kin ek prima sûnder de coach Henk Hospes.”

Blijvende zoektocht

Volgens het gewest was het vooral Hospes’ ‘blijvende zoektocht naar nieuwe multi-disciplinaire trainingsvormen en sparringpartners, zoals de marathonteams van Bouw & Techniek en Palet’ die hem als coach kenmerkte. ‘Daardoor hebben zijn rijd(st)ers zich als professionals kunnen ontwikkelen.’

Om de onder Hospes ingeslagen weg te blijven volgen, zoekt het gewest nu naar een opvolger. ,,Maar we hebben nog geen besluit genomen”, vertelt Jan Bakker, topsportcoördinator bij Gewest Fryslân. ,,Mogelijk dat er ook uit onverwachte hoek nog een sollicitatie komt. In het belang van de sporters zullen wij echter snel handelen. Binnenkort komen wij met meer nieuws.”

Nieuws

menu