Het andere, maskerloze gezicht van ‘De Brand’: lees hier het openhartige interview met kaatslegende Johannes Brandsma terug

Het Friesch Dagblad interviewde in september 2019 kaatser Johannes Brandsma, die vrijdagochtend overleed. Bij leven was Brandsma al een legende: in België maakten ze een halve eeuw na zijn afscheid nog altijd een diepe buiging voor hem. Toch kende de man, die voor het geluk geboren leek, ook zijn donkere dagen.

Johannes Brandsma anno 2019: ,,Ik ha fierhinne west, mar ik wit seker dat it safier noait wer komme sille. Ik hâld fan it libben.”

Johannes Brandsma anno 2019: ,,Ik ha fierhinne west, mar ik wit seker dat it safier noait wer komme sille. Ik hâld fan it libben.” Foto: Henk Bootsma

Johannes, fynst dysels noch altiten de bêste keatser dy’t der ea west hat?