Het onderhoud: Aandacht voor de grasmat als basis voor sportieve ambities in Buitenpost

Zonder veld, geen wedstrijd. Logisch dus dat men het onderhoud van de grasmatten waarop doorgaans ieder weekeinde gespeeld wordt bij voetbalvereniging Buitenpost uiterst serieus neemt. Rinze Fokkema (59) is als consul eindverantwoordelijk. „Mar wy dogge it mei ús allen.”

Rinze Fokkema op het veld waar hij, samen met andere vrijwilligers, zorg voor draagt.

Rinze Fokkema op het veld waar hij, samen met andere vrijwilligers, zorg voor draagt. Foto: Marchje Andringa

Een frisse voorjaarswind waait over Sportpark De Swadde wanneer Fokkema deze vrijdagochtend wandelend het hoofdveld doorkruist. Om hem heen de vrijwilligers van de ‘freedsploech’. Zij hebben zojuist de reclameborden schoongemaakt en zijn inmiddels bezig om de belijning van het gras weer van een verse laag kalk te voorzien.

Zelf heeft Fokkema niet vaak gereedschap in zijn handen, zal hij even later in de kantine zeggen. „Mar ik fiel my wol belutsen by alles wat mei it fjild te krijen hat.” Dat begon een klein decennium geleden, toen de inwoner van Buitenpost zich als lid van een speciale commissie hard maakte voor vernieuwing. „En gelokkich ha wy dat doe oprêden”, blikt hij terug. ,,Want ús fjilden wiene striemin.”

Renovatie

Tussen 2014 en 2016 werd met steun van de gemeente Achtkarspelen een kunstgrasveld aangelegd en ondergingen beide andere velden een renovatie. Sindsdien houdt Fokkema de staat van de Buitenposter voetbalpodia nauwlettend in de gaten. Het is een logisch gevolg van zijn boerenafkomst, meent hij. „Mar ek myn wurk op it Nordwin College en ynteresse foar gers en grûn spilet mei. Ik kin de iene seadde maklik fan de oare ûnderskiede en dan binne je yn it ‘land der blinden’ al gau ieneach.”

Wy dogge der by dizze klup alles oan om op in sa heech mooglik nivo fuotbaljen. Dêr moatst in goed fjild by hawwe

Fokkema besteedt, samen met tal van andere vrijwilligers en de gemeente, veel tijd aan het onderhoud van de velden. „Dat moat ek”, vindt hij. „Wy dogge der by dizze klup alles oan om op in sa heech mooglik nivo fuotbaljen. Dêr moatst in goed fjild by hawwe. Dus as wy fine dat der wat ekstra’s barre moat, dan triuwe wy der sels ek noch wolris in aardich bedrach yn. Sa hawwe wy ferline jier in eigen bereiningsynstallaasje oanskaft en wurdt der meand wannear’t ús dat útkomt.”

Weersvoorspellingen

Fokkema’s weekplanning begint meestal op woensdag met het bekijken van de weersvoorspellingen. „As it drûch bliuwt, hoege je hast neat te dwaan. Mar by reinich waar gean ik de freeds al efkes nei it sportpark om te sjen oft it spannend wurdt”, legt hij uit. „Sneontemoarns bin ik hjir dan om kertier foar sânen wer.”

Lees ook: 100 jaar Heerenveen: Het is bij Ajax en hun directeur Edwin van der Sar eerst zien, en dan geloven

Aangezien het in november en december rond dat tijdstip nog donker is, loopt hij dan gewapend met het zaklamplicht van zijn telefoon over de velden. „Dêrnei set ik om sân oere in berjocht yn de groepsapp, sadat de wedstriidsiktaris ploechjes dy’t hjir betiid wêze moatte op ’e hichte bringe kin.”

Fjilden hâlde fan wedstriden. No’t dy der hast net binne, sjogge je ‘strjitgers’ tusken it gewoane gers kommen

Nu corona het competitieve voetbal voor langere tijd stil heeft gelegd, zijn dergelijke keuringen niet nodig. ,,Mar it hat ek oare gefolgen”, aldus Fokkema. ,,Fjilden hâlde fan wedstriden. No’t dy der hast net binne, sjogge je ‘strjitgers’ tusken it gewoane gers kommen. Dêrom wolle wy graach dat der wol op traind wurdt, want troch it te brûken traapje je it der wer út.”

In Het onderhoud geeft het Friesch Dagblad stille krachten achter de verzorging van velden, zalen en andere sportfaciliteiten een gezicht