Het onderhoud: Zelfwerkzaamheid is uniek op fierljepaccommodatie ‘De Jint’ in Burgum

De fierljeppers moeten tot begin juni wachten voor wedstrijden, maar er wordt alweer volop getraind. Ook op De Jint in Burgum, waar de gelijknamige afdeling zijn domicilie heeft. Remco Veenstra was nauw betrokken bij de realisatie van de accommodatie en een van de gangmakers als het gaat om het onderhoud.

Remco Veenstra freest het zandbed op de fierljepschans van Burgum.

Remco Veenstra freest het zandbed op de fierljepschans van Burgum. Foto: Marcel van Kammen

,,Wy binne stadichoan begûn. De gers-meaners hawwe al in pear kear west en der brekt wolris in plankje. En it sânbêd wurdt alle kearen freesd en as der in stikje wâlbeskoeiïng stikken is, dan wurdt dat reparearre.”

Nieuws

menu