Hitteplan kan een voorbeeld in de verte zijn voor de kaatssport, mits er een splitsing van bevoegdheden komt

De dames van de hoofdklasse mochten zondag al om 9.00 uur starten voor de vrije formatiepartij op sportpark De Waaie in Sint Annaparochie. Ondanks de hitte een voorspelbare eindstrijd tussen de parturen van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra tegen Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia. Op 5-3 en 6-4 was een zitbal van Tuinenga beslissend.

Ilse Tuinenga, Louise Krol en Janet Winia.

Ilse Tuinenga, Louise Krol en Janet Winia. Foto: Dijks Media

Dit tot opluchting van de af en toe weer formidabele opslager Tuinenga. In gedachten vormden zich de woorden. ‘No mei it wol út wêze’ en met een 6-4 aan de telegraaf ‘ha je ien foar it brekken’ zoals wel wordt gezegd. Twee punten als buffer om het maximale risico in de opslag te leggen. Bovendien reisde de geschiedenis van een week geleden in Witmarsum mee. Niet een partij waar met nostalgie of liefde aan wordt terug gedacht.

Nieuws

menu