100 jaar kaatsen in Wytgaard en Wirdum: nog nooit een hoofdprijs maar altijd plezier

Met een grote jubileumpartij viert kaatsvereniging Mei Elkoar Nij Libben uit Wytgaard en Wirdum zondag dat er in de beide dorpen honderd jaar in georganiseerd verband gekaatst wordt. Dat er in die eeuw nooit een hoofdprijs werd gewonnen doet niets af aan de feestvreugde.

Kaatsclub Mei Elkoar Nij Libben uit Wytgaard en Wirdum is er voor jong en oud. Staand linksboven Arnold Jorna.

Kaatsclub Mei Elkoar Nij Libben uit Wytgaard en Wirdum is er voor jong en oud. Staand linksboven Arnold Jorna. Foto: Marchje Andringa

En toch: opmerkelijk is het wel. Zoekend naar een verklaring verwijst Arnold Jorna (36), oud-voorzitter en lid van de jubileumcommissie, naar de katholieke wortels van de Wytgaardsters. ,,Eartiids wie Wytgaard in echt roomsk doarp en fan roomsken is it wol bekend dat se gesellichheid wichtiger fûnen as prestaasjes.”