Jeugd geniet volop van strijd om Friese fierljeptitels

Voor de achtste keer op rij was IJlst zaterdagochtend het toneel van de Friese fierljepkampioenschappen voor jeugd. Maar waar de talenten van de organiserende vereniging een paar jaar geleden nog onderling de buit verdeelden, gingen de titels ditmaal naar andere clubs.

Sietse Lefferts uit Buitenpost springt tijdens de Friese fierljepkampioenschappen voor jeugd in IJlst naar de overwinning bij de jongens van elf en twaalf jaar.

Sietse Lefferts uit Buitenpost springt tijdens de Friese fierljepkampioenschappen voor jeugd in IJlst naar de overwinning bij de jongens van elf en twaalf jaar. Foto: Henk Jan Dijks

Het is een fijne constatering na een ochtend fierljepgenot dat alleen door overtrekkende regenbuien zo nu en dan onderbroken wordt. Hoewel Marije Reitsma liever haar eigen pupillen kampioen had zien worden, weet de trainster van de IJlster fierljepjeugd dat het voor de ontwikkeling van de sport goed is dat ook springers van andere verenigingen een keer een titel in huis hebben gehaald. ,,Want soks wurket gewoan motivearjend.”

Een blik door de achteruitkijkspiegel van het fierljeppen leert immers dat alles bij de jeugd begint. Niemand kan presteren in de topklasse als daar geen gedegen opleidingstraject aan vooraf is gegaan. En wanneer daarbij slechts één club de dienst uit maakt, zorgt dat voor scheefgroei binnen het district.

Veel werk verzet

Daar was in 2016 en 2017 even sprake van, toen de talenten van Fierljepferiening Drylts op de eigen Rimmer Abma-skânskes zeven van de acht titels voor zich opeisten. Maar dankzij de aanleg en renovatie van jeugdschansen in Buitenpost, Burgum, It Heidenskip en - volgend jaar - Winsum werd sindsdien veel werk verzet en is het Friese fierljep-landschap bij de jeugd anno 2020 beter in evenwicht.

Lees ook: Fierljeppen moet vernieuwen, maar wél met behoud van eigen identiteit

Dat komt deze zaterdagochtend goed tot uiting in het feit dat de titels keurig over vier verschillende afdelingen worden verdeeld. Waar Vienne van der Knaap zich als huizenhoge favoriet in de categorie meisjes tot tien jaar laat verrassen door Yrsa Maats uit Surhuisterveen, wint Berber Haanstra (It Heiden-skip) met 9,01 meter de wedstrijd voor elf- en twaalfjarigen.

Bij de jongens tot en met tien jaar kroont Jorrit Bouwstra uit Reduzum zich tot kampioen door met 9,46 meter een persoonlijk record te ljeppen. Maar het spannendste is de strijd in de oudste categorie. Daar lijkt Riemer Zijlstra uit Oosthem aan een nieuw schansrecord van 11,26 genoeg te hebben voor de titel, ware het niet dat Sietse Lefferts hem bij zijn voorlaatste poging alsnog voorbij springt (11,34).

Veel lachende gezichten

Daarmee bezorgt de ljepper uit Buitenpost zijn afdeling een mooie titel, terwijl Reitsma tot haar spijt moet constateren dat de IJlster jeugd een keertje niet de hoogste tree van het ereschavot heeft gehaald. ,,Mar ik bin wol tefreden hear”, voegt ze daar na afloop snel aan toe. ,,Us bern hawwe hartstikke goed sprongen, mar oaren wiene noch better. Dat kin in kear.”

Net zoals het een keer kan dat een enkele jeugdljepper zich door mem laat troosten na een mislukte sprong. Maar over het algemeen zijn er op de accommodatie van IJlst alleen maar lachende gezichten te zien. In tegenstelling tot het ‘grote’ FK in Winum - dat op 5 september louter voor genodigden toegankelijk is - zit er ditmaal wél publiek rond het zandbed. De toeschouwers moeten waar mogelijk afstand van elkaar houden, maar omdat de beperkende coronamaatregelen niet voor de kinderen zelf gelden is er verder weinig anders dan voorheen.

De bern fine it yn alle gefallen geweldich en sjogge echt nei dizze dei út. Fan ’e moarn seach ik allegear senuweftige kopkes

Zo kan het dat Drewes Schievink als coach van de afdeling Burgum de verrichtingen van zijn poulains uiteindelijk tevreden gadeslaat. ,,Ik soe wolle dat wy eartiids ek sa’n wedstriid hân hiene”, zegt hij. ,,De bern fine it yn alle gefallen geweldich en sjogge echt nei dizze dei út.” Lachend: ,,Fan ’e moarn seach ik allegear senuweftige kopkes.”

Groei

Dat zijn vereniging enkele uren later in de persoon van Yrsa Maats een Fries kampioen rijker is, sluit volgens Schievink perfect aan op de groei die het Burgumer jeugdljeppen heeft doorgemaakt. ,,Doe’t ik fjouwer jier lyn as trainer begûn hiene wy noch mar sân jeugdleden, no stiet de teller hast op fjirtich.”

Yn it deistich libben stean ik foar de klasse en as der tiid foar is, nim ik de bern mei nei de skâns. Soks hat ús in soad nije leden opsmiten

De nieuwe accommodatie - die in 2018 gerealiseerd werd - speelt een grotere rol. ,,Mar je moatte der as feriening ek wat foar dwaan”, benadrukt hij. ,,Yn it deistich libben stean ik foar de klasse en as der tiid foar is, nim ik de bern mei nei de skâns. Soks hat ús in soad nije leden opsmiten.”

Leden die, eenmaal verknocht aan de fierljepsport, naar IJlst komen om hun kunsten te vertonen bij de FK. Of het ook een idee is om de titelstrijd in de toekomst nog eens op een andere locatie te houden? Reitsma schudt het hoofd. ,,Leaver net. Want wy fine it hiel moai om sa’n evenemint te organi-searjen. As it grutte FK altiten yn Winsum plakhawwe kin, dan liket it my goed om de jeugdkampioenskippen struktureel yn Drylts te hâlden.”

Broekstra hoopt na record in Buitenpost stiekem op meer

Tijdens trainingen liet Wisse Broekstra de voorbije weken al mooie staaltjes fierljeppen zien. Maar wanneer het op de wedstrijddag moest gebeuren, kwam vaak niet alles eruit wat erin zat. Totdat de talentvolle springer uit Tzummarum gisteravond in Buitenpost het tien jaar oude Friese jongensrecord van Age Hulder (19,24) verbeterde.

Nieuws

menu