Kaatsen: Erwin Zijlstra, Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra evenaren in Bolsward een stokoud record van Sake Saakstra en Piet Jetze Faber

Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra plaatsten zondag in Bolsward tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten net op tijd de panelen in de juiste volgorde. Dat gebeurde in een eindstrijd die toch nog meer spanning bood dan verwacht

Erwin Zijlstra, Taeke Triemstra en Gert-Anne van der Bos (vlnr) vieren op sportpark ’t Oordje in Bolsward de eerste seizoenszege.

Erwin Zijlstra, Taeke Triemstra en Gert-Anne van der Bos (vlnr) vieren op sportpark ’t Oordje in Bolsward de eerste seizoenszege. Foto: Henk Jan Dijks

Wie de Hanzestad Bolsward nadert ziet de drie fraaie kerktorens boven alles uitrijzen. In kaatsland is op een aardser niveau ook sprake van een drietal torens dat boven de rest uitsteekt. Bijna onaantastbaar en in het kaatsseizoen worden de prijzen door die drie torens verdeeld.

Voor het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra was het opnieuw ‘noflik’ toeven op Sportpark ’t Oordje van kaatsvereniging Bolsward. Want was het niet in Bolsward waar de mannen van oranje nog in de samenstelling met Tjisse Steenstra de laatste krans hadden opgehaald?

En nu dus opnieuw op een kaatsmiddag met schuivende panelen. Deze keer met Erwin Zijlstra, maar ook een krans met een gouden randje voor het duo Van der Bos en Taeke Triemstra. Het was namelijk overwinning nummer 103 en daarmee evenaarden beide kaatsers het record dat op naam van het illustere duo Sake Saakstra en Piet Jetze Faber staat. Je hoeft bij het voormalig opslagfenomeen maar op een knop te drukken en het resultaat rolt eruit.

Record geëvenaard

Die vraag was natuurlijk wanneer Saakstra en Faber die laatste krans hadden gewonnen. Dat was dus op een uitnodigingswedstrijd in Wytgaard op 12 mei 1990 met Tunno Schurer in het achterperk. Dat dit record nu is geëvenaard na 31 jaar is iets dat toch wel een grote prestatie genoemd mag worden. Met een buiging richting de status van beide kaatsers.

Toch werden de panelen van de machtsverhoudingen even verschoven in Bolsward. Het lag natuurlijk voor de hand dat Chris Wassenaar opnieuw als invaller met Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar niet een tweede keer aan de boom van de rangorde zou schudden. Tegen de latere winnaars werd die rekening van Stiens al snel vereffend, met als fooi voor de moeite van het reizen naar Bolsward een schamel eerstje.

Gekwetste gevoelens

Nee, de panelen van de machtsverhoudingen werden pas in de tweede omloop iets verschoven. Het treffen tussen de formatie Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar tegen Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten stond bol van de gekwetste gevoelens, de adrenaline van de afwijzing.

En dan hebben we het in de eerste plaats over Menno van Zwieten. Met name Van der Schoot was de onderhoudende aap op de rots met een verbale begeleiding die doet grijpen naar een geluiddichte koptelefoon.

Van der Schoot nam met zijn prachtige slagtechniek het voortouw en wapperde met begeleiding van een symfonie aan emotie menige bal weg van Steenstra. Iedereen wist dat die bal naar achteren moest, naar Van Zwieten. Een te wisselvallige opslag van Steenstra in combinatie met een stroef perk dat toch te veel op directe winst is gericht waren welkome helpers voor het trio Kingma. En als er dan bij een 5-4 en 6-4 achterstand eindelijk een bal richting Van Zwieten gaat slaat de voormalige partuurgenoot moeiteloos boven.

Op basis van de machtsverhoudingen van vorig jaar kun je de nederlaag van het partuur Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra ook een kleine verschuiving noemen. De partij werd verloren aan de opslag door te veel missers die broederlijk gedeeld werden door Bergsma en Kootstra. Tot drie eersten deed ook Van der Bos braaf mee, maar ineens hield dat op, alsof het water nu het juiste geultje richting perk had gevonden.

Illustratief is het eerst op de stand 4-3 toen Kootstra met vier missers een heel eerst weg gaf. De druk van de eretitel ‘mister Degelijkheid’ werd hem kennelijk even te veel. Op 5-3 en 6-4 miste Bergsma geheel in stijl voor de laatste keer het perk. Intussen stelde het partuur van Enno Kingma in de halve finale ten koste van het trio Peter van Zuiden de andere finaleplek veilig.

Een eindstrijd voorspellen moet je nooit doen. ‘Dit is gau dien’, zo was de algemene mening over die toch al vroege finale. Maar halverwege zei oudgediende Roel Venema terecht: ,,Dizze partij liket wol op keatsen.” Sterker nog, het werd een hartbrekende 5-5 stand. Drie opslagmissers zorgden voor een snel einde. Met de zitbal van Van der Bos als sluitstuk.


Prijswinnaars: 1. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterein), 2. Enno Kingma (Leeuwarden), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen), 3. Peter van Zuiden (Bolsward), Allard Hoekstra (Franeker) en Laas Pieter van Straten (Feinsum).


Eerste omloop: 1. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Elgar Boersma (vervanger Evert Pieter Tolsma) - 2. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 5-2 en 6-2, 3. Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda - 4. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten 0-5 en 6-6, 5. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra - 6. Chris Wassenaar (vervanger Jelle Attema), Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 5-1 en 6-6, 7. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra - 8. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 5-0 en 6-0, 9. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten - 10. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden 5-5 en 6-6 (partuur Van Zuiden wint). Tweede omloop: 2. Tjisse Steenstra c.s. - 4. Enno Kingma c.s. 4-5 en 4-6, 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 7. Marten Bergsma c.s. 5-3 en 6-4, 9. Peter van Zuiden c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Peter van Zuiden c.s. - 4. Enno Kingma c.s. 2-5 en 4-6, 5. Gert-Anne van der Bos c.s. staand nummer. Finale: 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 4. Enno Kingma c.s. 5-5 en 6-0.