Dit artikel is vandaag gratis

De dobbelsteen van opslager Peter van Zuiden uit Bolsward valt op de afsluitende Oldehovepartij net niet op zes

Erwin Zijlstra, Taeke Triemstra en Peter van Zuiden (van links af) vieren de zege op de toch altijd nog prestigieuze Oldehovepartij. Foto: Henk Jan Dijks

Peter van Zuiden won voor het eerst een prijs op de Oldehovepartij en laten we er maar niet omheen draaien, het had met een koningschap bekroond moeten worden.

De rugzak met verwachtingen was bij Erwin Zijlstra voor aanvang van de Oldehovepartij slechts voor een kwart gevuld. Als PC-koning kan zijn kaatsjaar al bijna niet meer stuk, maar een kwakkelend enkel temperde de verwachtingen gisteren op de afsluitende wedstrijd voor heren hoofdklassers in Leeuwarden danig. Maat Taeke Triemstra was ook niet blessurevrij en dan weet je dat gelegenheidsmaat Peter van Zuiden zich kan beroepen op het sleetse ‘ik heb ook altijd pech’.

Niets was echter op het zonnige Sonnenborgh minder waar. Triemstra droeg volgens eigen zeggen voor het eerst het rode shirt. „Neffens my ha wy noch noait by elkoar sitten op de Aldehou”, zo zei Triemstra tegen Van Zuiden. De sterren staan vaak gunstig op deze slotdag voor de nestor van het kaatsgezelschap. Tegenover het partuur van Remmelt Bouma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten had hij die gunstige stand van de sterren ook wel nodig.

Zonnebril

De zon maakte die finale bijna tot een feest voor opslagers. Geen honkbalpetten op de hoofden van de perkspelers, de zonnebril moest redding brengen en bracht dat juist niet. Op een bepaald moment moest Zijlstra een uit koers geraakte bal van Van Zwieten zelfs ontwijken. „Oars hie ik him op de holle krigen.” Dat betekende dus dat de achterinse die bal al veel eerder kwijt was.

Peter van Zuiden had aan de opslag zijn statistieken in evenwicht. Zes treffers tegenover zes missers en dat gold ook voor collega Bouma die met het getal vijf genoegen moest nemen. Op 4-4 miste Van Zuiden het perk drie keer en vermoedelijk is hem dit zo zwaar aangerekend dat het hem de koningstitel heeft gekost. ,„Ik hie even in minne rite en sei fan ‘Erwin do mar even’.” Het eerst ging samen met de koningstitel voor Van Zuiden verloren. Ondanks die fraaie treffer van Van Zuiden op 5-4 en 4-6. Dus werd het tijd voor het laatste eerst dat op 6-0 keurig werd afgerond met een zitbal van Van Zuiden.

In het midden staan

„Aansens wol even yn it midden stean”, zo zei een kaatsliefhebber met enige nadruk tegen Van Zuiden. Een breed gedragen mening op Sonnenborgh overigens. Zeker toen Zijlstra ook nog eens bekende: „Dit wie hjoed net in makje, ien fan de mindere partijen fan my, ha al trije wiken lêst fan it ankel. En mei Taeke gie it ek elke omloop wat minder troch in blessuere.” Om de uiteindelijke winst een cadeautje te noemen gaat wat te ver. Maar wat meer tactisch vernuft bij het trio Bouma met betrekking tot het inschakelen van opslager Menno van Zwieten had de partij een geheel andere wending kunnen geven. En een eerdere beslissing.

De echo van de opmerking van Dylan Drent dat de dobbelsteen niet altijd op de zes kan vallen werd wel erg wrang aangetoond in die halve finale. Auke Boomsma, Dylan Drent en, ja daar is hij weer, Willem Heeringa, tegenover de latere winnaars. Wrang omdat Boomsma eindelijk eens zijn kunnen aan de opslag op de hoofdklasse toonde. Bij de stand eersten gelijk waren het vier treffers op een rij aan de opslag, 2-1 dus.

Aanval van migraine

En dan is het gebeurd met de koopman uit Morra. Eerst rustig gaan zitten, wat marsen eten om zo het suikergehalte op peil te brengen. Het mocht niet baten omdat de ‘suiker’ niet de schuldige was. Een onomkeerbare aanval van migraine, en dat betekende dat Boomsma niet verder kon. André van Dellen was de vervanger en die was met drie missers bepaald niet gelukkig op de zes. Daar stond slechts een treffer op de zes tegenover. Op 4-4 en 6-2 miste de Berltsumer opnieuw en een eerst later sloeg Van Zuiden op 6-4 de bal retour tot in het perk.

Bij dit alles raakte ook de doorgaans zo degelijke Heeringa van slag door net iets te vaak het perk te missen. En daar stond de onverwoestbaar optimistische Drent. In zijn hoofd mismoedig naar die dobbelsteen kijken die maar niet weer op die zes wilde vallen. Met een derde prijs dus als pleister op de wonde.

Meer kansen

Peter van Zuiden won voor het eerst een prijs op de Oldehovepartij en laten we er maar niet omheen draaien, het had met een koningschap bekroond moeten worden. Opnieuw een bewijs dat de formule van door elkaar loten de ‘mindere goden’ meer kansen bieden om als kaatser te groeien. Willem Heeringa, Remmelt Bouma en nu dus Van Zuiden leverden het bewijs in Marsum, op de zaterdag in Bitgum en nu dus in Leeuwarden.

Voor Peter van Zuiden, ook al finalist in Marsum, een aangenaam slot na toch een moeizaam seizoen, geteisterd door blessures. Extra jammer dus dat die dobbelsteen met het gemiste koningschap net niet op die zes viel.


P rijswinnaars : 1. Peter van Zuiden (Bolsward), Taeke Triemstra (St Jacobiparochie) en Erwin Zijlstra (Easterlittens) (koning), 2. Remmelt Bouma (Weidum), Kees van der Schoot (Sexbierum) en Menno van Zwieten (Heerenveen), 3. André van Dellen (Berltsum), Dylan Drent (Harlingen) en Willem Heeringa (Tzummarum).


Eerste omloop: 1. André van Dellen, Kevin Jordy Hiemstra en Riemer Hoekstra - 2. Paul Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra (voor Allard Hoekstra) en Hans Wassenaar, 3. Peter van Zuiden, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra - 4. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hendrik Kootstra 5-4 en 6-2, 5. Remmelt Bouma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten - 6. Marten Bergsma, Sip Jaap bos en Gerben de Boer 5-3 en 6-6, 7. Johannes van der Veen, Bauke Dijkstra en Tsjerk Elsinga - 8. Gert-Anne van der Bos, Jouke Bosje en Laas Pieter van Straten 1-5 en 0-6, 9. Tjisse Steenstra, René de Haan en Thomas van Zuiden - 10. Auke Boomsma, Dylan Drent en Willem Heeringa 2-5 en 2-6. Tweede omloop: 2. Paul Dijkstra c.s. - 3. Peter van Zuiden c.s. 1-5 en 6-6, 5. Remmelt Bouma c.s. - 8. Gert-Anne van der Bos c.s. 5-3 en 6-0, 10. Auke Boomsma c.s. staand nummer. Halve finale: 10. André van Dellen (vervangt Auke Boomma) c.s.- 3. Peter van Zuiden c.s. 4-5 en 4-6, 5. Remmelt Bouma c.s. staand nummer. Finale: 5. Remmelt Bouma c.s. - 3. Peter van Zuiden c.s. 5-5 en 0-6.


Nieuws

menu