De door corona uitgestelde expositie 'Van Parijs tot Pyeongchang' is straks wel te zien in het Kaatsmuseum in Franeker

In Ruimte op rechts elke week een vooruitblik op een belangrijke gebeurtenis. Vandaag deel 5: een tentoonstelling in het Keatsmuseum in Franeker.

Het Keatsmuseum opent op 5 juni de deuren voor de expositie 'Van Parijs tot Pyeongchang' met vanaf links voorzitter Bram Bonnema, Carina Twerda (Keatsmuseum), auteur Pieter Breuker en werkgroep-lid Johannes Siegersma.

Het Keatsmuseum opent op 5 juni de deuren voor de expositie 'Van Parijs tot Pyeongchang' met vanaf links voorzitter Bram Bonnema, Carina Twerda (Keatsmuseum), auteur Pieter Breuker en werkgroep-lid Johannes Siegersma. Foto: Keatsmuseum

Ruim een jaar geleden zou de aftrap voor de tentoonstelling ‘Van Parijs tot Pyeongchang’ in het Keatsmuseum aan de Voorstraat in Franeker plaatshebben. Een expositie over kaatsen, kaatsers en 29 Friese olympische medaillewinnaars in de periode van 1900 tot 2018. Maar toen kwam de pandemie. En de lockdown. En de Olympische Spelen van Tokio in 2020 werden – zoals heel veel evenementen – een jaar uitgesteld. Evenals het project ‘Friese Olympiërs’.

,,Wy hawwe yn ‘e simmermoannen fan 2020 in pear wiken iepen west, mar sûnder de tydlike tentoanstelling. Doe smiet koroana dwerse kneppels en hawwe wy it allegearre opskood”, vertelt Bram Bonnema, voorzitter van het kaatsmuseum en een van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het oudste sportmuseum van Nederland.

Het project ‘Friese Olympiërs’ omvatte oorspronkelijk vier onderdelen. Naast de tentoonstelling en het gelijknamige boek Van Parijs tot Pyeongchang van Pieter Breuker, zou er een drietal lezingen worden gehouden en een demonstratie wallball.

Joop Alberda

Het zijn de onderdelen die ook in 2021 de revue zullen passeren, hier en daar enigszins aangepast. Met onder andere een lezing van Joop Alberda. Met ingang van 5 juni en een vertraging van ruim een jaar, heeft het kaatsmuseum zijn deuren weer geopend.

,,De lêste wiken fan maaie hawwe wy drok oan de gong west om de tentoanstelling yn te rjochtsjen en de medailles fan sporters op te heljen”, zegt Bonnema, die samen met Marty Slager op één dag een bezoek brengt aan Sjoukje Dijkstra (Someren), de Koninklijke Militaire Academie in Breda voor de medailles van schermer Jetze Doorman – de oudste uit 1912 – en in Wezep nog even langsgaan bij Monique Knol.

De lockdown zorgt ook voor de nodige hindernissen om de medailles naar de Voorstraat in Franeker te krijgen. Springruiter Franke Sloothaak, afkomstig uit Heerenveen, zou ze bij een broer brengen, maar besloot zijn olympische oogst per post op te sturen. En ook de plakken van Marrit Leenstra, die in Italië woont, ‘zijn onderweg’, want die zullen door haar ouders worden meegenomen. ,,Der binne 64 medaljes wûn troch Fryske sporters en de helte dêrfan ha wy hjir no útstald.”

Breder publiek

Daarmee hoopt het museum in het olympisch jaar een breder publiek te trekken. ,,Wy sykje nei de ferbining mei oare sporten en oare sportleafhawwers”, noemt Bonnema als drijfveer. Net als Breuker heeft gedaan in zijn boek. Naast de 29 portretten van de prijswinnende Friese olympiërs beschrijft de de auteur uit Feanwâlden de geschiedenis en de vooruitzichten voor het kaatsen op de Spelen. Want het kaatsen was in het verleden, voor het laatst in 1992 in Barcelona, liefst zeven keer van de partij.

Een officiële opening is er nog niet geweest, maar komt er mogelijk in oktober. Tijdens het EK kaatsen voor junioren. Daarover is het Keatsmuseum in overleg met de KNKB. ,,Dan wolle wy minsken fan it NOC*NSF útnûgje om yn’e kunde te kommen mei it wallball. Dat is neffens ús de iennichste fariant dy’t mooglik yn ’e beneaming komt as demonstraasjesport op de Olympische Spelen.”

Het Keatsmuseum aan de Voorstraat 76 in Franeker is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus is het museum ook op zondagmiddag te bezoeken