Hoe blijft het kaatsen aantrekkelijk? (Oud-)kaatsers buigen zich dit jaar over innovaties in de sport: van nieuwe spelregels tot een chip in de bal

De kaatssport wil aantrekkelijker worden voor spelers en publiek. Onder leiding van Jan Bles uit Burgwerd gaat de kaatsbond zich het komende jaar buigen over nieuwe spelregels, een minder logge bestuurscultuur en meer bereik. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) woensdagavond in Bloemketerp in Franeker was er steun voor het plan ‘Keatsbloed tsjoch op’.

De 120e Freule in Wommels in 2022.

De 120e Freule in Wommels in 2022. Foto: Henk Jan Dijks

De noodzaak om te veranderen is helder. Het aantal geregistreerde leden loopt al jaren terug. Van de 16.000 leden zijn er nog 10.000 over, hoewel lang niet alle kaatsers lid van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond zijn. Jan Bles schat dat ongeveer 15.000 Friezen kaatsen. ,,Mar ek oan it tal partoeren sjochst dat it net goed giet mei de sport.”, zegt Bles. ,,Op de Freule yn Wommels kamen tweintich jier lyn noch sechstich partoeren. Dat binne der no noch 35. By froulju steane der noch mar tolve partoeren op de dielnimmerslisten.”