Het lot kraait koning bij de eerste kaatspartij voor heren hoofdklassers in Holwerd. En opslager Bauke Triemstra is de eerste koning van het seizoen

Bauke Triemstra werd zaterdag in Holwerd tot de eerste kaatskoning van het seizoen 2021 gekroond. Samen met Dylan Drent en Hans Wassenaar was de opslager in de finale te sterk voor Tjisse Steenstra, Allard Hoekstra en Erwin Zijlstra.

Koning Bauke Triemstra gaat voorop in de strijd. Dylan Drent (l) en Hans Wassenaar volgen.

Koning Bauke Triemstra gaat voorop in de strijd. Dylan Drent (l) en Hans Wassenaar volgen. Foto: Dijks Fotografie

Het lot kraaide koning bij de partij van VvV Concordia in Holwerd die net als in 2019 de ouverture van het kaatsseizoen mocht verzorgen. Een kwestie van snel anticiperen op de ruimte die de versoepeling van de coronamaatregelen toestond. Met een beetje beeldspraak ook een toepasselijk begin voor het dorp dat de ambitie heeft als ‘Holwerd aan zee’ door het leven te gaan.

Dus mocht de rondvaartboot die kaatsen heet als kleine sport de ankers lichten om de ook al kleine Waddenzee op te varen, een toepasselijke symboliek. Het is echter in het kaatsseizoen 2021 al bijna juli en dat betekent dat die zo monumentale PC al over bijna zes weken voor de deur staat. Dan kun je niet meer het motto van een ongetrainde Hotze Schuil aanvoeren, toen hij ooit in Weidum tegen Johan Halbesma zei ‘Wij staan er weer fris voor seun’, en bij een sterke tegenwind onbestraft gewoon een metertje overliep.

Wennen aan nieuwe rol

Want onwillekeurig kijk je in Holwerd naar de frisheid van de favorieten in de vrije formatie. Niet alleen als toeschouwer, maar ook als kaatser. Bijvoorbeeld Tjisse Steenstra: ,,Je lette fansels wol op hoe’t de oaren de winter útkomme.” Hij moest als opslager trouwens wel even wennen aan zijn nieuwe rol, ,,Je steane wol folle mear stil yn it fjild.”

Gelukkig hielp maat Allard Hoekstra een handje halverwege de finale. Bij de kansloze achterstand van 3-0 van zijn stroef draaiend partuur dreigde een afstraffing. Met name Hoekstra was geen schim in het voorperk van de ‘zonnekoning’ die hij in 2019 nog wel in Holwerd was geweest. Hij wilde ruilen met Steenstra en die vraag verraste de ranke opslager want zijn want lag nog in de kleedkamer. Dus een kleine pauze en toen stond Steenstra toch nog in het perk, zij het voorin. Bauke Triemstra bleef ijzersterk en toen Steenstra op 4-0 en 6-0 de bal ook nog eens kwaad uitsloeg leek de strijd gestreden.

Achtervolging of stuiptrekking?

Bij de stand 5-0 en 4-4 kreeg Triemstra op het middenveld een niet goed geraakte uitslagbal op hoogte. Hij dacht ‘alles giet hjoed goed, dus dit giet ek goed’ en wilde de bal in de historische tribune van VvV Concordia slaan. Te kort, 6-4 en dan slaat Steenstra de bal wel boven.

Een succesvolle achtervolging of was het een laatste stuiptrekking? Wassenaar kon de kaats niet passeren en dat betekende 5-2 met een psychologisch vitaal eerst voor de boeg. Bij 5-3 zou er druk komen, en het leek die kant op te gaan. Op 5-2 en 6-6 lag Zijlstra voor de niet al te grote kaats klaar om te keren. Het werd een ongewilde ode aan het EK met een heuse ‘panna’ tussen de benen door. Maar ook met een Zijlstra die het liefst een poosje ‘ondergronds’ wilde gaan.

Alle sterke parturen verslagen

Triemstra stelde na afloop vast dat zij alle sterke parturen hadden verslagen. Dat het toch verrassende partuur Haye Jan Nicolai, Pieter Jan Plat en achterinse Menno van Zwieten in de halve finale nog zo veel tegenstand bood was een verrassing. Het is dat Nicolay net te veel missers had aan de opslag, anders zou het de tweede 5-5 partij van de dag zijn geworden.

Het treffen tussen de latere winnaars en de formatie van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Patrick Scheepstra in de tweede omloop was de partij waarin Bauke Triemstra de rode loper uitrolde die later zou leiden tot het koningschap. Trefzeker op de zes, en dat is in andere jaren weleens anders geweest. Maar ook een beter perk Drent-Wassenaar, niet groots, maar zeker beter dan het stroeve duo Triemstra-Scheepstra. Op 5-3 en 6-2 sloeg Scheepstra de bal kwaad uit.

Goede indruk

Hoe fris ogen de favorieten van de drie topparturen en kun je dan aan de hand van de partij in Holwerd al conclusies trekken met de formatiepartij in Heerenveen voor de boeg? Dat was de belangrijkste vraag en dan kun je zeggen dat de nieuwe formatie van Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar toch het beste hebben overwinterd. Steenstra sleurde zijn partuur met zijn opslag richting de finale en maakte dus een goede indruk, alhoewel hij in de tweede partij net even te veel missers had.

Zijn maat Wassenaar kreeg wat hij graag wilde, omlopen draaien. Bovendien kaatste Wassenaar zowel in het perk als aan de opslag naar behoren. Zeker als je bedenkt dat hij bekend staat als een slow starter . Bij de derde maat Hiemstra zat het wat tegen want zijn opslager Peter van Zuiden moest al na drie eersten afhaken. Marten Bergsma werd zijn vervanger maar beide kaatsers overleefden de eerste omloop niet.

Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra kaatsten in Holwerd met trainingsmaat Patrick Scheepstra. Van der Bos sloeg in de eerste omloop genadeloos op met veel zitballen. Toch kwam het oude euvel van wisselvalligheid met te veel missers af en toe weer om de hoek kijken. Taeke Triemstra had een paar dure missers op de boven en lijkt ook minder ongenaakbaar in het perk.

Voorspellen

Het is niet te gewaagd te voorspellen dat de dominantie tot het coronajaar 2020 niet zal terug keren. Of dat nu komt door een onvermijdelijke wisseling van de wacht als gevolg van de toenemende kracht van de tegenstanders, dat is nu nog moeilijk te zeggen. Misschien dat ook een ingekort kaatsseizoen zijn invloed heeft want de mannen in het oranje pakten vaak veel prijzen in de maanden mei en juni.

Van de zo succesvolle formatie Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra maakte alleen Drent de nodige indruk. Nog niet top, maar wel nu al een van de beste voorinsen met als extra wapen die geweldige snelheid. Op de boven heeft Drent aan inzicht gewonnen, niet ‘mei barstens geweld’ retour over het perk, maar beheerst over de grond een kaats leggen.

Mister degelijkheid

Daarentegen heeft Hendrik Kootstra nog een lange weg te gaan, hoewel ook ‘mister degelijkheid’ af en toe recht heeft op een slechte dag. Voor Bergsma geldt hetzelfde als voor Hiemstra, een te vluchtig optreden dat slechts een omloop duurde. Dus het oordeel over hoe fris zij de winter zijn uitgekomen laat nog even op zich wachten.

Bauke Triemstra maakte als koning natuurlijk de meeste indruk. Maar zijn partuur met Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong zal een wel heel goede dag moeten hebben wil die de hegemonie van de top doorbreken. Een dag zoals Bauke Triemstra die had in Holwerd.


Prijswinnaars: 1. Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie) (koning), Dylan Drent (Harlingen) en Hans Wassenaar (Bitgummole), 2. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Allard Hoekstra (Franeker) en Erwin Zijlstra (Easterlittens), 3. Haye Jan Nicolai (Britsum), Pieter Jan Plat (Leeuwarden) en Menno van Zwieten (Heerenveen).


Eerste omloop: 1. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Evert Pieter Tolsma - 2. Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hans Wassenaar 4-5 en 0-6, 3. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Patrick Scheepstra - 4. Auke Boomsma, Sip Jaap Bos en Sjoerd de Jong 5-0 en 6-4, 5. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Pieter Jan Leijenaar - 6. Peter van Zuiden (Marten Bergsma als vervanger), Renze Hiemstra en Riemer Hoekstra 5-5 en 6-4. 7. Remmelt Bouma, Hyltje Bosma en Laas Pieter van Straten - 8. Tjisse Steenstra, Allard Hoekstra en Erwin Zijlstra 0-5 en 4-6, 9. Jelle Attema, Sip Jaap Bos (bijgeloot) en Hendrik Kootstra - 10. Haye Jan Nicolay, Pieter Jan Plat (bijgeloot) en Menno van Zwieten 1-5 en 6-6. Tweede omloop: 2. Bauke Triemstra c.s. - Gert-Anne van der Bos c.s. 5-3 en 6-2, 5. Enno Kingma c.s. - 8. Tjisse Steenstra c.s. 4-5 en 4-6, 10. Haye Jan Nicolay staand nummer. Halve finale: 10. Haye Jan Nicolay c.s. - 2. Bauke Triemstra c.s. 4-5 en 4-6, 8. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 8. Tjisse Steenstra c.s. - 2. Bauke Triemstra 2-5 en 6-6.