Chris Wassenaar (48) ziet op oude dag in Stiens een lang gekoesterde wens in vervulling gaan

‘Wij staan niet morgen niet in de kop’, zo was de juiste voorspelling van Renze Pieter Hiemstra. Hij won zondag in Stiens met Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar de vrije formatiepartij voor heren hoofdklassers. In de finale waren ze te sterk voor Chris Wassenaar, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar.

48 jaar, maar als kaatser zeker nog niet opgebrand. Chris Wassenaar pakte gisteren in Stiens de premie en daarmee kwam het totaal aantal behaalde punten in zijn carrière op 701.

48 jaar, maar als kaatser zeker nog niet opgebrand. Chris Wassenaar pakte gisteren in Stiens de premie en daarmee kwam het totaal aantal behaalde punten in zijn carrière op 701. Foto: Henk Jan Dijks

Maar die verloren finale deed niets af van de heldendaden van de verliezende finalist. Vier partijen lang in de brandende zon van ‘drege’ en spannende partijen zonder de oase van een staand nummer. Bij veel mensen werd de nostalgie al vroeg op de dag in de week gezet met de aanwezigheid van Chris Wassenaar. In februari werd hij 48 jaar en het werd gisteren bij KC de Boer een familie-uitje dat kan worden samengevat als ‘keatse mei skoanheit’. Want dat is de voorlopige verhouding tussen Pieter Jan Leijenaar en Wassenaar.

In die verhouding was Wassenaar erbij toen Jelle Attema belde met Leij-enaar met de mededeling dat hij vanwege een ernstige enkelblessure niet mee kon doen in Stiens. ,,Pieter hat ferkearing mei ús Anke en hy siet by ús yn de keamer, doe’t er belle waard. Hy sei: ‘Hoe liket it, snein ek even in potsje keatse?’ Ik sei: ‘Dat soe wol kinne, mar ik soe snein meidwaan oan in wylde partij’, dus ik myn maat ôfbelje en dy wie hartstikke lulk fansels. Tink dat ik myn ekskuzes noch wol even oanbiede moat. Mar it jûke dochs wol om hjir even te stean.”

Dat ‘even’ duurde vier omlopen lang met maar liefst drie topparturen op het programma. De echte eerste test was in de tweede omloop tegen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra. Wachten op het moment dat de oranjehemden afstand zouden nemen, maar op de stand van twee spellen gelijk was dat nog niet het geval. Sterker nog, een buitenslag op 6-4 van Van der Bos betekende 5-4.

Toen Triemstra op 6-6 in het volgende eerst bovensloeg zou het alsnog goed komen met de oranjehemden, zo was de verwachting. De dans om het laatste eerst bleef lange tijd in evenwicht, tot het gaatje van 6-6. Op die stand vonniste Van der Bos zijn eigen partuur met een buitenslag.

In de schaduw

Wassenaar vertoefde in deze partij genoeglijk in de schaduw van de beide ‘jonkies’ waarbij met name Leijenaar indruk maakte met de eerste opslag en achterin. Menigeen dacht dat het nu wel einde oefening zou worden in die halve finale tegen de reuzen van dit moment. Marten Bergsma, Dylan Drent en alleskunner Hendrik Kootstra. Zou Drent dan toch voor even de eerste leider van het puntenklassement worden die uit Harlingen kwam, de opvolger van Johan Halbesma in 1967? Maar het trio Bergsma had buiten de flegmatieke Gabe-Jan van Popta gerekend die met een werkelijk flitsend, jaloersmakend slagje maar liefst achtmaal boven sloeg. En dat is met name Bergsma niet gewend.

Van Popta had de ‘focus’ en dat betekent volgens hem zelf: ,,Dat je neat oars sjogge as dy bal, gjin publyk en alles wat der omhinne sit, nee allinnich dy bal.” Natuurlijk was er irritatie bij Bergsma dat zijn vuurpijlen af en toe zo achteloos werden boven gewuifd. Maar het was Leijenaar die op 4-4 en 6-4 met een zitbal de vijf eersten aan de telegraaf bracht. Op 5-4 en 6-4 sloeg Van Popta de partij in stijl uit.

De vraag was voor aanvang van de finale of de formatie van Steenstra, Hiemstra en Wassenaar na de weelde van een staand nummer ook op het hakblok terecht zou komen. Toen Leijenaar binnen de twee gespeelde eersten al vier ballen buiten de lijnen had gebracht, nam ‘skoanheit’ het over.

,,By elke oanrin fan de opslach rûnen de fuotten fol”, zo zei Leijenaar na afloop. En Chris Wassenaar handhaafde zich boven elke verwachting. Een tweetal ballen buiten, een drietal zitballen en bijna zou je het zijn twee jeugdige maten toewensen dat Wassenaar in navolging van de Bijbelse Simson nog één keer mocht beschikken over de krachten van 2004. Maar dat zou net een wonder te veel zijn. Uiteindelijk sloeg de terechte koning Hans Wassenaar met een bovenslag de partij op 5-3 en 6-2 de geschiedenisboeken in.

Een bijzonder hoofdstuk

Maar het was wel een bijzonder hoofdstuk in dat geschiedenisboek. Enerzijds het heldhaftig optreden van het partuur Chris Wassenaar, anderzijds was er toch ook iemand die opmerkte hoe het mogelijk was dat kaatsers die sinds januari in training zijn het konden verliezen van dit partuur. Het antwoord is ‘it bliuwt keatsen’, met een verwijzing naar pionier en sportjournalist Joris van den Bergh die het had over mysterieuze krachten in de sport.

Door zijn kleine premie zag Wassenaar bovendien een lang gekoesterde wens in vervulling. Met de twee punten liep zijn totaal in het ‘grutte spul’ op naar 701.


Prijswinnaars: 1. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Renze Pieter Hiemstra (Deinum) en Hans Wassenaar (Bitgummole) (koning), 2. Chris Wassenaar (Minnertsga), Gabe-Jan van Popta (Lollum) en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra), 3. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) en Hendrik Kootstra (Minnertsga).


Eerste omloop: 1. Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma - 2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra 2-5 en 6-6, 3. Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra - 4. Chris Wassenaar (vervanger Jelle Attema), Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar 2-5 en 6-6, 5. Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten - 6. Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar 2-5 en 4-6, 7. Simon Zijlstra, Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda - 8. Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong 1-5 en 0-6, 9. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra - 10. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Thomas van Zuiden 5-0 en 6-2. Tweede omloop: 2. Gert-Anne van der Bos c.s. - 4. Chris Wassenaar c.s. 5-5 en 6-6 (partuur 4 wint), 6. Tjisse Steenstra c.s. - 8. Bauke Triemstra c.s. 5-2 en 6-4, 9. Marten Bergsma c.s. staand nummer. Halve finale: 9. Marten Bergsma c.s. - 4. Chris Wassenaar c.s. 4-5 en 4-6, 6. Tjisse Steenstra c.s. staand nummer. Finale: 6. Tjisse Steenstra c.s. - 4. Chris Wassenaar c.s. 5-3 en 6-2.