Britt Joustra en Jeldau Koopmans bezorgen kaatsvereniging Meiinoar-Ien uit Lollum-Waaksens de winst op de meisjes pupillenbond

Dat het nooit te laat is voor revanche bewezen Britt Joustra en Jeldau Koopmans zaterdag in Berltsum namens kaatsvereniging Meiinoar-Ien uit Lollum-Waaksens.

Britt Joustra (links) en Jeldau Koopmans: trotse winnaars van de pupillen schoolmeisjesbond

Britt Joustra (links) en Jeldau Koopmans: trotse winnaars van de pupillen schoolmeisjesbond

Nadat de beide meisjes in 2019 in het gezelschap van Lisannne Venema de finale van de meisjes pupillenbond van Dronryp hadden verloren, hoopten ze vurig op een nieuwe kans in 2020. Door corona kwam die er echter niet, maar daarmee was het verhaal (gelukkig) nog niet uit. Door het besluit van de kaatsbond om de leeftijdsgrens van jeugdcategorieën met een jaar te verhogen, kwam er alsnog een tweede kans. En die pakten Joustra en Koopmans met beide handen aan.

En zo kon het gebeuren dat de Christelijke muziekvereniging Asaf zaterdag voor de muzikale omlijsting zorgde toen de beide zegevierende kaatssters op de platte kar door Lollum en Waaksens werden geleid. De vreugde was groot in de beide dorpen, die vanwege de geringe grootte en het dito aantal inwoners nu eenmaal niet ieder jaar een bondswinnend partuur kan binnenhalen.

Stunt

Onverwacht kwam de zege overigens niet, want een week eerder - in Tzummarum - hadden Joustra en Koopmans ook al gezegevierd. Net als in Tzummarum stuitte Lollum-Waaksens in Berltsum in de finale op Witmarsum. Elske Kroondijk, Froukje Westgeest en Aniek Koopmans verdedigden de kleuren van Pim Mulier en met name Koopmans was in de beginfase van de finale belangrijk. Zowel op 1-1 en 6-6 en op 2-1 en 6-6 plaatste ze een zitbal, waarmee een stunt heel even in de maak leek.

Dat dat er uiteindelijk niet van kwam was de verdienste van Lollum-Waaksens zelf, want wetende wat ze in hun mars hebben en vertrouwend op elkaars kwaliteiten hielden Joustra en Koopmans het hoofd koel. Het leidde ertoe dat Witmarsum niet alleen werd achterhaald, maar ook achter zich werd gehouden: 5-3 en 6-6.

De kleine premie ging naar Aisha Mahmoud, Lisan Kaper en Noëlle Hiddinga van KF St Anne/Drie Spul it Ut. De Bildtse meisjes moesten in de halve eindstrijd eveneens erkennen dat Lollum-Waaksens het beste partuur van de dag had: 5-3 en 6-0.


Prijswinnaars: 1. Lollum-Waaksens (Britt Joustra en Jeldau Koopmans), 2.Witmarsum (Elske Kroondijk, Froukje Westgeest en Aniek Koopmans), 3. St. Annaparochie (Aisha Mahmoud, Lisan Kaper en Noëlle Hiddinga).


Eerste omloop: 1. Raerd - 2. Reahûs-Turns 0-5 en 0-6, 3. Wommels - 4. St.-Jacobiparchie 5-2 en 6-6, 5. Balk I - 6. Lollum-Waaksens 1-5 en 2-6, 7. Bolsward - 8. Makkum 5-2 en 6-6, 9. Dronryp I - 10. Dronryp II 5-2 en 6-4, 11. Stiens - 12. Witmarsum 2-5 en 2-6, 13. Sexbierum/Pietersbierum - 14. Balk II 5-0 en 6-4, 15. Ee - 16. Makkum 1-5 en 0-6, 17. St.Annaparochie - 18. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk, 19. Morra-Lioessens staand nummer. Tweede omloop: 19. Morra-Lioessens - 2. Reahûs-Turns 1-5 en 4-6, 3. Wommels - 6. Lollum-Waaksens 1-5 en 4-6, 7. Bolsward - 9. Dronryp I 2-5 en 2-6, 12. Witmarsum - 13. Sexbierum/Pietersbierum 5-5 en 6-4, 15. Ee - 17. St. Annaparochie 2-5 en 6-6. Derde omloop: 2. Reahûs-Turns - 6. Lollum-Waaksens 2-5 en 6-6, 9. Dronryp I - 12. Witmarsum 5-5 en 6-6 (Witmarsum wint), 17. St. Annaparochie staand nummer. Halve finale: 17. St. Annaparochie - 6. Lollum-Waaksens 3-5 en 0-6, 12. Witmarsum staand nummer. Finale: 12. Witmarsum - 6. Lollum-Waaksens 3-5 en 4-6.