Tegenslag maakt Makkumer meisjes onverslaanbaar op bondspartij in Pingjum; goed voor derde zege in laatste vier edities

Makkum lijkt patent te hebben op de bondspartij voor meisjes. In Pingjum ging de afdeling zaterdag voor de derde keer in de laatste vier edities met de winst aan de haal. Ditmaal ten koste van Workum en ondanks een tegenslag in de halve finale.

Lieke van Loon, Larissa Smink en Thirza Smink (op de rug gezien) zijn in Pingjum blij met de derde bondszege van de Makkumer meisjes in vier jaar tijd.

Lieke van Loon, Larissa Smink en Thirza Smink (op de rug gezien) zijn in Pingjum blij met de derde bondszege van de Makkumer meisjes in vier jaar tijd. Foto: Dijks Fotografie/Sietse de Boer

Net als een week eerder bij de bondspartij voor jongens werd het in de meisjescategorie van vijftien tot zeventien jaar een memorabele editie. Daarin leken Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink na een loodzware aanloop tegen Bolsward en medefavoriet Dronryp 1 (na een 3-0 en 4 om 2 achterstand) in de halve finale te sneuvelen tegen Goënga. KV De Lege Geaen kwam terug van een 3-0 achterstand en op 3-4 en 6-2 moest eerste opslager Zwaagstra noodgedwongen opgeven vanwege een stekend gevoel in de middenrifspier, waardoor ze hyperventileerde. En dat gebeurde niet voor het eerst dit seizoen.

Ze werd aan de zijlijn behandeld en er werd een ambulance gebeld. Dat zorgde voor enig oponthoud, maar na een uitgebreide check mocht ze in Pingjum blijven. Haar plaats in het partuur werd overgenomen door de dertienjarige Tirza Smink, het jongere zusje van Larissa Smink. ,,Se wie hjir om te sjen. Wy hiene in dreech lot en se hie sein dat as wy de earste omloop winne soene, dat se dan wol komme soe. It wie sa en moast sa”, vertelde de zeventienjarige Larissa Smink stoer.

Bij de les

Na het wegvallen van Zwaagstra waren daar aanvankelijk de waterlanders, maar Lieke van Loon (16) kreeg haar perkmaat weer bij de les. ,,Ik koe my der net sa maklik oerhinne sette, mar Lieke sei : kom op, wy pakke de oerwinning foar Ilse.” En dat onoverwinnelijke gevoel sloop erin, nadat het Makkumer trio, met balkeerder Tirza Smink, eerst gedecideerd Goënga opzij zette. De Legeansters leken meer last te hebben van het uitvallen van Zwaagstra en scoorden na de hervatting nog slechts vier puntjes.

,,Nei de wedstriid hie ’k mei se praten en se seine dat se it der ek muoilik mei hiene. En wy woene graach winnen foar Ilse”, noemde Larissa Smink als reden van de ommekeer. Iris Oosterbaan (Scharnegoutum) bevestigde die lezing. ,,Ik ha der ek gjin ferklearring foar. Moniek sloech op dat stuit fantastysk op. Sy siet der bot mei en hie sels ek lêst fan ‘e knibbel. En nei’ t skoft woe ’t ek net mear.” De opslagmisser van Moniek Lootsma bezorgde Makkum op 5-4 en 6-0 de finaleplaats.

Ontketend

Daarin rekende Makkum af met het Workumer duo Nynke Kuipers en Gerde Lycklama à Nijholt, die twee jaar geleden samen met Naomi Wiersma de Ald-Meiers partij in Hitzum had gewonnen. De bondszege bij de meisjes ontbrak nog op de erelijst van KV De Pripper. En na zaterdag nog steeds, door een ontketend Makkum, dat een maand eerder in de finale van de afdelingswedstrijd in eigen dorp nog had verloren van het Workumer duo. En ook de tweede finale, een week geleden in Stiens, ging verloren.

Maar na alle tegenslagen was driemaal scheepsrecht en klopte het strijdplan. Larissa Smink: ,,Keatsen op Gerde en skoare op Nynke.” Zowel op- en uit maakte het duo Van Loon/Smink veel indruk, met elk drie zitballen en samen vijf bovenslagen. ,,It gong ynienen hiel goed”, vond ook Lieke van Loon. Op 1 om 5 en 0-6 behield Tirza Smink op matchpoint de kaats, waarna het uitgelaten trio Ilse Zwaagstra opzocht voor een groepshug. En ze deelde ook mee bij de prijsuitreiking. ,,Ilse krige fansels de priis, dat wie helder. Tirza hie mar twa ballen keard”, zei Lisanne Smink.

Johannes Siegersma bezorgde als afgevaardigde van de KNKB Tirza ook een bronzen beeldje van Elisabeth Jonker, omdat het partuur van Workum slechts uit twee speelsters bestond. En om te laten blijken hoe blij de kaatsbond was dat er – in tegenstelling tot vorig jaar – weer een bondswedstrijd op de kalender stond. Gerde Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip) kon uiteindelijk wel leven met het zilver voor Workum. ,,Wy ha goed keatst en allinnich de lêste partij gie it wat minder. Wy hawwe alles jûn wat deryn siet, mear koene wy net dwaan.”


Prijswinnaars: 1. Makkum (Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink), 2. Workum (Nynke Kuipers en Gerde Lycklama à Nijeholt), 3. Goënga (Afke Marij van der Goot, Moniek Lootsma en Iris Oosterbaan) en 3. Folsgare (Esther Cuperus, Judith Cuperus en Eline van Dijkhuizen).


Eerste omloop: 1. Workum – 2. Exmorra 5-2 en 6-0, 3. Morra-Lioessens – 4. Dronryp2 0-5 en 0-6, 5. Bolsward – 6. Makkum 4-5 en 0-6, 7. Dronryp1 - 8. Stiens 5-0 en 6-6, 9. Sint-Annaparochie – 10. Winsum 5-5 en 6-6 (Sint Annaparochie wint), 11. Tzum – 12. Goënga 2-5 en 2-6, 13. Folsgare – 14. Jirnsum 5-3 en 6-2. Tweede omloop: 1. Workum – 4. Dronryp2 5-2 en 6-2, 6. Makkum – 7. Dronryp1 5-4 en 6-0, 9. Sint Annaparochie – 12. Goënga 2-5 en 4-6, 13. Folsgare staand nummer. Halve finales: 13. Folsgare – Workum 0-5 en 0-6, 6. Makkum – 12. Goënga 5-4 en 6-0. Finale: 1. Workum – 6. Makkum 1-5 en 0-6.