Met een nieuwe naam en vereniging staat het Houttec Cycling Team voor het eerst op eigen benen. De wielerploeg wil doorstoten naar de Topcompetitie

Het Friese wielrennen verder versterken en binnen een paar jaar doorstoten naar de landelijke Topcompetitie. Ziedaar kort samengevat de doelen waarmee het Houttec Cycling Team deze zomer onder de vlag van de nieuwe wielervereniging Grutsk op Fryslân de weg op gaat.

De renners en staf van het Houttec Cycling Team.

De renners en staf van het Houttec Cycling Team. Foto: Floris Kuntz

Het zijn drukke maanden geweest, zegt Ruben Hoekstra wanneer hij per telefoon over het wielerproject vertelt. De Heerenvener was als renner, lid van de werkgroep achter het ‘oude’ Cycling Team Fryslân en (beoogd) bestuurslid van de nieuwe vereniging nauw betrokken bij de transformatie die de equipe afgelopen winter onderging. ,,En leau my: dêr hat in soad tiid yn sitten.”

Wat er allemaal veranderd is? ,,Net folle, as je sjogge nei de fytsers, sponsoaren en it technysk ramt”, legt hij uit. Wel staat de ploeg met de oprichting van een zesde Friese wielervereniging voor het eerst op eigen benen. ,,En dat woene wy ek graach”, aldus Hoekstra. ,,As ûnôfhinklike feriening hâlde wy no alles yn eigen behear. Fan de finânsjes oant en mei de kar foar de ploechlieding en biologysk ôfbrekbere bidons.”

Breuk met WV Cycling Sneek

De afgelopen seizoenen reed het in 2016 gestarte team – waarin de beste beloften en eliterenners uit de provincie verenigd werden – op de licentie van WV Cycling Sneek. Maar omdat de ambities niet langer hetzelfde waren, kwam het begin dit jaar tot een breuk. Onder leiding van een door wielerbond KNWU gekozen bemiddelaar (Ger Heeringa) werden er vervolgens meerdere gesprekken over samenwerking met de bestaande vijf Friese verenigingen gevoerd.

Dat die om verschillende redenen stukliepen, vindt Hoekstra nog altijd jammer. ,,Want wy hawwe yn prinsipe in mienskiplik doel: it Fryske hurdfytsen stimulearje. Doe’t wy fia de KNWU te hearren krigen dat de klups de petearen beëinigje woene en in eigen inisjatyf starten ( WielerCombinatie Friesland , red.), binne wy oerskeakele op plan B. Mar de doar nei it ûndersykjen fan mooglikheden foar gearwurking yn de takomst bliuwt wat ús oanbelanget iepen stean.”

Grutsk op Fryslân

Waar het eerst de bedoeling was om het Cycling Team als een nieuw op te richten stichting boven de verenigingen te hangen, waarvanuit talentvolle coureurs door zouden kunnen stromen, zetten Hoekstra en zijn mede-werkgroepleden nu in op een eigen club, die Grutsk op Fryslân moest gaan heten. Bovendien werd de naam van de eliteploeg gewijzigd naar Houttec Cycling Team. ,,As in stikje goodwill nei de sponsor ta dy’t ús al fan it begjin ôf stipet.”

Omdat er door de fusie van WV Olympia en WV Kapenga Home Center (Drachten) in 2014 een wielervacuüm in Heerenveen was ontstaan, is besloten de nieuwe vereniging in Hoekstra’s woonplaats te vestigen. ,,Wy fine dat it hurdfytsen hjir ek thúsheart, neist it fuotbaljen, reedriden en oare grutte sporten lykas turnjen”, verklaart hij. Het zou dan zomaar kunnen dat er na verloop van tijd een soort kruisbestuiving tussen schaats- en wielersport ontstaat. Hoekstra: ,,Dêr hawwe wy binnen ús team al in pear foarbylden fan omfytsen.”

Vanuit de jeugd stimuleren

Daarnaast is het de bedoeling dat de verenigingsstructuur de komende jaren stapje voor stapje verder vorm krijgt, zodat behalve de renners van het Houttec Cycling Team zelf ook andere leden zich bij WV Grutsk op Fryslân aan kunnen sluiten. ,,Mar foar’t soks safier is, moat der kwa organisaasje noch wol wat barre”, benadrukt Hoekstra.

,,Wy wolle it Fryske hurdfytsen út de jongerein wei stimulearje, troch middel fan clinics en oare dingen. Mar as je eat dogge moatte je it goed dwaan en dêr de minsken by sykje.” Tot die tijd ligt de focus nog volledig op het zo goed mogelijk faciliteren van het eliteteam, dat dit jaar uit veertien renners en twee ploegleiders bestaat. ,,En as it in bytsje mei sit, dan kinne wy aanst gau wer los.”

Onduidelijkheid over programma

Over het programma dat de renners deze zomer kunnen gaan rijden, bestaat ondanks positieve respons van menig organisator echter veel onduidelijkheid. De noordelijke wielerkalender is – vanwege corona – nog lang niet compleet, boven veel (vrije) klassiekers hangt om dezelfde reden een vraagteken en wat deelname aan de clubcompetitie betreft wacht het team op goedkeuring vanuit de KNWU.

De bond en organisatie achter de landelijke wedstrijdreeks voor eliteteams moeten besluiten of ze naast het al vergeven startrecht aan de WielerCombinatie Friesland dit seizoen ruimte zien om ook een ticket aan het Houttec Cycling team toe te wijzen.

Naar Duitsland of België

Het zijn problemen waar linksom of rechtsom wel een oplossing voor zal komen, denkt Hoekstra. ,,Uteinlik giet it mar om ien ding: dat der koerst wurdt troch de jonges. Wy sille der alles oan dwaan om harren wedstriden oan te bieden. En as bliken docht dat dat net yn Nederlân kin, dan mar yn Dútslân of België.”

Net als voorheen blijven criteriums en andere wedstrijden in het noorden van Nederland de komende jaren de basis voor het hernieuwde Cycling Team. ,,Mar je dogge it foar koersen fan heger nivo fansels”, zegt Hoekstra eerlijk. ,,Wat yn 2016 begong as in lyts projekt fan seis man, is útgroeid ta in grutte klassikerploech, dêr’t wy tusken no en in pear jier mei nei de Topkompetysje ta groeie wolle. Pas dan is de missy slagge.”


NK tijdrijden voor beloften

Hoewel de nieuwe koerskleding nog geleverd moet worden, vertegenwoordigt Michiel Kok het Houttec Cycling Team op woensdag 16 juni al bij het NK tijdrijden voor beloften in Emmen. De 21-jarige renner uit Heerenveen wist zich evenals Werner van der Meer uit Woudsend drie weken geleden te plaatsen tijdens de kwalificatiewedstrijd in Enkhuizen en hoopt tijdens de titelstrijd te verrassen. Lees hier een vooruitblik met beide Friese troeven.