Fierljepper Oane Galama heeft het goede gevoel te pakken en deelt na derde dagzege van 2021 handtekeningen uit aan jonge fans

Dat je voor een lekker fierljepgevoel niet per se een zonnige zomeravond nodig hebt, bewees Oane Galama woensdag in It Heidenskip. De inwoner van Hilaard toonde zich met afstand de beste van de senioren-topklasse, maar haalde vooral voldoening uit de manier waarop hij zijn winnende sprong (20,52 meter) neerzette.

Oane Galama (r) deelt na zijn wedstrijd handtekeningen uit aan jonge fans.

Oane Galama (r) deelt na zijn wedstrijd handtekeningen uit aan jonge fans. Foto: Henk Jan Dijks

Het was een prachtig beeld, zo aan het einde van een qua weersomstandigheden grijze fierljepavond. Net nadat Oane Galama voor de laatste keer de gang over het water naar het zandbed had gemaakt, werd hij aangeklampt door drie jonge handtekeningenjagers. Of ze wel een krabbel van de dagwinnaar mochten? ,,Natuurlijk”, reageerde hij meteen. De oud-Nederlands en Fries kampioen verkeerde immers in een opperbest humeur.

Dat Galama daar alle reden toe had, mag duidelijk zijn. Hij boekte op zijn thuisschans alweer zijn derde dagzege van dit seizoen, door broer Ysbrand (19,27) en Bauke de Jong (19,25) meer dan een meter voor te blijven. ,,Mar dit wie de earste dy’t ik op de macht pakte”, klonk het nadien. ,,De foarige kearen bleaun de stok hingjen en makke ik him goed ôf, no fielde it by de earste sprong fuortendaliks goed.”

Galama zette in It Heidenskip een stabiele wedstrijd neer. Tijdens de voorronde kwam hij in drie pogingen tot 18,81, 19,68 en 19,13. In de finale volgde met 20,52 nog een dikke twintigmetersprong.

Pest in het lijf

En dan te bedenken dat Galama een week geleden bij de Fryslân Cup in IJlst nog met de pest in zijn lijf de barte verliet. ,,Dat wie echt in prutwedstriid en dan is der neat oan”, blikte hij terug. ,,Dêrom bin ik weromgien nei de basis. Ik hie my hjoed foarnaam om te genietsjen en lekker te ljeppen. As dat slagget is it echt moai wurk.”

Ook bij de vrouwen ging de zege naar een lid van de organiserende vereniging. Sigrid Bokma zette aan het einde van de voorronde 15,40 neer en hield daardoor de in de eerste klasse teruggekeerde Marrit van der Wal uit de finale. Bijzonder was niettemin dat de meisjes-winnares Hanneke Westert liefst twaalf centimeter verder sprong (15,52).

In het toegift kwam geen van de andere vrouwen meer aan Bokma’s afstand. Femke Rispens legde beslag op de tweede plaats met 14,73, klassementsleidster Tessa Kramer (14,72) eindigde als derde.

De wedstrijd voor junioren werd gewonnen door Rutger Haanstra. De Heidenskipster sprong 19,64 en had weinig te duchten van nummer 2 Riemer Durk Krol (18,16). Bij de jongens was het spannender en heroverde Arend Veenstra in de finale de leiding die hij even eerder aan Germ Terpstra (16,71) was kwijtgeraakt, om daarna toch nog meer afstand te nemen en 17,16 op het scorebord te zetten.

Zaterdag gaat de Fryske Fierljep Kompetysje verder met het Keningsljeppen in Burgum.

Uitslagen

Mannen, senioren-topklasse: 1. Oane Galama (Hilaard) 20,52 meter, 2. Ysbrand Galama (Workum) 19,27, 3. Bauke de Jong (Parrega) 19,25, 4. Sytse Bokma (Hindeloopen) 19,02, 4. Nard Brandsma (Workum) 18,92. Junioren: 1. Rutger Haanstra (It Heidenskip) 19,64, 2. Riemer Durk Krol (Heeg) 18,16, 3. Wytse Steensma (Joure) 18,05. Jongens: 1. Arend Veenstra (Surhuizum) 17,16, 2. Germ Terpstra (Tzum) 16,71, 3. Michiel Zijlstra (Oosthem) 15,20. Vrouwen: 1. Sigrid Bokma (Hindeloopen) 15,40, 2. Femke Rispens (Niehove) 14,73, 3. Tessa Kramer (It Heidenskip) 14,72. Meisjes: 1. Hanneke Westert (Sneek) 15,52, 2. Berber de Vries (Mantgum) 13,68, 3. Inger Haanstra (It Heidenskip) 13,31.